2017
actualitate
Prozatori

Actualitate

traduceri

Club

Literatura

Premii

Conducere

Scurt istoric
FLUX
2017
2016
2015
2014


BUCURESTI
PROZA
             Apartii editoriale
Lansari de carte       Întâlniri literare  
Scriitorii din Filiala Bucuresti Proza,
precum si alti colegi prozatori, membri ai
Uniunii Scriitorilor, sunt prezenti
în spatiul cultural românesc si european
               
              
                  PROZA 21

                            -  nr. 3 / 2016 -

Alti aproape 20 de scriitori – prozatori, în majoritatea lor - semneaza diferite texte interesante în româna, franceza si engleza în numarul 3 / 2016 al publicatiei
PROZA 21 - revista literara si de arte vizuale.

De urmarit noul concept --
expansion pack -- de promovare a creatiei literare de la noi si în noul numar propus de revista PROZA 21 !
Acest concept inedit este subliniat de un logo expresiv care urmeaza sa apara de câteva ori în fiecare numar:


Invitam cititorii sa faca
abonamente !
O revista de citit neaparat la adresa : www.proza-21.eu
revista literara PROZA 21
va semnalam numerele revistei
aparute la sfârsitul anului trecut
                            PROZA 21
                             - nr. 2 / 2016 -

PROZA 21 – revista literara si de arte vizuale prezinta în numarul 2 mai multi prozatori, traducatori si critici literari - 20 de scriitori din Bucuresti, din tara sau din afara tarii, în majoritate membri ai Uniunii Scriitorilor din România) care semneaza textele inedite în româna, franceza si engleza.

Echipa redactionala :
         Aurel Maria Baros (director),
         Marius Mihet, Emil Lungeanu (redactori asociati),
         Alistair Ian Blyth (traduceri în engleza).

Revista, într-o conceptie grafica moderna si eleganta ca de obicei, are
200 de pagini.

Mai multe articole pot fi regasite pe site-ul publicatiei la adresa:
www.proza-21.eu
A venit 2017 !

LA MULTI ANI !
Un an cu bucurii,
multa sanatate si fericire !

va ureaza

Aurel Maria Baros
si Comitetul Filialei
...................................
Comunicat USR
11 ianuarie 2017


Decizia
Consiliului Uniunii Scriitorilor
din România

din data de 10 ianuarie 2017


În temeiul art. 19 din Statutul USR, la solicitarea Presedintelui Nicolae Manolescu, Consiliul Uniunii Scriitorilor din România a fost convocat în sedinta extraordinara, cu participarea urmatorilor membri:
1.Nicolae Manolescu - presedintele U.S.R;
2.Varujan Vosganian - prim-vicepresedinte;
3. Gabriel Chifu - vicepresedinte;
4.Aurel Pantea - Presedinte Filiala Alba - Hunedoara ;
5.Vasile Dan - Presedinte Filiala Arad;
6. Calistrat Costin - Presedinte Filiala Bacau ;
7. Adrian Lesenciuc - Presedinte Filiala Brasov;
8.Victor Gh. Stan - Presedinte Filiala Bucuresti - Literatura pentru copii si tineret;
9. Radu Voinescu - Presedinte Filiala Bucuresti - Critica, eseistica si istorie literara;
10. Radu F. Alexandru - Presedinte interimar Filiala Bucuresti - Dramaturgie;
11. Horia Gârbea - Presedinte interimar Filiala Bucuresti - Poezie ;
12. Aurel Maria Baros - Presedinte Filiala Bucuresti - Proza;
13.Peter Sragher - Presedinte Filiala Bucuresti - Traduceri literare ;
14.Leo Butnaru - Presedinte Filiala Chisinau;
15.Gabriel Cosoveanu - Presedinte Filiala Craiova;
16.Angelo Mitchievici - Presedintele Filialei Constanta;
17.Irina Petras - Presedinte Filiala Cluj
18.Ruxandra  Cesereanu - membru CUSR
19. Cassian Maria Spiridon - Presedinte Filiala Iasi;
20. Nicolae Oprea - Presedinte Filiala Pitesti;
21. Ion Radu Vacarescu - Presedinte interimar Filiala Sibiu;
22. Corneliu Antoniu - Presedinte Filiala Sud - Est;
23. Cornel Ungureanu - Presedinte Filiala Timisoara;
24.Marko Bela - presedinte Filiala Tg. Mures
25. Nicolae Prelipceanu - membru al Consiliului Uniunii Scriitorilor din România ;
26. Ion Lazu - membru al Consiliului Uniunii Scriitorilor din România;
27. Gellu Dorian - membru al Consiliului Uniunii Scriitorilor din România;
28. Lucian Blaga Alexiu membru al Consiliului Uniunii Scriitorilor din România.

Necesitatea convocarii Consiliului Uniunii Scriitorilor din România în sedinta extraordinara a fost data de invocarea unei pretinse întruniri a Adunarii Generale a USR  în data de 06.01.2017, reconvocata pentru 07.01.2017, prin care
s-ar fi aprobat hotarâri cu privire la organizarea si functionarea Uniunii Scriitorilor din România.

având în vedere pretinsa convocare a Adunarii Generale a Uniunii Scriitorilor din România, realizata de catre dl. Cristian Teodorescu - pretins Presedinte al USR si Consiliul Director, precum si pretinsa desfasurare a unei Adunari Generale Ordinare a USR în data de 07.01.2017,

având în vedere natura hotarârilor pretins adoptate, care vizeaza printre altele: realegerea Presedintelui USR, Vicepresedintilor USR, Consiliului Director, aspecte referitoare la organizarea USR, precum si masuri de stingere a proceselor de judecata în care Uniunea Scriitorilor din România este parte,

având în vedere dispozitiile art. 16 din Statutul USR, potrivit caruia „Adunarea Generala a U.S.R., numita în continuare AG, reprezinta organul suprem de conducere al U.S.R. AG se convoaca în sesiune ordinara o data la 5 ani, la solicitarea Presedintelui”.

având în vedere dispozitiile art. 16 din Statutul USR potrivit caruia, „AG este compusa din membrii U.S.R. care îsi exprima votul în cadrul adunarilor generale ale Filialelor din tara si din Bucuresti, numite în continuare AGF(…)”,
având în vedere dispozitiile art. 27 din Statutul USR potrivit caruia: „Presedintele U.S.R. e ales, prin vot, pentru un mandat de 5 ani, de AG, compusa din membrii U.S.R. care îsi exprima votul în cadrul adunarilor generale ale Filialelor din tara si din Bucuresti, numite în continuare AGF.
având în vedere dispozitiile art. 16 din Statutul USR potrivit caruia, „AG este compusa din membrii U.S.R. care îsi exprima votul în cadrul adunarilor generale ale Filialelor din tara si din Bucuresti, numite în continuare AGF(…)”,
având în vedere dispozitiile art. 27 din Statutul USR potrivit caruia: „Presedintele U.S.R. e ales, prin vot, pentru un mandat de 5 ani, de AG, compusa din membrii U.S.R. care îsi exprima votul în cadrul adunarilor generale ale Filialelor din tara si din Bucuresti, numite în continuare AGF.

având în vedere urmatoarele aspecte:
- pretinsa convocare a Adunarii Generale s-a realizat de catre persoane ce nu detin calitatea de organe de conducere ale USR, deoarece instanta a dispus, prin hotarâre judecatoreasca definitiva, suspendarea efectelor pretinselor hotarâri ale unei Adunari Generale convocate în aceleasi conditii de nelegalitate la data de 19.03.2016;

- competenta alegerii Presedintelui USR revine Adunarii Generale compusa din membrii USR care îsi exprima votul în cadrul Adunarilor Generale ale Filialelor, iar la data de 07.01.2017 nu s-a convocat si nu s-a desfasurat nicio Adunare Generala la nicio Filiala USR,

- pretinsa Adunare Generala din data de 07.01.2017 a constat în realitate într-o întrunire a unui numar total de 25 de persoane, care s-au votat unele pe altele în functii de conducere, desi Uniunea Scriitorilor are în prezent 2.625 de membri,

- prin sentinta civila nr. 10916/14.06.2016, definitiva, cu referire la pretinsa Adunare Generala din 19.03.2016, s-a retinut explicit ca persoanele care au facut convocarea „au considerat ca exista posibilitatea convocarii câte unei adunari generale de catre fiecare dintre membrii Uniunii sau chiar de catre terti pentru a-si atribui functii de conducere sau pentru a lua decizii dupa cum cred de cuviinta; în mod evident, nu este necesara pronuntarea unei hotarâri judecatoresti pentru a se statua ca un asemenea comportament este contrar nu numai normelor statutare, ci si logicii elementare, având în vedere prevederile clare din toate statutele Uniunii depuse la dosar referitoare la persoanele care pot realiza convocarea, precum si faptul ca o persoana juridica cu un numar mare de membri nu ar putea functiona în conditiile în care convocarea adunarii generale s-ar putea realiza de catre oricare dintre membri sau de catre terti”.

- prin sentinta civila nr. 5790/05.04.2016, definitiva, au fost suspendare efectele pretinselor hotarâri adoptate în cadrul Adunarii Generale din 19.03.2016;

- prin decizia civila nr. 548A/18.08.2016, definitiva, s-a retinut ca dlor. Teodorescu Cristian George si Cipariu Mircea Dan „nu le este permisa îndeplinirea vreunui act în calitate de reprezentanti ai Uniunii Scriitorilor din România , ei neputând sa se foloseasca de o atare calitate”

- prin sentinta civila nr. 10971/04.11.2016, s-a constatat alegerea statutara în anul 2009 si în anul 2013 a presedintelui Nicolae Manolescu si a celorlalte organe actuale de conducere si reprezentativitatea legala si statutara a membrilor acestor organe de conducere;


Rezulta încalcarea flagranta a dispozitiilor legale si statutare în vigoare, referitoare la convocarea, desfasurarea si adoptarea hotarârilor în cadrul Adunarii Generale ordinare a USR.
Fata de aceste aspecte, toti membrii prezenti ai Consiliului Uniunii Scriitorilor din România fiind de acord cu adunarea si cu ordinea de zi, au decis urmatoarele:

Consiliul USR decide, cu unanimitate de voturi, invalidarea Adunarii Generale desfasurate nestatutar si nelegal în data de 07.01.2017, precum si invalidarea, cu consecinta lipsirii de efecte, a tuturor hotarârilor adoptate nestatutar si nelegal în cadrul Adunarii Generale nestatutare din 07.01.2017.

Prezenta Decizie a fost adoptata azi, 10 ianuarie 2017, în sedinta Consiliului Uniunii Scriitorilor din România.


PRESEDINTELE CONSILIULUI
UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA
Nicolae Manolescu


sursa: USR


citeste
Uniunea Scriitorilor din România
Filiala Bucuresti Proza
flux de stiri literare
2014 - 2017
Prozatori din Bucuresti
- întâlniri literare, lansari de carte,
reviste, apartii editoriale -

...................................
citeste