2018
prozatori
Prozatori

Club

Scurt istoric
BUCURESTI
PROZA
             Apartii editoriale
Lansari de carte       Întâlniri literare  
Scriitorii din Filiala Bucuresti Proza,
precum si alti colegi prozatori, membri ai
Uniunii Scriitorilor, sunt prezenti
în spatiul cultural românesc si european
Uniunea Scriitorilor din România
Filiala Bucuresti Proza
flux de stiri literare
2018
Prozatori din Bucuresti
- întâlniri literare, lansari de carte,
reviste, apartii editoriale -

Luni, 19 noiembrie 2018, la Teatrul Dra­maturgilor Români, a avut loc ceremonia de decernare a premiilor Fili­alelor din Bucuresti ale Uniunii Scri­i­torilor din România pentru volumele apa­rute în anul 2017. Moderatorii eveni­mentului au fost scriitorii Daniel Cristea-Enache si Razvan Voncu. Majoritatea pre­miilor au fost decernate cu sprijinul Pri­mariei Generale a Municipiului Bucuresti prin intermediul Muzeului National al Literaturii Române.

Filiala Bucuresti – Critica, Eseistica si Istorie Literara

n Premiul Opera Omnia pentru întreaga activitate de critic, istoric literar si editor îngrijitor de editii – Elena Zaharia Filipas;
n Premiul Cartea Anului  – Liviu Grasoiu, Povestea dintre vorbe, Bibliotheca;
n Premiul Cartea Anului – Nicolae Scurtu, Titu Maiorescu în corespondenta cu Ion Petrovici. Completari edificatoare, Ars Docendi;
n Diploma de onoare acordata directorului Muzeului Literaturii Române, Ioan Cristescu, pentru sprijinul acordat de-a lungul timpului Filialei Bucuresti – Critica, Eseistica si Istorie Literara.
     Juriul: Mircea Anghelescu, Ioan Adam, Dan Cristea, Daniel Cristea-Enache, Mihai Zamfir.

Filiala Bucuresti – Dramaturgie

n Premiul Opera Omnia –  Dumitru (Pusi) Dinulescu
n Premiul Opera Omnia – Adrian Mihalache
     Juriul: Radu F. Alexandru, Dinu Grigorescu, Olga Delia Mateescu, Lucia Verona.

Filiala Bucuresti – Poezie

n Premiul Traian T. Cosovei – Florea Burtan, Tren printre zodii, Neuma;
n Premiul Cristian Popescu pentru debut (sustinut de Filiala): Clara Tîrca, Reluare în Rai, Neuma;
n Premiul Petre Ghelmez (sustinut de grupul editorial ePublisher-Coresi) – Nicoleta Milea, Grota cu fulgere, Neuma;
n Premiul Ioan Flora – Radu Sergiu Ruba, Nu înteleg ce mi se-ntâmpla, Charmides;
n Premiul Mariana Marin (sustinut de Muzeul National al literaturii Române) – Victoria Milescu, Strada Lacustei, eLiteratura
n Au fost acordate doua Diplome de onoare ale filialei lui Liviu Ioan Stoiciu, pentru volumul Efecte 2.0, Tracus Arte si, respectiv, lui Eugen Suciu, pentru volumul Frica, Tracus Arte.
     Juriul: Daniel Banulescu, Horia Gârbea, Bogdan Ghiu, Vasile Poenaru.

Filiala Bucuresti – Proza

n Premiul Cartea Anului – George Arion, Maestrul fricii, Crime Scene Press;
n Premiul Cartea Anului – Viorica Raduta, Orasul închis, Polirom;
n Premiul special pentru întreaga activitate – Nicolae Rusu.
     Juriul: Aurel Maria Baros, Ana Garas, Mihai-Bogdan Ionescu-Lupeanu, Ion Lazu, Emil Lungeanu, Stefan Mitroi si Mariana Sipos.

Filiala Bucuresti – Literatura pentru Copii si Tineret

n Premiul Opera Omnia – Geo Calugaru;
n Premiul Cartea Anului – Mihai Maxim, Fereastra de altadata, editura Semne.
     Juriul: Corin Bianu, Florentina Chifu, Mihaela Oancea, Victor Gh. Stan, Nicolae Rotaru.

Filiala Bucuresti – Traduceri Literare

n Premiul Opera Omnia – Sanda Oprescu;
n Premiul Opera Omnia – Micaela Ghitescu;
n Premiul Opera Omnia – Andrei Ionescu;
n Premiul Opera Omnia – Nicolae Dobrisan;
n Premiul Cartea Anului – Radu
     Paraschivescu;
n Premiul Cartea Anului – Liviu Franga & Elena Lazar pentru editia Constantine P. Cavafy, The Poetic Alphabet. Selection and study: Liviu Franga. Epilogue: Jacques Bouchard. Edition in 12 languages under the care of Elena Lazar and Liviu Franga. Volume illustrated with works by painter Gheorghe I. Anghel. Bucharest, Omonia Publishing House.
     Juriul: Peter Sragher, Tatiana Segal, Marina Vazaca, Antoaneta Olteanu, Sorin Paliga.
     Felicitari celor premiati !
                                                                                                                                     (bil)
Premiile filialelor din Bucuresti
ale Uniunii Scriitorilor din România

EDITIA a 78-a !
EDITIA a 81-a !
CLUBUL DE PROZA

vine... în 28 noiembrie... !
EDITIA a 78-a !
CONVOCATOR

În temeiul dispozitiilor art. 16 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România în forma în vigoare, Presedintele Uniunii Scriitorilor din România, organizatie de creatori a scriitorilor din România (denumita în continuare „USR”), cu sediul în Calea Victoriei, nr. 133, sector 1 - Bucuresti, membra a Aliantei Nationale a Uniunilor de Creatori („ANUC”), CIF RO 2786991, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Uniunii Scriitorilor din România, compusa, potrivit dispozitiilor statutare, din membrii USR care îsi exprima votul în cadrul Adunarilor Generale ale Filialelor USR, care vor avea loc:
• 11 aprilie 2018, ora 10:00 - Filiala Pitesti, la adresa: Centrul Cultural Pitesti, Str. Craiovei, nr. 2, bl. G1, cod postal 110013
• 11 aprilie 2018, ora 16:00 - Filiala Craiova, la adresa: Muzeul Olteniei, Sectia de Istorie (aripa noua), Str. Madona Dudu, nr. 14, cod postal 200410, Craiova
• 12 aprilie 2018, ora 17:00 - Filiala Timisoara, la adresa: Forumul German, sala Adam Müller Guttenbrunn, Str. Gh. Lazar, nr. 10-12, cod postal 300080, Timisoara
• 13 aprilie 2018, ora 10:00 - Filiala Arad, la adresa: Teatrul Clasic „Ioan Slavici”, Bd. Revolutiei, nr. 103, cod postal 310122, Arad
• 14 aprilie 2018, ora 10:00 - Filiala Bucuresti - Critica, la adresa: Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, Bucuresti, cod postal 010071
• 14 aprilie 2018, ora 12:30 - Filiala Bucuresti - Dramaturgie, la adresa: Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, Bucuresti, cod postal 010071
• 15 aprilie 2018, ora 10:00 - Filiala Bucuresti - Proza, la adresa: Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, Bucuresti, cod postal 010071
• 18 aprilie 2018, ora 10:30 - Filiala Brasov, la adresa: Casa Armatei, Str. Lunga, nr. 1A, cod postal 500035, Brasov
• 18 aprilie 2018, ora 17:00 - Filiala Târgu Mures, la adresa: Palatul Culturii, Sala Mica, Piata Victoriei, nr. 1, Tg. Mures
• 19 aprilie 2018, ora 10:30 - Filiala Cluj, la adresa: Str. Universitatii, nr. 1, Cluj-Napoca
• 19 aprilie 2018, ora 17:00 - Filiala Alba-Hunedoara, la adresa: Str. Bucuresti, nr. 2A, cod postal 510118, Alba
• 20 aprilie 2018, ora 10:00 - Filiala Sibiu, la adresa: Biblioteca ASTRA, Str. Gh. Baritiu, nr. 5-7, Sibiu
• 23 aprilie 2018, ora 10:00 - Filiala Bucuresti - Poezie, la adresa: Teatrul Dramaturgilor Români, Calea Grivitei, nr. 64-66, Bucuresti
• 25 aprilie 2018, ora 14:00 - Filiala Bacau, la adresa: Str. Pictor Aman, nr. 94C, Bacau
• 26 aprilie 2018, ora 9:00 - Filiala Iasi, la adresa: Casa cu absida „Laurentiu Ulici”, Str. Grigore Ureche, nr. 7, cod postal 700023, Iasi
• 26 aprilie 2018, ora 17:00 - Filiala Chisinau, la adresa: Strada 31 August, nr. 98, et. 3, ap. 304, cod postal 2004, Chisinau, Republica Moldova
• 27 aprilie 2018, ora 12:30 - Filiala Sud-Est, la adresa: Str. Labirint, nr. 1, Galati
• 27 aprilie 2018, ora 17:30 - Filiala Dobrogea, la adresa: Universitatea OVIDIUS (Biblioteca Centrala Universitara), B-dul Mamaia, nr. 124, Constanta
• 28 aprilie 2018, ora 11:00 - Filiala Bucuresti - Copii si Tineret, la adresa: Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, Bucuresti, cod postal 010071
• 29 aprilie 2018, ora 10:00 - Filiala Bucuresti - Traduceri, la adresa: Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, Bucuresti, cod postal 010071
Fiecare Filiala a USR va proceda la convocarea Adunarii Generale a Filialei cu minimum 30 de zile înainte de data stabilita pentru desfasurarea acesteia.

Convocatorul fiecarei Adunari Generale a Filialelor USR urmeaza a fi adus la cunostinta membrilor acelei Filiale prin publicarea acestuia pe pagina de internet a Filialei, precum si prin publicarea într-un ziar recunoscut pe plan local.

Ordinea de zi a Adunarii Generale:

Adunarea Generala USR va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:
1. Alegerea Presedintelui USR pentru mandatul 2018-2023;
2. Dezbaterea activitatii USR, a Presedintelui, a Prim-vicepresedintelui si a Vicepresedintelui, precum si a Comitetului Director si a Consiliului USR în perioada scursa de la AG precedenta;
3. Votarea raportului de activitate al conducerii USR, prezentat de Presedinte.
Fiecare Adunare Generala a Filialelor USR va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:
1. Alegerea Presedintelui USR pentru mandatul 2018-2023;
2. Alegerea Presedintelui Filialei pentru mandatul 2018-2023;
3. Alegerea Comitetului de Conducere al Filialei;
4. Alegerea reprezentantului Filialei în Consiliul USR, altul decât Presedintele Filialei, pentru Filialele cu peste 150 membri.


Candidaturile la functia de Presedinte USR

Membrii USR care doresc sa candideze la functia de Presedinte USR pot depune candidaturile la secretariatul USR, în Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, Bucuresti, pâna la data de 09.03.2018, ora 15:00.

Candidaturile trebuie însotite de proiectul de conducere, trebuie sa contina propunerea candidatului pentru reprezentantul acestuia în Comisia de Monitorizare a Alegerilor, trebuie semnate în original si depuse personal. Candidaturile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare. Candidaturile care îndeplinesc conditiile legale si statutare vor fi verificate de Consiliul Uniunii Scriitorilor din România din data de 09.03.2018 si validate de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, iar proiectele de conducere ale candidatilor vor fi publicate pe site-urile USR si ale Filialelor în data de 10.03.2018.

Toti candidatii ale caror candidaturi au fost validate pot participa, pentru a-si sustine candidatura, la toate Adunarile Generale ale Filialelor USR.


Votul în cadrul Adunarii Generale

Membrii Filialelor prezenti la data, ora si locul desfasurarii Adunarilor Generale ale Filialelor voteaza într-o urna Presedintele Filialei, Comitetul de Conducere al Filialei si, unde e cazul, reprezentantii în Consiliul USR, iar într-o alta urna voteaza Presedintele USR.

Un membru USR poate vota numai în cadrul Adunarii Generale a Filialei din care face parte. Un membru USR poate vota un singur candidat la functia de Presedinte USR. Nu se admit voturile prin reprezentant.

Urna cu voturile exprimate pentru Presedintele USR se sigileaza înainte de data începerii alegerilor de catre Comisia de Monitorizare a Alegerilor, care o va pastra, într-un spatiu securizat pe durata alegerilor, pâna la data numararii voturilor. Rezultatele alegerilor se vor consemna într-un proces-verbal întocmit de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, la data de 5 mai 2018, în cadrul Consiliului USR.

Prezentul convocator va fi adus la cunostinta membrilor USR prin publicarea pe pagina de internet a USR -
www.uniuneascriitorilor.ro <http://www.uniuneascriitorilor.ro/>, prin publicarea în revista România literara, precum si prin publicarea într-un ziar recunoscut pe plan national.

Presedintele Uniunii Scriitorilor din România,

Nicolae Manolescu

...................................
...................................
revista
LUCEAFARUL DE DIMINEATA
nr. 1 / 2018


publica un reportaj referitor la Târgul International de Carte de la Sofia - unde a fost lansat un volum de proza româneasca de astazi tradusa în limba bulgara. …


Târgul International de Carte de la Sofia
Razvan Nicula

… La standul României, organizat foarte bine de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale de la noi, s-au succedat în zilele de vineri si sâmbata (15-16 decembrie 2017) mai multi scriitori în fata unei audiente numeroase. Vineri, publicul a fost martorul unei eveniment literar remarcabil, si anume lansarea editiei în limba bulgara a antologiei Manevre potrivite pe timp de ceata. Aceasta antologie - întocmita de Aurel Maria Baros, presedintele Filialei Bucuresti - Proza a Uniunii Scriitorilor din România, si de criticul literar Marius Mihet - a aparut în limba bulgara înainte de a fi publicata în româna. (…) Antologia, publicata cu sprijinul programului de traduceri pus în practica de Centrul National al Cartii care functioneaza în cadrul Institutului Cultural Român, s-a bucurat de un succes deosebit (…)

citeste articolul de la pagina 23 din revista!


revista LUCEAFARUL DE DIMINEATA
nr. 1 / 2018, pagina 14


publica un articol - 21 de prozatori români de Bogdan Ionescu-Lupeanu - din care reiese ca editia în limba bulgara a antologiei Manevre potrivite pe timp de ceata cuprinde, printre cei 21 de prozatori din întreaga tara, si 12 scriitori din cadrul filialei noastre, Filiala Bucuresti - Proza…

              citeste articolul
de la
pagina 14 din revista!
COMUNICAT - editia a 77-a a Clubului


Dragi prieteni, dragi colegi,

Vremea rea, dupa cum se poate vedea,
ne împiedica spre sfârsitul acesta de luna sa ne revedem la CLUBul de PROZA.

Urmatoarea întâlnire a Clubului nostru va fi în MARTIE, ca de obicei, în ultima zi de miercuri a lunii, pe 28…

Va doresc toate cele bune !
Aurel Maria Baros
CONVOCATOR
Adunarea Generala a Filialei Bucuresti - Proza a Uniunii Scriitorilor din România


În temeiul dispozitiilor art. 16 si art. 33 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România în forma în vigoare, Presedintele Filialei Bucuresti - Proza, cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, sector 1, Bucuresti, filiala a Uniunii Scriitorilor din România (denumita în continuare „U.S.R.”), cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, sector 1 - Bucuresti, membra a Aliantei Nationale a Uniunilor de Creatori („A.N.U.C.”), CIF RO 2786991, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Filialei Bucuresti-Proza, compusa, potrivit dispozitiilor statutare, din membrii USR care îsi exprima votul în cadrul acesteia, care va avea loc în data de 15 aprilie 2018, ora 10:00, la sediul Filialei din Calea Victoriei nr. 133, sector 1 - Bucuresti.

Ordinea de zi a Adunarii Generale a Filialei
Adunarea Generala a Filialei va avea pe ordinea de zi
urmatoarele puncte:
1. Dezbaterea activitatii USR, a Presedintelui, a Prim-vicepresedintelui si a Vicepresedintelui, a Comitetului Director si a Consiliului USR, precum si a Presedintelui Filialei pentru mandatul 2013-2018;
2.Votarea raportului de activitate al conducerii USR, prezentat de Presedinte, precum si al Presedintelui Filialei pentru mandatul
2013-2018;
3. Alegerea Presedintelui USR pentru mandatul 2018-2023;
4. Alegerea Presedintelui Filialei pentru mandatul 2018-2023;
5. Alegerea Comitetului de Conducere al Filialei;
6.Alegerea reprezentantului Filialei în Consiliul USR, altul decât Presedintele Filialei.
Toti candidatii la functia de Presedinte USR ale caror candidaturi au fost validate de Comisia de Monitorizare a Alegerilor pot participa, pentru a-si sustine candidatura, la Adunarea Generala a Filialei.
Membrii Filialei care doresc sa candideze la functia de Presedinte al Filialei si la celelalte functii eligibile din cadrul Filialei pot depune candidaturile la secretariatul Filialei, în Calea Victoriei nr. 133, sector 1, Bucuresti, pâna la data de 14 martie 2018, ora 14:00. Candidaturile trebuie semnate în original si depuse personal. Candidaturile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare. 

Votul în cadrul Adunarii Generale
Membrii Filialei prezenti la data, ora si locul desfasurarii adunarii generale a filialei voteaza într-o urna Presedintele Filialei, Comitetul de Conducere al Filialei si reprezentantul în Consiliul USR, iar într-o alta urna voteaza Presedintele U.S.R.
Pot vota în cadrul adunarii generale a filialei numai membrii filialei. Un membru al filialei poate vota un singur candidat la functia de Presedinte USR si un singur candidat la functia de Presedinte al Filialei. Nu se admit voturile prin reprezentant.
Procesul de vot se va închide la data de 15 aprilie 2018, la ora la care se încheie Adunarea Generala a Filialei. Rezultatele alegerilor pentru Presedintele Filialei, Comitetul de Conducere al Filialei si reprezentantul Filialei în Consiliul USR se vor consemna într-un proces-verbal. Rezultatele alegerilor pentru Presedintele USR se vor consemna într-un proces-verbal întocmit de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, la data de 5 mai 2018, în cadrul Consiliului USR.

Prezentul convocator va fi adus la cunostinta membrilor filialei prin publicarea acestuia pe pagina de internet a filialei, precum si prin publicarea într-un ziar recunoscut pe plan local.

Presedintele Filialei Bucuresti-Proza,
Aurel Maria Baros
                                                                                 6 03 2018
28 februarie - 4 martie 2018

Tara noastra va participa în premiera la
Târgul International de Carte de la Minsk,
28 februarie - 4 martie

Evenimentul, care a ajuns la cea de-a 25-a editie, propune discutii, lansari de carte, întâlniri cu autori, editori si artisti si sesiuni de autografe.
România va participa cu un stand propriu, organizat de Ambasada României la Minsk si Institutul Cultural Român de la Varsovia.

foto: icr.ro/varsovia
anunt aparut în Puterea

A venit 2018 !

LA MULTI ANI !
Clubul de Proza al Filialei Bucuresti Proza a Uniunii Scriitorilor, editia a 76-a, va invita
miercuri, 31 ianuarie 2018, 17h, la întâlnirea sa lunara care se va desfasura la Centrul cultural Mihai Eminescu al Primariei sectorului 2, str. Jean-Louis Calderon 39

Lectura
         -
Geo NAUM, Obesia, fragmente
             dintr-un roman în curs de aparitie
             la Tracus Arte
       
- prezinta scriitorii Emil Lungeanu,
             Lucian Gruia

Dialog
        -
Anul editorial 2017

Coordonator : Aurel Maria Baros

http://www.uniunea-scriitorilor-filiala-bucuresti-proza.eu
Un an cu bucurii,
multa sanatate si fericire !


va ureaza

Aurel Maria Baros
si Comitetul Filialei
citeste
EDITIA a 76-a !
citeste
EDITIA a 77-a !
Pentru corecta informare a membrilor U.S.R.

Mandatul 2013-2018 a fost unul dificil, Uniunea Scriitorilor din România fiind supusa la numeroase si diverse atacuri, menite s-o vulnerabilizeze. De asemenea, în aceasta perioada, U.S.R. a fost târâta în peste 100 de procese, din fericire, 23 de procese fiind câstigate, pâna acum, de catre U.S.R., cu sentinta definitiva.

În pofida acestor dificultati, tinem sa va informam ca echipa de conducere a U.S.R. a obtinut o seama de realizari importante:

1. Am facut demersuri pentru legiferarea sprijinului financiar pentru revistele U.S.R. Prin Legea nr. 136/8 iunie 2015, e prima oara când aceste institutii de cultura - fundamentale pentru identitatea nationala - se bucura de fonduri bugetare care le permit functionarea normala;

2. Am reusit sa blocam atacurile adversarilor U.S.R. la Legea timbrului cultural nr. 35/1994, pledând cu succes împotriva contestatiei pe care Editura Humanitas a depus-o la Curtea Constitutionala, privind constitutionalitatea respectivei Legi;

3. Am obtinut, printr-o Hotarâre de Guvern, dreptul de a închiria spatiile de la Casa Vernescu, în noile conditii legislative, ceea ce asigura o sursa de venituri stabila pentru U.S.R.;

4. Am izbutit mentinerea si chiar marirea indemnizatiei de merit, actualizata conform Legii;

5. Am reusit si sa pastram suplimentul de 50% din pensie pentru membrii U.S.R., dupa ce, în 2006, tot aceasta echipa a facut demersuri pentru initierea Legii nr. 8/2006, care acorda suplimentul de pensie membrilor sai. De precizat, în legatura cu pensia suplimentara, ca Dan Lungu se numara printre initiatorii unei propuneri legislative depuse în Parlament, care prevede abrogarea pensiilor speciale.

Biroul de Presa al U.S.R.
FILIALA BUCURESTI PROZA
ALEGERI GENERALE


Candidati

Alegerile pentru functia de Presedinte al Filialei BUCURESTI PROZA
Aurel Maria Baros
Bogdan Hrib
Stefan Mitroi
Mariana Sipos


Alegerile pentru functia de Membru în Comitetul de Conducere al Filialei Bucuresti  Proza
Aurel Maria Baros
Emil Lungeanu
Mihai Bogdan Ionescu-Lupeanu
Florin Toma
Lucian Gruia
Stefania Cosovei
Stefan Mitroi
Mariana Sipos


Al
egerile pentru  Reprezentat Filiala Bucuresti  Proza  în Consiliul USR
Aurel Maria Baros
Ion Lazu
Mariana Sipos
Stefania Cosovei
Stefan Mitroi
ALEGERILE GENERALE
de la FILIALA BUCURESTI PROZA

Pe data de 15 aprilie 2018, la sediul USR, începând cu ora 10, a avut loc Adunarea generala a Filialei noastre. Întâlnirea s-a desfasurat firesc, ca de obicei, de-a lungul a peste trei ore.
Au fost alesi prin vot secret: presedintele USR, presedintele Filialei, comitetul de conducere al Filialei si reprezentantul Filialei în Consilul USR.
Rezultatele oficiale vor fi prezentate public pe data de 5 mai 2018.