Viorel Dianu
©  2013, Viorel Dianu, text & biobibliografie
Biblioteca de proza a orasului Bucuresti
Prozator din Bucuresti ; prozator român contemporan ;
romancier ; autor de proza scurta, povestiri, nuvele, romane ;
texte poetice în proza ; scriitor bucurestean
Uniunea Scriitorilor din România
- Filiala Proza Bucuresti
Vorel Dianu s-a n¤scut la 16 iunie 1944, în Bârsoiu (Stoile]ti),  judetul Vâlcea. Fiul lui Alexandru Dianu ]i al Ioanei (B¤l¤]o-iu). Scoala elementar¤ în satul natal.
A absolvit Liceul „Nicolae B¤lcescu”
(ast¤zi, „Alexandru Lahovari”) din Râmnicu-Vâlcea ]i Facultatea de Filologie a Universit¤
tii din Bucure]ti. S-a c¤s¤torit în anul 1967 cu Eleonora Dianu.
Fii: Cristian-Mihail ]i Gabriel.
A func
tionat ca profesor în comuna Nicolae Titulescu, jud. Olt (1965-1972), apoi a ocupat o catedr¤ prin concurs în municipiul Slatina ]i a predat Limba ]i
literatura român¤, Literatura universal¤
]i Istoria artei la Colegiul Na
tional „Radu Greceanu” (1972-2002).

A debutat cu poezie în anul 1960 ]i cu proz¤ în 1971. Debut editorial cu volumul de proz¤ scurt¤ Revela
tie în
Do minor
(1979).

Membru al Uniunii Scriitorilor din România din anul 1989, sectia Proza Bucure]ti.
Dup¤ anul 2002 se pensioneaz¤ ]i se stabile]te în Bucure]ti.
Uniunea Scriitorilor din România
Autoportret

Sunt un om normal. Pa]nic ]i prevenitor. Melancolic, cu puseuri de veselie. Rezervat ]i t¤cut: pl¤cerea mea fiind
s¤-i ascult pe al
tii, nu pe mine. Permisiv
]i iert¤tor. Un bun familist: cu o c¤snicie durând de peste patruzeci de ani. Respectuos, sincer ]i recunosc¤tor. Maleabil ]i tolerant. Timiditatea mea funciar¤, mo]tenit¤ de la p¤rin
ti ]i transmis¤ ]i de mine copiilor, îmi este contrabalansat¤ de o bravad¤ (aparent¤, dar „conving¤toare”) pe care nici eu nu mi-o explic ]i care m¤ salveaz¤ în multe împrejur¤ri delicate (nu în toate, care ar fi minunea?) ]i m¤ sustine în fata atâtor lei ]i paralei, dac¤ m¤ gândesc bine, în fata tuturor. În situatii fire]ti îns¤ ]i în relatiile cu oamenii obi]nuiti, ca mine, nu am nici un fel de complexe. În schimb, dac¤ timiditatea asta reu]esc s-o mai îmbrobodesc, cu modestia mea nu e de
]ag¤. Nu vorbesc de o modestie care st¤ bine oricui, ci de una absurd¤, sinuciga]¤. Care nu mi se trage de la p¤rin
ti, ci de la Apostolul Pavel. O smerenie dus¤ pân¤
la ultimele consecin
te, care, cel putin pe spatii ]i durate mici, m¤ „condamn¤” la conditia de perdant. Nu sunt de invidiat
]i nici de în
teles. Multi se mir¤ de ce, pentru un merit sau altul, nu pretind nici o r¤splat¤ ori laude, de ce, dintr-o ocazie favorabil¤, nu trag foloase, de ce refuz cu obstinatie s¤ fiu „miruit” cu functii, de ce m¤ complac într-o s¤r¤cie injust¤… Uite-a]a! Treac¤-mi altii înainte ]i bucur¤-se ei de bunurile toate. Am ]i eu bucuriile mele, simple ]i destule, alea care or fi fiind. Iar dac¤ râvnesc la pas¤rea aceea m¤iastr¤, pun la b¤taie însu]irile cu care am fost învrednicit ]i din care îmi fac un titlu de glorie: osteneala de elefant, înc¤
tânarea de catâr, r¤bdarea de c¤mil¤.Crezul artistic

Literatura este „pas¤rea mea m¤iastr¤”. Cu umilint¤ m¤rturisesc c¤ am iubit ]i continuu s¤ iubesc nem¤surat literatura.
Stiu c¤ ast¤zi, la începutul mileniului trei, iubirea a devenit un sentiment desuet,
ridicol poate, ]i oricine îl roste]te este taxat drept romantios, dac¤ nu mai r¤u. Iubirea nu se mai poart¤. Formula potrivit c¤reia dac¤ dragoste nu e, nimic nu e a fost la cinste cândva, acum deviza a devenit: dac¤ bani nu e, nimic nu e. F¤ politic¤, de orice culoare (câ]tig¤toare s¤ fie!), fur¤ cu toptanul, vâr¤-te în afaceri oneroase, învârte-te cât poti ]i apuc¤ tot, fii descurc¤ret, nu sc¤pa ]i nu ierta nimic ]i-ti va fi tie bine… Mda. Ci eu, cu literatura, boieri dumneavoastr¤. În marea mea naivitate, persist s-o consider lucrarea cea mai aleas¤ ]i cea mai dura-bil¤, cea mai scump¤ ]i cea mai dulce. Nu-i nimic de f¤cut, nu m¤ poate lecui nimeni de credinta mea. Care e ]i a altora. A celor înzestrati cu putere creatoare, cu har ceresc ]i preafericit. Eu nutresc fat¤ de vocatia de scriitor un respect mistic. Mi-am cultivat neîntrerupt acest respect
]i nu mi-l vor ]tirbi ori cl¤tina nici un fel de „intemperii”. Când mi s-a „n¤z¤rit”
s¤ scriu ]i am ales scrisul, dintre celelalte mii de îndeletniciri posibile, mi-am ales destinul, sau mi l-am cunoscut ]i m-am supus lui, dup¤ care l-am slujit din
r¤sputeri, nu ]tiu cât de „vârtoase” ]i
cât de „me]tere” mi-au fost puterile, dar nu m-am cru
tat. Cine se încumet¤ ]i îl
tin baierele o ia, de nebun, dup¤ m¤iastra aceea.Bibliografie selectiv¤

Laurentiu Ulici (România literar¤ nr. 42, 1979), Ion Bogdan Lefter (România litera-r¤ nr. 6, 1987), Melu State
(Luceaf¤rul nr. 21, 1987), Ioan Lascu (Ramuri nr. 5, 1987), Constantin Dumitrache (Luceaf¤rul nr. 32, 1989), Dan-Silviu Boerescu (Luceaf¤rul nr. 44, 1995), Mircea Moisa (Ramuri nr. 4-5-6, 1996), Ioan Stanomir (Luceaf¤rul nr. 27, 1997), Virgil Dumitrescu (Cuvântul libert¤
tii 22-23 nov. 1987), Dumitru- Serban Dr¤goi (Ramuri nr. 1, 1999), Simion
B¤rbulescu (Luceaf¤rul nr. 17, 1999), Horia Gârbea (Luceaf¤rul nr. 11, 2000), Alex. ]tef¤nescu (România literar¤ nr. 36, 2004), Florea Miu (Ramuri
nr. 2-3, 2005), Eugenia
Tar¤lung¤
(Via
ta Româneasc¤ nr. 3-4, 2005; 8-9, 2007),Gabriel Co]oveanu (Luceaf¤rul
nr. 16, 2005), Paul Aretzu (Ramuri
nr. 7-8, 2005),  Mara-Magda Maftei
(Via
ta Româneasc¤ nr. 6-7, 2005), Andrei Milca (Cronica Român¤ 18 febr. 2006), Petru Pistol (Arge] nr. 1, 2008) ]. a.

Prezentat în Dic
tionarul biografic al literaturii române de Aurel Sasu, Ed. Paralela 45, 2006.Poruncile iubirii - povestire, „Lucea-
f¤rul” nr. 31 (130), 19 august 1992;
O plimbare cu mama - fragment din romanul „Crucea perpetu¤”, „Literatorul” Nr. 40 (58), 18 sept. 1992;
De jur¤mântul militar - povestire, „Contrapunct” Nr. 31(134), 16-29 octombrie 1992;
Indescifrabila Aurora - povestire, „Luceaf¤rul” Nr. 7 (216), 22 februarie 1995;
Judec¤torul din turn - povestire, „Lucea-
f¤rul” Nr. 39 (248), 8 noiembrie 1995);
Întâlnire pe plaj¤ - povestire, „Lucea-
f¤rul” Nr. 14 (267), 10 aprilie 1996;
Scrisorile oraculare - povestire, „Lucea-
f¤rul” Nr. 13 (312), 9 aprilie 1997;
Evlavie fa
t¤ de vocatia scriitorului - creatorul în oglind¤ - confesiuni, „Lucea-f¤rul” Nr. 33 (332), 24 septembrie 1997;
Urm¤rirea - povestire, „Luceaf¤rul” nr. 39 (338), 5 noiembrie 1997;
Vocea din off - povestire, „Luceaf¤rul” Nr. 5, 11 februarie 1998;
Un om incomparabil - portret, „Theo, cartea cu prieteni” Editura Casa Ciurea, Slatina, 1998 (24 aprilie);
Virgil Dumitrescu - „Iulie Patru” - cronic¤ literar¤, „Olt Press” Nr. 2246,
7 octombrie 1998;
Cum a devenit M.T. VIP - povestire, „Luceaf¤rul” Nr. 17 (417), 5 mai 1999;
Un gând al lui Dumnezeu - povestire, „Art-Panorama” nr. 18 1999;
David vs. Goliat & company - povestire, Via
ta Româneasc¤ Anul XCIV, nr. 10-11, octombrie-noiembrie 1999;
Bastardul - povestire, „Luceaf¤rul” nr. 11 (457), 22 martie 2000;
Pân¤ la ultimul strop - povestire, „Lucea-
f¤rul” nr. 39 (485), 8 noiembrie 2000;
Pa]tele - povestire, „Luceaf¤rul” nr. 6 (498), 14 februarie 2001;
Dragoste la în¤l
time - povestire, „Lucea-
f¤rul”  nr. 19 (511), 16 mai 2001;
Zbur¤torul - povestire, „Luceaf¤rul” nr. 2 (540), 23 ianuarie 2002;
În pe
tit - fragment din romanul „Bucurati-v¤ ]i v¤ veseliti”, „Luceaf¤rul” nr. 34 (572), 2 octombrie 2002;
Zbor spre Eldorado - fragment din romanul „Bucura
ti-v¤ ]i v¤ veseliti”, „Luceaf¤rul” nr. 12 (596), 2 aprilie 2003;
Carte din Canada - fragment din romanul „Bucura
ti-v¤ ]i v¤ veseliti”, „Luceaf¤rul” nr. 40 (624), 12 noiembrie 2003;
C¤s¤torie de-a piezi]ul - fragment din romanul „Bucura
ti-v¤ ]i v¤ veseliti”, „Luceaf¤rul” nr. 13 (644), 7 aprilie 2004;
Întoarcerea fiului r¤t¤citor - fragment din romanul „Bucura
ti-v¤ ]i v¤ veseliti”, „Luceaf¤rul” nr. 26 (657), 7 iulie 2004;
Croazier¤ pe lac - povestire, „Luceaf¤-rul” nr. 14 (691), 13 aprilie 2005;
Sipotul Fântânilor - povestire, „Lucea-
f¤rul” nr. 27 (704), Miercuri 13 iulie 2005;
Ploaia magic¤ - povestire, „Luceaf¤rul” nr. 38 (714), 26 octombrie 2005;
Ruga pu
tin credinciosului - fragment
de povestire, „Contemporanul. Ideea european¤”, Anul XVI, nr. 10 (643), octombrie 2005;
Partida secolului - povestire, „Luceaf¤rul”, nr. 47-48 (723-724), 28 decembrie 2005;
Ruga pu
tin credinciosului - povestire (integral), „Luceaf¤rul” nr. 7 (731),
22 februarie 2006;
Rochia de gal¤ - povestire, „Luceaf¤rul” nr. 19 (743), 17 mai 2006;
O lectur¤ seduc¤toare - cronic¤ literar¤, „Via
ta Româneasc¤” Anul CI (101)
nr. 4-5 aprilie-mai 2006;
Califul ]i cadâna - fragment din romanul „Cântarea Patriarhului”, „Luceaf¤rul” nr. 25-26 (814-815), 9 iulie 2008;
Iarn¤ înfl¤c¤rat¤ - fragment din romanul „Cântarea Patriarhului”, „Via
ta Româneasc¤” nr. 3-4, martie-aprilie 2009;
Deportarea - fragment din romanul „Cântarea Patriarhului”, „Ramuri”
nr. 11 (1121), 2009
Volume

Revelatie în do minor (Asteptare îndelungat¤, Risipitorul, Garoafele,
Str¤inul, Triste
tea biruintei, Totul despre iubire, Mie de ce nu mi-au spus?, Jocul gravit¤tii si al candorii, Prietenii, Trenul, Bariera, Fascinatie, Jum¤tate de pedeaps¤, Eu - Tudor Alexanian) - povestiri, Editura Scrisul Românesc 1979, 152 p. ; editia a doua, 1999
Apoteoza me]terului (Marele rol, Iubire patetic¤, O cerere ciudat¤, Luminoasa revela
tie, Pe l-apus de soare, Apoteoza Me]terului) - povestiri, Editura Eminescu 1984, 132 p. ; editia a doua, 1999
Suplinitorul - roman, Editura Cartea Româneasc¤ 1986, 320 p.
Crucea perpetu¤ - roman, Editura Semne 1995, 204 p.
În¤l
tarea - roman, Editura Viitorul Românesc 1996, 320 p.
Iubiri alese (Indescifrabila Aurora, Reverie, Poruncile iubirii, O bucurie întârziat¤, Serenissima, Întâlnire pe plaj¤, Fericire clandestin¤, Recrea
tia s-a terminat, Premiantii, Criteriul Gabriela, De jur¤-mântul militar, Un drum cu noroc, Aniversarea, Anul Nou acas¤) - povestiri, Editura România Press 1998, 160 p. ; editia a doua, 2001
Ochiul demiurgului,reeditare selectiv¤ ]i revizuit¤ a volumuluiRevela
tie în do minor ]i reeditare reîntregit¤ a volumului Apoteoza me]terului - povestiri, Editura Semne 1999, 194 p.
Sapte care mai de care (Cum a devenit M.T. VIP, David vs. Goliat & company, Dragoste la în¤l
time, Când a zburat Bolovanu, Diptic cu Valea lui Alb
(I. Bastardul), Diptic cu Valea lui Alb (II. Pastele), Pân¤ la ultimul strop
)  - povestiri, Editura Semne 2000, 128 p.
Bucura
ti-v¤ ]i v¤ veseliti - roman, Editura Vinea 2004, 212 p.
Ci]migiu for ever (Sipotul fântânilor, Rochia de gal¤, Croazier¤ pe lac, Ruga pu
tin credinciosului, Partida secolului,
Joac¤ la platani, Ploaia magic¤
) - povestiri, Editura Vinea 2006, 94 p.
Cântarea patriarhului - roman, Editura Vinea 2009.


Reviste - colabor¤ri

România literar¤, Viata Româneasc¤, Luceaf¤rul, Contrapunct, Literatorul, Contemporanul. Ideea european¤, Ramuri, Suplimentul literar-artistic Tineretul liber, Art-Panorama, Agora literar-artistic¤ s.a.


Proze ]i articole

Prietenii
- schit¤, „Oltul” Nr. 985, 25 aprilie 1971;
O bucurie întârziat¤ - povestire,
„Luceaf¤rul” nr. 38 (1220), 21 septembrie 1985;
Colegi de ]coal¤ (titlu pus în redac
tie,
în locul celui real, Criteriul Gabriela) - povestire, „Luceaf¤rul” nr. 36 (1373),
3 septembrie 1988;
Recrea
tia s-a terminat - povestire, „România literar¤” nr. 28, 13 iulie 1989;
Scrisoarea - fragment din romanul „Crucea perpetu¤”, „Luceaf¤rul” 
nr. 32 (1422), 12 august 1989;
Puterea suveran¤ - povestire, „Agora literar-artistic¤” nr. 1, ianuarie 1990;
Titu Maiorescu în intimitatea
Luceaf¤rului
- studiu, „Agora
literar-artistic¤” nr.2, februarie 1990;
G. C¤linescu, prin el însu]i - studiu, „Agora literar-artistic¤” nr. 3-4, martie-aprilie 1990;
Centenar Alecsandri (1890-1990) - studiu, „Glasul adev¤rului” nr. 182, 22 august 1990);
Un drum cu noroc - povestire, „Ramuri” nr. 1 (319), ianuarie 1991;
Fericire clandestin¤ - povestire, „Contrapunct” nr. 3(55), 18 ianuarie 1991;
Anul Nou acas¤ - povestire, „Luceaf¤rul” nr. 12(60), 20 martie 1991;
Aniversarea - povestire (fragment), „Supliment literar artistic Tineretul liber” Nr. 17 (69), 30 aprilie - 6 mai 1991;
Reverie - povestire, „Contrapunct” nr. 46 (98), 15 noiembrie 1991;
Cartea secolului - studiu, „Olt Press”
nr. 529, 9 ianuarie 1992;
Premian
tii - povestire, „Contrapunct”
nr. 18 (121), 22-28 mai 1992;
Filiala Bucuresti Proza
 
BUCURESTI
PROZA
blog