BUCURESTI
PROZA
Filiala Bucuresti Proza
Campanie de strângere de fonduri


Datele noastre
Titular : Uniunea Scriitorilor din România
CIC : 50872       CUI : 2786991

Cont curent ORG ROL - PROZA
Cont : 2511.A01.0.50872.0082.ROL.43
Cod IBAN : RO95RNCB0082000508720043

Banca Comerciala Româna, Sucursala Unirea
Bucuresti

SWIFT : RNCB RO BU


Telefon Filiala PROZA
tel.: 021. 311.25.23


Presedinte
                 
  Aurel Maria Baros
                           aurelmb@yahoo.fr
Uniunea Scriitorilor din România