conceptie grafica  ©  Aurel Maria Baros
Filiala Bucuresti Proza
www.uniunea-scriitorilor-filiala-bucuresti-proza.eu

Presedinte : Aurel Maria BAROS
aurelmb@yahoo.fr

Sediu
Calea Victoriei 133,
sectorul 1, Bucuresti
010071
tel.: 021. 311.25.23 (vodafone)
       021  367 31 94 (romtelecom)


Program
Secretariat
Luni - Vineri: 10h - 14h

Presedinte Filiala Bucuresti Proza
Marti:  13h - 14h
UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMANIA
www.uniuneasciitorilor.ro 

Calea Victoriei nr.133
010071 Sector 1 Bucuresti
tel.: 021 316 5829      
tel.: 021 316.5827

 
NICOLAE MANOLESCU
Presedinte
Cabinet Presedinte - fax:  021 312 96 34
 
VARUJAN VOSGANIAN
Prim-vicepresedinte

GABRIEL CHIFU
Vicepresedinte
021.317.7991
uniunea.scriitorilor@yahoo.com
 
Relatiile externe si evenimente
fax:(+ 40) 021 316 79 82
w_u_ro@yahoo.com
 
Daniel CRISTEA-ENACHE
Director de Imagine

 

F I L I A L E 
ale UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA


BUCURESTI
Filiala Bucuresti - Proza
www.uniunea-scriitorilor-filiala-bucuresti-proza.eu
Presedinte - Aurel Maria BAROS
                      aurelmb@yahoo.fr
Calea Victoriei 133,
Bucuresti, sector 1
tel.: 021.311.2523

Comitetul Filialei Proza - condus de presedinte - este format din Mariana Sipos, Valentin Hossu-Longin, Stefan Mitroi, Emil Lungeanu

Filiala Bucuresti - Traduceri,
    http://www.filialatradlit-buc-usr.ro
Filiala Bucuresti - Critica literara
   
http://filialadecritica.blogspot.ro
Filiala Bucuresti - Dramaturgie
    http://dramaturgibucuresteni.blogspot.ro
Filiala Bucuresti - Poezie
Filiala Bucuresti - Literatura pentru copii si tineret


F I L I A L E  din  tara
Filiala Alba-Hunedoara
Presedinte - Aurel PANTEA
Str. Bucuresti nr. 2A, cod postal 510118
tel. 0258-813803
usrfilialaalba@yahoo.com

Filiala Arad
www.uniuneascriitorilorarad.ro
Presedinte - Vasile DAN
Bd. Revolutiei nr.103 (revista ARCA), cod postal 310122
310122, Arad
tel./fax: 0257.281.706

Filiala Bacau
Presedinte - Calistrat COSTIN
Str. 9 Mai nr. 7 (sediul Muzeului de Istorie „Iulian Antonescu”), cod postal 600037
tel/fax 0234-523808
usrbacau@yahoo.com

Filiala Brasov
Presedinte - Adrian LESENCIUC
Str. Iuliu Maniu nr. 52
tel 0268 - 474168

Filiala Chisinau
Presedinte - Leo BUTNARU
Str. 31 august nr. 98, et.3, cam.304, cod postal 2004
tel: 00373-22-234.724
fax: 00373-22-237.118

Filiala Cluj
Presedinte - Irina PETRAS
irinapetras@yahoo.co.uk
Str. Universitatii nr.1
tel./fax: 0264.597.213 (Doina Cetea)
www.uniuneascriitorilor-filialacluj.ro
 
Filiala Constanta
Presedinte - Angelo MITCHIEVICI
Bd. Mamaia nr. 126, cod postal 900717
tel. / fax: 0241.547.040
www.usr-dobrogea.ro

Filiala Craiova
Presedinte - Gabriel COSOVEANU
Str. Oltes. bl. IJK parter cod postal 200388
tel: 0251/414414
fax: 0251/417385, 0351/461797
ramuri_2005@yahoo.com
 
Filiala Sud-Est (Galati-Braila)
Presedinte - Corneliu ANTONIU
Str. A.I.Cuza, Bloc Cristal, ap.1, cod postal 800216
tel/fax 0236-613973
corneliuantoniu@yahoo.com

Filiala Iasi
Presedinte - Cassian Maria SPIRIDON
Centrul Civic, Casa cu absida "Laurentiu Ulici"
Str. Grigore Ureche nr.7, cod postal 700023
tel./fax: 0232.247.880
www.usriasi.ro
usrfilialaiasi@yahoo.com

Filiala Pitesti
Presedinte - Nicolae OPREA
Str. Craiovei nr. 2, bl. G1, cod postal 110013
tel/fax: 0248-210604
www.uniuneascriitorilor-pitesti.ro
augustindoman@yahoo.com

Filiala Sibiu
Presedinte - Ioan Radu VACARESCU
jeanvacarescu@yahoo.com euphorions@yahoo.com
Str. Mitropoliei, Nr. 27, cod postal 550179
tel. 0745214327
uniuneascriitorilorsibiu.ro/

Filiala Târgu Mures
Presedinte - Marko BELA
Str. Tusnad nr. 5
tel: 0265.261.437 (revista VATRA)
eugeniu_nistor@yahoo.com
office@usr-tgmures.ro

Filiala Timisoara
Presedinte - Cornel UNGUREANU
Str. Piata Sf. Gheorghe nr. 3, cod postal 300085 (sediul revistei Orizont)
Str. Calea Bogdanestilor nr. 19, cod postal 300013
tel/fax 0256-294893
Revista Orizont: 0256.294.894
tel/fax 0356-174186
adresa web: www.uniuneascriitorilortm.ro
marian_odangiu@yahoo.com
PROZA
Filiala Bucuresti - Proza (FBP
Uniunea Scriitorilor din România
Filiala Proza Bucuresti - Uniunii Scriitorilor din România - informatii utile -
prozatori  din Bucuresti - prozatori români contemporani - romancieri -
autori de proza scurta, povestiri, nuvele, romane -
Clubul de Proza - lectura - lansare de carte - traducere - premii
iulie 2013
.
         Legea nr. 8 / 2006 privind indemnizatia pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica (lege care a aparut în Monitorul Oficial din 17 ianuarie 2006) precizeaza printre altele:
          - cuantumul indemnizatiei reprezinta echivalentul a 50% din pensia cuvenita titularului sau, dupa caz, aflata în plata la data solicitarii;
          - indemnizatia nu se acorda celor care beneficiaza de indemnizatie de merit (Legea nr. 118/2000);

          Uniunile vor atesta calitatea de membru conform statutelor lor si vor tine evidenta stricta a atestarilor eliberate:
          - stabilirea si plata indemnizatiei stabilite se face de catre Casa teritoriala de pensii;
          - indemnizatia se acorda la cerere începând cu luna urmatoare celei în care a fost depusa cererea la Casa teritoriala de pensii;
          - cererea va fi insotita de actul de identitate, decizia de pensionare sau cuponul mandat postal / talonul cont curent (dupa caz), dovada calitatii de membru al Uniunii, declaratie pe proprie raspundere ca nu beneficiaza de indemnizatie de merit si alte documente necesare sustinerii cererii;
          - punerea în plata se face în baza deciziei Casei teritoriale de pensii competente;
          - în termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei Legi, Uniunile transmit Casei Nationale de Pensii situatia completa a membrilor cu statut de pensionar al sistemului public;
          - prezenta lege intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2007.


 
        Ordonanta de urgenta nr. 152 din 19/12/2007. Publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 883 din 21/12/2007. Intrare în vigoare: 21/12/2007.

          - Pentru completarea
Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica. Publicat în 21/12/2007.
             Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta:
             Articol unic. - Dupa alineatul (2) al articolului 1 din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 17 ianuarie 2006, cu modificarile ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
             (21) Cuantumul indemnizatiei se modifica ori de câte ori se modifica pensia titularului, ca urmare a modificarii valorii punctului de pensie, dar nu poate depasi doua salarii de baza minime brute pe tara, garantate în plata.
Indemnizatia  de  pensie
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

¦
¦
¦
¦
¦

¦
¦
¦
¦
¦
¦

¦
¦

¦
¦

¦
Statutul
Uniunii Scriitorilor din România
Scriitori romani - date de nastere
Planul site-ului
Prozatori din Bucuresti - Biblioteca de proza

Actualitate

despre traduceri, burse, rezidente,
                   festivaluri, concursuri etc.

Clubul de Proza

Literatura româna în lectura autorilor

Premii FBP ; Premiul NOBEL

Conducerea USR si a filialelor

Scurt istoric USR ; Informatii utile