Filiala Bucuresti Proza - Uniunii Scriitorilor din România
Premii literare 2012. Diplomele
Dumitru Radu Popescu - Opera Omnia
Alexandru Ecovoiu - Cartea anului 2012
Prozatori  din Bucuresti
.
Premii FBP
BUCURESTI
PROZA
Diplome