BUCURESTI
PROZA
ianuarie

1.01.1868 - s-a nascut I. Al. Bratescu- Voinesti
                       (m. 1946)
1.01.1868 - s-a nascut George Murnu (m. 1957)
1.01.1897 - s-a nascut Vasile Bancila (m. 1979)
1.01.1907 - s-a nascut Constantin Fântâneru
                       (m. 1975)
1.01.1917 - s-a nascut Vera Hudici (m. 1999)
1.01.1923 - s-a nascut Mihail Crama (m. 1994)
1.01.1928 - a murit Valeriu Braniste (n. 1869)
1.01.1928 - s-a nascut Teodor Pâca (m. 1978)
1.01.1929 - s-a nascut Nicolae Tic (m. 1992)
1.01.1938 - s-a nascut Adrian Busila
1.01.1939 - s-a nascut Emil Brumaru
1.01.1942 - s-a nascut Ioan Alexandru (m.2002)
1.01.1944 - s-a nascut Mircea Muthu
1.01.1947 - s-a nascut Vasile Larco
1.01.1949 - s-a nascut Radu Tuculescu
1.01.1949 - s-a nascut Stefania Oproescu
1.01.1950 - s-a nascut Ion Ioachim
1.01.1952 - s-a nascut Ion Tudor Iovian
1.01.1953 - s-a nascut Gheorghe Stroe
1.01.1954 - s-a nascut Mircea Mihaies
1.01.1954 - s-a nascut Adrian Sângeorzan
1.01.1956 - s-a nascut Magda Cârneci
1.01.1960 - s-a nascut Ion Militaru
1.01.1962 - s-a nascut Irina Nechit
1.01.1962 - s-a nascut Gheorghe Mocanu
1.01.2002 - a murit Ion Zamfirescu (n. 1907)

2.01.1891 - s-a nascut Aron Cotrus (m. 1961)
2.01.1920 - s-a nascut Francisc Pacurariu
                       (m. 1998)
2.01.1933 - s-a nascut Ion Baiesu (m. 1992)
2.01.1938 - s-a nascut Mara Paraschiv
2.01.1938 - s-a nascut Gligor Hasa
2.01.1945 - s-a nascut Ioan Radin Peianov
                       (m. 2010)

3.01.1894 - s-a nascut Sarina Cassvan (m. 1978)
3.01.1932 - s-a nascut Otilia Nicolescu (m. 1993)
3.01.1938 - s-a nascut George L. Nimigeanu
3.01.1953 - s-a nascut Nicolae Stan
3.01.1967 - s-a nascut Stefan Caraman
3.01.1967 - a murit Alfred Margul Sperber
                       (n. 1898)
3.01.1969 - s-a nascut Cezar Mazilu
3.01.2002 - a murit I. Constantinescu (n. 1938)
3.01.2006 - a murit Valeriu Bârgau (n. 1950)

4.01.1877 - s-a nascut Sextil Puscariu (m. 1948)
4.01.1931 - s-a nascut Nora Iuga
4.01.1934 - s-a nascut Jiva Popovici (m. 1991)
4.01.1942 - s-a nascut Ovidiu Hotinceanu
                       (m. 1973)
4.01.1943 - s-a nascut Mandics György
4.01.1945 - s-a nascut Eugen Bunaru
4.01.1946 - s-a nascut Claudiu Mitan
4.01.1948 - s-a nascut Dana Diaconu
4.01.1953 - s-a nascut Pavel Susara
4.01.1954 - a murit Elena Farago (n. 1878)
4.01.1959 - s-a nascut Ioan F. Pop
4.01.1965 - s-a nascut Emil Catalin Neghina
4.01.1971 - s-a nascut Szabina Regeczy
4.01.1977 - a murit Horváth István (n. 1909)

5.01.1878 - s-a nascut Emil Gârleanu (m. 1914)
5.01.1909 - s-a nascut Bazil Gruia (m. 1995)
5.01.1923 - a murit Adam Müller- Guttenbrunn
                       (n. 1852)
5.01.1935 - s-a nascut Coleta de Sabata
5.01.1943 - s-a nascut Teofil Rachiteanu
5.01.1946 - s-a nascut Voichita Sasu
5.01.1949 - s-a nascut Leo Butnaru
5.01.1950 - s-a nascut Ioan Petru Culianu
                       (m. 1991)
5.01.1972 - a murit George Dan (n. 1916)
5.01.1978 - a murit D. Ciurezu (n. 1897)
5.01.1981 - a murit Laura Mihail Dragomirescu
                       (n. 1893)
5.01.1992 - a murit Tamara Gane (n. 1909)
5.01.1993 - a murit Efim Junghietu (n. 1939)
5.01.2002 - a murit Gheorghe Scripca (n. 1930)

6.01.1760 - s-a nascut Ion Budai- Deleanu
                       (m. 1820)
6.01.1802 - s-a nascut Ion Heliade Radulescu
                       (m. 1872)
6.01.1833 - a murit Nicolae Stoica de Hateg
                       (n. 1751)
6.01.1834 - s-a nascut Alexandru Sihleanu
                       (m. 1857)
6.01.1881 - s-a nascut Ion Minulescu (m. 1944)
6.01.1897 - s-a nascut Ionel Teodoreanu
                       (m. 1954)
6.01. 2005 - a murit Petru Mihai Gorcea (n. 1942)
6.01.1940 - s-a nascut Ion Lazu
6.01.1942 - s-a nascut Dan-Ioan Nistor
6.01.1943 - s-a nascut Ion Draganoiu (m. 2003)
6.01.1946 - s-a nascut Stelian Turlea
6.01.1975 - s-a nascut Maria Daniela Panazan
6.01.1990 - a murit Traian Uba (n. 1921)
6.01.2004 - a murit Emil Pintea (n. 1944)
6.01.2006 - a murit Sorin Stoica (n. 1978)

7.01.1882 - s-a nascut Ion Chiru-Nanov (m. 1917)
7.01.1926 - s-a nascut Mircea Sântimbreanu
                       (m. 1999)
7.01.1929 - s-a nascut Kacsir Maria (m. 2005)
7.01.1940 - s-a nascut Ileana Roman
7.01.1947 - s-a nascut Doina Modola
7.01.1957 - s-a nascut Constantin Miu
7.01.1993 - a murit Stefan Baciu (n. 1918)

8.01.1915 - s-a nascut Iosif Pervain (m. 1982)
8.01.1915 - s-a nascut Aurel Tita (m. 1994)
8.01.1920 - s-a nascut Billédy Ilona (m. 2012)
8.01.1926 - s-a nascut Haralambie Gramescu
                       (m. 2003)
8.01.1952 - s-a nascut Ion Fercu
8.01.1954 - s-a nascut Lucian Vasiliu
8.01.1959 - s-a nascut Ovidiu Pecican
8.01.1978 - a murit Sarina Cassvan (n. 1894)
8.01.2001 - a murit Anatoli Ghermanschi (m. 1941)

9.01.1898 - s-a nascut Sandra Cotovu (m. 1987)
9.01.1900 - s-a nascut Henriette Yvonne Stahl
                       (m. 1984)
9.01.1912 - s-a nascut Stefan Stanescu
                       (m. 1956)
9.01.1914 - s-a nascut Ion Dumitrescu (m. 1976)
9.01.1934 - s-a nascut Mircea Tomus
9.01.1942 - s-a nascut Olimpiu Vladimirov
9.01.1943 - s-a nascut Dan Florita Seracin
9.01.1944 - s-a nascut Grid Modorcea
9.01.1947 - s-a nascut Ioana Ieronim
9.01.1947 - s-a nascut George -Virgil Stoenescu
9.01.1951 - s-a nascut Ioan Lascu
9.01.1955 - s-a nascut Doina Iovanel Spineanu
9.01.1955 - s-a nascut Ion Muresan
9.01.1961 - a murit Radu Cioculescu (n. 1901)
9.01.1969 - s-a nascut Friedrich Michael
9.01.1976 - s-a nascut Balázs Imre Jozsef
9.01.1978 - a murit Szemlér Ferenc (n. 1906)
9.01.1980 - a murit Petru Caraman (n. 1898)

10.01.1493 - s-a nascut Nicolaus Olahus
                       (m. 1568)
10.01.1869 - s-a nascut Valeriu Braniste
                       (m. 1928)
10.01.1896 - s-a nascut Alexandru Busuioceanu
                       (m. 1961)
10.01.1948 - s-a nascut Carmen Racovita
10.01.1937 - s-a nascut Maria Ionita
10.01.1940 - s-a nascut Ion Iuga (m. 1993)
10.01.1943 - s-a nascut Ion Nicolescu (m. 2012)
10.01.1951 - s-a nascut Dan Damaschin
10.01.1952 - s-a nascut Richard Wagner
10.01.1960 - s-a nascut Ioana Pârvulescu
10.01.1987 - a murit Ion Banuta (n. 1914)
10.01.1988 - a murit Pavel Bellu (n. 1920)
10.01.1992 - a murit Tudor George (n. 1926)

11.01.1878 - s-a nascut Zaharia Bârsan (m. 1948)
11.01.1920 - s-a nascut Al. Cerna- Radulescu (m. 1991)
11.01.1925 - s-a nascut Eugen Jianu
11.01.1926 - s-a nascut Leonid Dimov (m. 1987)
11.01.1929 - s-a nascut Stefan Bitan
11.01.1935 - s-a nascut Domitian Cesereanu
11.01.1937 - s-a nascut Liviu Apetroaie (m.1997)
11.01.1939 - s-a nascut Niculae Tache
11.01.1943 - s-a nascut Florin Manolescu
11.01.1956 - s-a nascut Monica Iacob
11.01.1957 - a murit I.U. Soricu (n. 1882)
11.01.1972 - a murit Eugeniu Sperantia (n. 1888)

12.01.1909 - s-a nascut Méliusz József (m. 1995)
12.01.1926 - s-a nascut Al. Andriescu
12.01.1937 - s-a nascut Aurel Storin
12.01.1941 - s-a nascut Anda Raicu
12.01.1942 - s-a nascut Mona Tepeneag
12.01.1950 - s-a nascut Nastasia Maniu
12.01.1951 - s-a nascut Johann Lippet
12.01.1952 - s-a nascut Valeriu Valegvi
12.01.1952 - s-a nascut Gheorghe Perian
12.01.1961 - s-a nascut Corin Braga
12.01.1961 - s-a nascut Constantin Preda
12.01.1967 - s-a nascut Aura Christi
12.01.1976 - s-a nascut Ofelia Prodan
12.01.1983 - a murit Lucian Predescu (n. 1907)
12.01.1985 - s-a nascut Andrei Mocuta
12.01.1988 - a murit Emilia Caldararu (n. 1931)

13.01.1921 - a murit Ioan Caragiani (n. 1840)
13.01.1936 - s-a nascut Stepan Tcaciuc
13.01.1937 - s-a nascut Victor Ernest Masek
                       (m. 2002)
13.01.1940 - s-a nascut Nicolae Esinencu
13.01.1950 - s-a nascut Gabriela Nedelea
13.01.1958 - a murit Dan Botta (n. 1907)
13.01.1961 - s-a nascut Nicolae Spataru
13.01.1973 - s-a nascut Izabella Badiu
13.01.2000 - a murit Stefan Berciu (n. 1928)
13.01.2001 - a murit Veronica Russo (n. 1918)

14.01.1915 - s-a nascut Mihai Isbasescu
                       m. 1998)
14.01.1917 - s-a nascut Ion Roman (m. 1989)
14.01.1928 - s-a nascut Grigore Botezatu
14.01.1931 - s-a nascut Vlad Sorianu
14.01.1936 - s-a nascut Ion Stoica
14.01.1937 - s-a nascut Mircea Bradu
14.01.1947 - s-a nascut Luca Pitu
14.01.1962 - s-a nascut Marian Oprea
14.01.1968 - s-a nascut Liviu Mataoanu
14.01.1978 - a murit Tudor Ursu (n. 1928)
14.01.1982 - a murit Vasile Florescu (n. 1915)
14.01.1990 - a murit Niculae Stoian (n. 1935)

15.01.1850 - s-a nascut Mihai Eminescu
                       (m. 1889)
15.01.1916 - s-a nascut Alexandru Robot
                       (m. 1941)
15.01.1921 - s-a nascut Marin Sârbulescu
                       (m. 1971)
15.01.1932 - s-a nascut Sanda Ghinea
15.01.1937 - s-a nascut Valeriu Cristea (m. 1999)
15.01.1937 - a murit Anton Holban (n. 1902)
15.01.1938 - s-a nascut Ion Davideanu (m. 2010)
15.01.1941 - s-a nascut Akmolla Guner
15.01.1949 - s-a nascut Balla Zsófia
15.01.1974 - a murit Ovid Caledoniu (n. 1914)
15.01.1994 - a murit Valentin Munteanu (n. 1937)
15.01.1994 - a murit Damian Ureche (n. 1935)
15.01.1999 - a murit George Serban (n. 1954)

16.01.1942 - s-a nascut Aurel Dragos Munteanu
                       (m. 2005)
16.01.1942 - s-a nascut Ion Cretu
16.01.1944 - s-a nascut Elena Ghirvu Calin
16.01.1947 - s-a nascut Sebastian Reichmann
16.01.1951 - s-a nascut Efim Bivol
16.01.1954 - s-a nascut Olga Neagu
16.01.1958 - s-a nascut Victor Cilinca
16.01.1995 - a murit Stefan Popescu (n. 1912)

17.01 1568 - a murit Nicolaus Olahus (n. 1493)
17.01.1829 - s-a nascut Anton Naum (m. 1917)
17.01.1916 - s-a nascut Marcel Mihai Avramescu
                       (Jonathan X. Uranus) (m1984)
17.01.1924 - s-a nascut Radu Theodoru
17.01.1936 - a murit Mateiu I. Caragiale (n. 1885)
17.01.1949 - s-a nascut Mihai Nebeleac (m. 2003)
17.01.1960 - s-a nascut Maria Sleahtitchi
17.01.1977 - a murit Emilian Constantinescu
                       (n. 1894)
17.01.1985 - a murit Sorin Titel (n. 1935)
17.01.1993 - a murit Nicolae Frânculescu
                       (n. 1925)
17.01.2010 - a murit Augustin Fratila (n. 1953)

18.01.1848 - s-a nascut Ioan Slavici (m. 1925)
18.01.1898 - s-a nascut F. Brunea-Fox (m. 1977)
18.01.1911 - s-a nascut Nicu Caranica (m. 2002)
18.01.1940 - s-a nascut Ion Ciocanu
18.01.1943 - s-a nascut Dan Rotaru
18.01.1943 - s-a nascut Doina Sterescu
18.01.1948 - s-a nascut Gheorghe Ursachi
18.01.1953 - s-a nascut Ion Monoran (m. 1993)
18.01.1955 - s-a nascut Kocsis Francisko
18.01.1958 - s-a nascut Constantin Urucu
18.01.1963 - a murit Tomcsa Sándor (n. 1897)
18.01.1968 - s-a nascut Luana Schidu
18.01.1970 - a murit Ion Cretu (n. 1893)
18.01.1999 - a murit Marian Papahagi (n. 1948)
18.01.2002 - a murit Dimitrie Pacurariu (n. 1925)
18.01.2009 - a murit Grigore Vieru (n. 1935)

19.01.1889 - s-a nascut Artur Enasescu
                       (m. 1942)
19.01.1898 - s-a nascut Sandra Cotovu (m. 1987)
19.01.1917 - s-a nascut Georg Scherg (m. 2002)
19.01.1921 - s-a nascut Ion Istrati (m. 1977)
19.01.1940 - s-a nascut Ion Covaci
19.01.1962 - s-a nascut Liubita Raichici
19.01.1964 - a murit Constantin Argesanu
                       (n. 1892)
19.01.1981 - a murit Catinca Ralea (n. 1929)

20.01.1757 - s-a nascut Ioan Cantacuzino
                       (m. 1828)
20.01.1818 - a murit Dimitrie Tichindeal (n. 1775)
20.01.1908 - a murit D. Ollanescu- Ascanio
                       (n. 1849)
20.01.1915 - a murit Anastasie Marian Marienescu                      
                        (n. 1830)
20.01.1918 - s-a nascut Ion Frunzetti (m. 1985)
20.01.1938 - s-a nascut Petre Popovici
20.01.1956 - s-a nascut Valeria Taicutu Manta
20.01.1931 - s-a nascut Vasile Baran
20.01.1939 - s-a nascut Gheorghe Jurca
20.01.1949 - s-a nascut Constantin Pricop
20.01.1952 - s-a nascut Petru Cimpoesu
20.01.1952 - s-a nascut Mariana Zavati Gardner
20.01.2000 - a murit Nicolae Ioana (n. 1939)

21.01.1725 - s-a nascut Matei Milu (m. 1801)
21.01.1917 - s-a nascut Silvian Iosifescu (m. 2006)
21.01.1919 - s-a nascut Lörinczi László
21.01.1926 - s-a nascut Angela Croitoru
21.01.1927 - s-a nascut Petru Cretia (m. 1997)
21.01.1941 - s-a nascut Dumitru Muresan
21.01.1942 - s-a nascut Grigore Albu Gral
21.01.1953 - s-a nascut Sanda Chiose Stiehler

22.01.1921 - s-a nascut Alexandru Sever
                       (m. 2010)
22.01.1928 - s-a nascut Pánek Zoltán
22.01.1936 - s-a nascut Mihai Negulescu
22.01.1958 - s-a nascut Iancu Bura
22.01.1966 - s-a nascut Caius Dobrescu
22.01.1975 - s-a nascut T. S. Kasis
22.01.1984 - a murit Ana-Carenina Iordanescu
                       (n. 1900)

23.01.1834 - s-a nascut Al. Odobescu (m. 1895)
23.01.1914 - s-a nascut Nicolae Caratana
                       (m. 1992)
23.01.1920 - s-a nascut Létay Lajos (m. 2007)
23.01.1928 - s-a nascut Mircea Horia Simionescu
                        (m. 2011)
23.01.1940 - s-a nascut Ileana Malancioiu
23.01.1944 - s-a nascut Valentin Tascu (m. 2008)
23.01.1944 - s-a nascut Corneliu Mircea
23.01.1945 - s-a nascut Gelu Negrea
23.01.1981 - a murit Gheorghe Agavriloaei
                       (n. 1906)
23.01.1982 - a murit Majtényi Erik (n. 1922)

24.01.1866 - a murit Aron Pumnul (n. 1818)
24.01.1889 - s-a nascut Victor Eftimiu (m. 1972)
24.01.1961 - s-a nascut Alexandru Ioan
24.01.1919 - s-a nascut Nicolae Nasta (m. 1994)
24.01.1927 - s-a nascut Teofil Busecan (m. 1992)
24.01.1945 - s-a nascut Silviu Angelescu
24.01.1947 - s-a nascut Viorica Balteanu
24.01.1950 - s-a nascut George Rizescu
24.01.1953 - s-a nascut Paul Vinicius
24.01.1977 - a murit Ion Istrati (n. 1921)
24.01.1956 - s-a nascut Mihai Mihaita Loviste
24.01.1966 - s-a nascut Sorin Crisan
24.01.1967 - s-a nascut Sorin Durdun
24.01.1971 - s-a nascut Indira Spataru

25.01.1931 - s-a nascut Ion Hobana (m. 2011)
25.01.1934 - s-a nascut Val Gheorghiu
25.01.1936 - s-a nascut Gabriel Dimisianu
25.01.1941 - s-a nascut Catalin Ciolca
25.01.1946 - s-a nascut Radu Ulmeanu
25.01.1951 - s-a nascut Eugen Gheorghita

26.01.1925 - s-a nascut Nicolae Balota
26.01.1931 - s-a nascut Hedi Hauser
26.01.1935 - s-a nascut Corneliu Sturzu
                       (m. 1992)
26.01.1940 - s-a nascut Grigore Zanc
26.01.1940 - s-a nascut Olga Rusu
26.01.1941 - s-a nascut Adi Cusin (m. 2008)
26.01.1944 - s-a nascut Constantin Parascan
26.01.1952 - s-a nascut Lia Alb
26.01.1960 - s-a nascut Dan Persa
26.01.1993 - a murit Vladimir Munteanu (n. 1951)
26.01.2000 - a murit Pan Vizirescu (n. 1903)

27.01.1931 - s-a nascut Florian Saioc
27.01.1932 - s-a nascut Aberman Berthold
27.01.1942 - s-a nascut Geo Calugaru
27.01.1942 - s-a nascut Sergiu I. Nicolaescu
27.01.1942 - s-a nascut Alexandru Mironov
27.01.1947 - s-a nascut Vasile Salajan
27.01.1985 - a murit Ionel Pop (n.1889)
27.01.1949 - s-a nascut Iulian Filip
27.01.1951 - s-a nascut George Cusnarencu
27.01.1962 - s-a nascut Daniel Dinca
27.01.1968 - s-a nascut Simona Diana
                       Constantinovici
27.01.1985 - a murit Ion Massoff (n. 1904)

28.01.1889 - s-a nascut Martha Bibescu
                       (m. 1973)
28.01.1932 - s-a nascut Irimie Straut
28.01.1937 - s-a nascut Elvira Iliescu
28.01.1942 - s-a nascut Petru Mihai Gorcea
                       (m. 2005)
28.01.1945 - s-a nascut Marin Budica
28.01.1959 - a murit Pius Servien (n. 1902)
28.01.1969 - s-a nascut Fevronia Novac
28.01.1971 - s-a nascut Daniela Ghigeanu

29.01.1871 - s-a nascut Gheorghe Braescu
                       (m. 1949)
29.01.1895 - s-a nascut Paul Constant (m. 1981)
29.01.1896 - s-a nascut Mihai Mosandrei
                       (m. 1993)
29.01.1927 - s-a nascut Felicia Antip
29.01.1933 - s-a nascut Ion Ilie Milesan
29.01.1939 - s-a nascut Mircea Popa
29.01.1948 - s-a nascut Dumitru Velea
29.01.1949 - s-a nascut Lupu Coman
29.01.1954 - s-a nascut Victor Munteanu
29.01.1956 - s-a nascut Matei Visniec
29.01.1950 - s-a nascut Gheorghe Iova
29.01.1994 - a murit Valentin Serbu (n. 1933)

30.01.1852 - s-a nascut I.L. Caragiale (m. 1912)
30.01.1931 - s-a nascut George Sovu
30.01.1932 - s-a nascut Dinu Sararu
30.01.1934 - s-a nascut Hans Liebhardt
30.01.1936 - s-a nascut Stefan Stoenescu
30.01.1940 - s-a nascut Ion Covaci (m. 2010)
30.01.1942 - s-a nascut Ioan Gârmacea
30.01.1942 - s-a nascut Calistrat Costin
30.01.1945 - s-a nascut Cseke Péter
30.01.1950 - s-a nascut Claudia Voiculescu
30.01.1956 - s-a nascut Vasile Muste
30.01.1958 - a murit George A. Petre (n. 1900)
30.01.1972 - a murit Ion Luca (n. 1894)
30.01.1982 - a murit Radu Petrescu (n. 1927)
30.01.1988 - a murit Endre Karoly (n. 1893)
30.01.2000 - a murit Nicolae Ioana (n. 1939)
30.01.2007 - a murit Gheorghe Craciun (n.1950)
30.01.2008 - a murit Vintila Corbul (n.1916)

31.01.1843 - s-a nascut Ion Bumbac (m. 1902)
31.01.1870 - a murit Cilibi Moise (n. 1812)
31.01.1909 - s-a nascut Miron Grindea (m. 1995)
31.01.1926 - s-a nascut Dominic Stanca
                       (m. 1976)
31.01.1929 - s-a nascut Constantin Mateescu
31.01.1930 - s-a nascut Marta Cosmin (m. 2008)
31.01.1931 - s-a nascut Ileana Ioanid
31.01.1937 - s-a nascut Mircea Micu (m. 2010)
31.01.1940 - s-a nascut Titus Suciu
31.01.1949 - s-a nascut Doina Cernica
31.01 1952 - s-a nascut Ludmila Sobietchi
31.01.1958 - a murit Al. Popescu- Negura
                       (n. 1893)
31.01.1980 - a murit Valeriu Bucuroiu (n. 1934)
31.01.1987 - a murit Nicolae Velea (n. 1936)
31.01.2003 - a murit Nicolae Fulga (n. 1935)
31.01.2011 - a murit Valeriu Anania (n. 1921)
februarie

1.02.1838 - s-a nascut Niculae Gane (m. 1916)
1.02.1907 - s-a nascut Oscar Lemnaru
                       (m. 1968)
1.02.1912 - s-a nascut Vasile Netea (m. 1991)
1.02.1922 - s-a nascut I.M. Stefan (m. 1992)
1.02.1932 - s-a nascut Anatolie Panis (m. 2007)
1.02.1934 - s-a nascut Nicolae Breban
1.02.1935 - s-a nascut Nicolae Motoc
1.02.1942 - s-a nascut Ileana Corbea
1.02.1944 - s-a nascut Petru Popescu
1.02.1945 - a murit Ion Siugariu (n. 1914)
1.02.1949 - a murit N.D. Cocea (n. 1880)
1.02.1951 - s-a nascut Elena Indries
1.02.1951 - s-a nascut Rodian Dragoi
1.02.1952 - s-a nascut Ioan Suciu Moisa
1.02.1999 - a murit Dimitrie Rachici (n. 1934)
1.02.1954 - s-a nascut Tudor Dumitru Savu
                        (m.2000)
1.02.1982 - a murit Radu Petrescu (n. 1927)
1.02.1986 - a murit Iulian Vesper (n. 1908)

2.02.1821 - a murit Petru Maior (n. 1760)
2.02.1868 - s-a nascut C. Radulescu- Motru
                       (m. 1957)
2.02.1879 - s-a nascut I.C. Vissarion (m. 1951)
2.02.1896 - a murit Neculai Beldiceanu (n. 1844)
2.02.1914 - s-a nascut Nicolae Tatomir
                       (m. 1996)
2.02.1916 - s-a nascut George Dan (m. 1972)
2.02.1940 - s-a nascut Adrian Anghelescu
2.02.1942 - s-a nascut Anthonia Amatti
2.02.1944 - s-a nascut Violeta Lacatusu
2.02.1944 - s-a nascut Lidia Hlib
2.02.1949 - s-a nascut Andrei Moldovan
2.02.1950 - s-a nascut Lucian Alexiu
2.02.1952 - s-a nascut Mircea Petean
2.02.1958 - s-a nascut George Grigore
2.02.1964 - a murit Ion Marin Sadoveanu
                       (n. 1893)
2.02.1981 - s-a nascut Elena Vladareanu
2.02.2005 - a murit Dragos Morarescu (n. 1923)

3.02.1828 - s-a nascut Dora d’Istria (m. 1888)
3.02.1921 - s-a nascut Sergiu Filerot (m. 1989)
3.02.1926 - s-a nascut Tudor George (m. 1992)
3.02.1936 - s-a nascut Constantin Virgil Negoita
3.02.1944 - s-a nascut Petre Anghel
3.02.1952 - a murit Constant Tonegaru (n. 1919)
3.02.1953 - s-a nascut George Geacar
3.02.1954 - a murit Ionel Teodoreanu (n. 1897)
3.02.1958 - s-a nascut Vasile Gârnet
3.02.1972 - a murit Neagu Radulescu (n. 1912)
3.02.2000 - a murit Florenta Albu (n. 1934)
3.02.2005 - a murit Mihail Nemes (n. 1944)
3.02.2005 - a murit Ioan Flora (n. 1950)

4.02.1809 - s-a nascut Vasile Cârlova (m. 1831)
4.02.1849 - a murit Costache Conachi (n. 1778)
4.02.1931 - s-a nascut Simion Mioc
4.02.1944 - s-a nascut Nicolae Ionel
4.02.1944 - s-a nascut Klara Fikl
4.02.1949 - s-a nascut Adrian Granescu
4.02.1951 - s-a nascut Nicolae Scurtu
4.02.1953 - s-a nascut Victor Olaru
4.02.1954 - s-a nascut Denisa Comanescu
4.02.1954 - s-a nascut Marian Victor Buciu
4.02.1988 - a murit Al. Caprariu (n. 1929)
4.02.1994 - a murit Nicolae Nasta (n. 1919)
4.02.2000 - a murit Roger Câmpeanu (n. 1929)

5.02.1859 - a murit Alecu Russo (n. 1819)
5.02.1920 - s-a nascut Irina Eliade (m. 1998)
5.02.1922 - s-a nascut Teodor Bocsa (m. 1987)
5.02.1928 - s-a nascut Hristu Cândroveanu
                       (m. 2002)
5.02.1932 - s-a nascut Virgil Ardeleanu
                       (m. 2006)
5.02.1936 - s-a nascut Carmen Vlad
5.02.1936 - s-a nascut Ana Barbu (m. 2005)
5.02.1947 - s-a nascut Alexandru Pintescu
                       (m. 2003)
5.02.1950 - s-a nascut Nicolae Taicutu
5.02.1950 - s-a nascut Tudor Vasiliu
5.02.1952 - s-a nascut Vlad Zbârciog
5.02.1952 - s-a nascut Monica Spiridon
5.02.1994 - a murit Marin Bucur (n. 1929)
5.02.2003 - a murit Balogh Laszlo (n. 1946)

6.02.1891 - s-a nascut Adrian Maniu (m. 1968)
6.02.1908 - s-a nascut Geo Bogza (m. 1993)
6.02.1921 - s-a nascut Dan Constantinescu
                       (m. 1997)
6.02.1933 - s-a nascut Sorin Holban
6.02.1946 - s-a nascut Anatol Gondiu
6.02.1950 - s-a nascut Delia Sepetan Vasiliu
6.02.1954 - s-a nascut Ioan Vintila Fintis
6.02.1993 - a murit Ion Negoitescu (n.1921)
6.02.1993 - a murit George Cioranescu
                       (n. 1919)
6.02.1994 - a murit Marin Bucur (n. 1929)
6.02.1998 - a murit Augustin Pop (n. 1952)

7.02.1777 - s-a nascut Dinicu Golescu (m. 1830)
7.02.1927 - s-a nascut Elisa Florescu
7.02.1932 - s-a nascut Dan Haulica
7.02.1932 - s-a nascut Ion Acsan
7.02.1934 - s-a nascut Florin Mugur (m. 1991)
7.02.1936 - s-a nascut Adela Popescu- Muntean
7.02.1937 - s-a nascut Dumitru D. Ifrim
                       (m. 2005)
7.02.1945 - s-a nascut Gheorghe Calamanciuc
7.02.1948 - s-a nascut Ion Maxim Danciu
7.02.1955 - s-a nascut Violeta Craiu
7.02.1956 - s-a nascut Nicolae Iliescu
7.02.1969 - s-a nascut Cristina Onofre

8.02.1952 - s-a nascut Constantin Severin
8.02.1954 - s-a nascut Viorel Stefanescu
8.02.1979 - a murit Alexandru Al. Philippide
                       (n. 1900)

9.02.1908 - s-a nascut Cicerone Theodorescu
                       (m. 1974)
9.02.1924 - s-a nascut Teodor Bals (m. 1983)
9.02.1932 - s-a nascut Rusalin Muresanu
                       (m. 2001)
9.02.1934 - s-a nascut Toma Istvan
9.02.1936 - s-a nascut Andrei Pandrea
9.02.1941 - s-a nascut Constanta Calinescu
9.02.1944 - s-a nascut Anca Sârghie
9.02.1949 - a murit Octav Sulutiu (n. 1909)
9.02.1950 - s-a nascut Al.Th. Ionescu (m. 2009)
9.02.1953 - s-a nascut Valeriu Butulescu
9.02.1953 - s-a nascut Victor Olaru
9.02.1977 - a murit Emil Serghie (n. 1897)
9.02.1991 - a murit Florin Mugur (n. 1934)
9.02.1994 - a murit Gherasim Luca (n. 1913)
9.02.2003 - a murit Dumitru Solomon (n. 1932)

10.02.1873 - s-a nascut Haralamb G. Lecca
                       (m. 1920)
10.02.1885 - s-a nascut Alice Voinescu
                       (m. 1961)
10.02.1902 - s-a nascut Anton Holban (m. 1937)
10.02.1916 - s-a nascut Haralambie Tugui
                       (m. 1996)
10.02.1941 - s-a nascut Mihai Dutescu
10.02.1942 - s-a nascut Olga Marculescu
10.02.1942 - s-a nascut Mihai Dinu
10.02.1951 - s-a nascut Mihai Gheorghe Bârlea
10.02.1952 - a murit Constant Tonegaru
                       (n. 1919)
10.02.1952 - s-a nascut Liubomir Stepanov
10.02.1956 - s-a nascut Mariana Marin
                       (m. 2003)

11.02.1875 - s-a nascut A. Toma (m. 1954)
11.02.1911 - s-a nascut Pericle Martinescu
                       (m. 2005)
11.02.1914 - s-a nascut Paul Al. Georgescu
                       (m. 2001)
11.02.1941 - s-a nascut Cornel Mihai Ionescu
                       (m. 2012)
11.02.1973 - s-a nascut Mugur Grosu

12.02.1862 - s-a nascut Alexandru Davila
                       (m. 1929)
12.02.1894 - s-a nascut Otilia Cazimir (m. 1967)
12.02.1899 - s-a nascut I. Peltz (m. 1980)
12.02.1922 - s-a nascut Valeriu Gorunescu
12.02.1926 - a murit Radu Rosetti (n. 1853)
12.02.1924 - s-a nascut Banu Radulescu
                       (m. 1998)
12.02.1930 - s-a nascut Teodor Vârgolici
12.02.1939 - s-a nascut Boris Craciun
12.02.1940 - s-a nascut Corneliu Rezus
                       (m. 2002)
12.02.1942 - s-a nascut Petru Jales
12.02.1943 - a murit Dumitru Nanu (n. 1873)
12.02.1950 - s-a nascut Ioan Viorel Boldureanu
12.02.1979 - a murit V.G. Paleolog (n. 1891)
12.02.1982 - a murit Hajdu Zoltan (n. 1924)
12.02.1996 - a murit Alexandru Struteanu
                       (n. 1921)

13.02.1877 - a murit Costache Caragiali
                       (n. 1815)
13.02.1907 - s-a nascut Alexandru Calinescu
                       (m. 1937)
13.02.1911 - s-a nascut Serban Nedelcu
                       (m. 1982)
13.02.1919 - s-a nascut Constant Tonegaru
                       (m. 1952)
13.02.1932 - s-a nascut Aurel Covaci (m. 1993)
13.02.1935 - s-a nascut Petru Carare
13.02.1935 - s-a nascut Stela Covaci
13.02.1941 - s-a nascut Virgiliu Florea
13.02.1946 - s-a nascut Marcel Pop Cornis
13.02.1950 - s-a nascut Alexandru Sahighian
13.02.1951 - s-a nascut Jean Bailesteanu
13.02.1955 - s-a nascut Mihai Dragolea
13.02.1959 - s-a nascut Nicolae Popa
13.02.1962 - s-a nascut Nicolae Szekely
13.02.1978 - s-a nascut Cristina Cheveresan
13.02.1985 - a murit Grigore Hagiu (n. 1933)
13.02.1992 - a murit Tudor Stefanescu (n. 1912)

14.02.1902 - s-a nascut Ion Calugaru (m. 1956)
14.02.1907 - s-a nascut Dragos Vrânceanu
                       (m. 1977)
14.02.1927 - s-a nascut Vintila Ornaru
14.02.1928 - s-a nascut Radu Cârneci
14.02.1931 - s-a nascut Gheorghe Achitei
14.02.1932 - s-a nascut Anca Balaci
14.02.1935 - s-a nascut Grigore Vieru (m. 2009)
14.02.1936 - s-a nascut Doina Salajan
14.02.1937 - s-a nascut Radu Dumitru
14.02.1937 - s-a nascut Dumitru Tepeneag
14.02.1937 - s-a nascut Damian Necula (m. 2009)
14.02.1937 - s-a nascut Mihai Gramatopol
                       (m. 1997)
14.02.1940 - s-a nascut Constantin Blanaru
14.02.1940 - s-a nascut Paul Emanuel (m. 1989)
14.02.1945 - s-a nascut Mihai Cantuniari
14.02.1958 - s-a nascut Vasile Spiridon
14.02.1986 - a murit Veronica Obogeanu
                       (n. 1900)

15.02.1834 - s-a nascut V.A. Urechia (m. 1901)
15.02.1840 - s-a nascut Titu Maiorescu
                       (m. 1917)
15.02.1910 - s-a nascut Paul Daniel (m. 1983)
15.02.1912 - s-a nascut Andrei Lupan (m.1998)
15.02.1920 - s-a nascut Lucian Emandi
15.02.1921 - s-a nascut V.Em. Galan (m. 1995)
15.02.1923 - s-a nascut Petre Solomon
                       (m. 1991)
15.02.1930 - s-a nascut Romulus Zaharia
                       (m. 2006)
15.02.1931 - s-a nascut Petre Stoica (m. 2009)
15.02.1938 - s-a nascut Corina Cristea
15.02.1941 - s-a nascut Doina Curticapeanu
15.02.1944 - s-a nascut Florica Mitroi (m. 2002)
15.02.1945 - s-a nascut Cornel Cotutiu
15.02.1945 - s-a nascut Ion Rosu (m. 1996)
15.02.1947 - s-a nascut Roxana Eminescu
15.02.1950 - s-a nascut Nicolae Jinga
15.02.1950 - s-a nascut Alexandru Condeescu
                       (m. 2007)
15.02.1955 - s-a nascut Mircea Bostan
15.02.1956 - s-a nascut Aurelian Titu
                       Dumitrescu
15.02.1958 - s-a nascut Doina Rusti
15.02.1964 - s-a nascut Carmelia Leonte
15.02.1971 - a murit Ion Calovia (n. 1929)
15.02.1988 - a murit Israil Bercovici (n. 1921)

16.02.1924 - s-a nascut Ion Hangiu
16.02.1939 - s-a nascut Constantin Stoiciu
16.02.1939 - s-a nascut Ilie Constantin
16.02.1940 - s-a nascut George Suru (m. 1979)
16.02.1947 - s-a nascut Ion Pachia Tatomirescu
16.02.1948 - s-a nascut Gaal György
16.02.1950 - s-a nascut Mihai Gramescu
16.02.1951 - s-a nascut Dumitru Nicodim
16.02.1952 - s-a nascut Nicolae Crepcia
16.02.1985 - a murit Victor Torynopol (n. 1922)
16.02.1995 - a murit Victor Kernbach (n. 1923)
16.02.1996 - a murit Nicolae Carandino
                       (n. 1905)
16.02.2012 - a murit Cornel Mihai Ionescu
                       (n. 1941)

17.02.1927 - s-a nascut Titel Constantinescu
                       (m. 1999)
17.02.1935 - s-a nascut Jeana Morarescu
17.02.1941 - s-a nascut Mihai Ursachi (m. 2004)
17.02.1947 - a murit Elena Vacarescu (n. 1864)
17.02.1949 - s-a nascut Ovidiu Moceanu
17.02.1950 - s-a nascut Octavian Doclin
17.02.1951 - s-a nascut Ion Lila
17.02.1953 - s-a nascut Nina Josu
17.02.1956 - s-a nascut Petrut Pârvescu
17.02.1971 - a murit Miron Radu Paraschivescu
                       (n. 1911)
17.02.1972 - a murit Ion Petrovici (n. 1882)
17.02.1974 - a murit Cicerone Theodorescu
                       (n. 1908)
17.02.1952 - s-a nascut Stelian Tanase
17.02.2012 - a murit Ion Nicolescu (n. 1943)

18.02.1885 - s-a nascut Eugeniu Boureanul
                       (m. 1971)
18.02.1886 - a murit Constantin D. Aricescu
                       (n. 1823)
18.02.1932 - s-a nascut Forro Laszlo
18.02.1945 - s-a nascut Simona Kiselevski
18.02.1955 - s-a nascut Ilie Rad
18.02.1976 - a murit Mircea Grigorescu
                       (n. 1908)
18.02.1980 - a murit Vajda Bela (n. 1902)
18.02.2003 - a murit Mihailo Nebeleac (n. 1949)

19.02.1633 - s-a nascut Miron Costin (m. 1691)
19.02.1864 - s-a nascut Artur Gorovei (m. 1951)
19.02.1904 - s-a nascut Mircea Vulcanescu
                       (m. 1952)
19.02.1919 - s-a nascut Sanda Stolojan
                       (m.2005)
19.02.1936 - s-a nascut Marin Sorescu (m.
                       1996)
19.02.1937 - s-a nascut Lia Miclescu
19.02.1939 - s-a nascut Constantin Th. Ciobanu
19.02.1940 - s-a nascut Mircea Radu Iacoban
19.02.1950 - s-a nascut Liviu Ioan Stoiciu
19.02.1951 - a murit H. Sanielevici (n. 1875)
19.02.1953 - s-a nascut Ioan Evu
19.02.1953 - s-a nascut Minerva Chira
19.02.1959 - s-a nascut Dorin Murariu
19.02.1974 - s-a nascut Daniel Cristea- Enache
19.02.1980 - a murit Henri Jacquier (n. 1900)
19.02.2000 - a murit Negoita Irimie (n. 1933)

20.02.1901 - s-a nascut Radu Cioculescu
                       (m. 1961)
20.02.1924 - s-a nascut Eugen Barbu (m. 1993)
20.02.1924 - s-a nascut Radu Albala (m. 1994)
20.02.1927 - a murit Constantin Mille (n. 1861)
20.02.1927 - s-a nascut Mircea Malita
20.02.1935 - s-a nascut Arhip Cibotaru
20.02.1938 - s-a nascut Annemarie Podlipny
20.02.1938 - s-a nascut Doina Ciurea (m. 1999)
20.02.1945 - s-a nascut Doina Florea Covaci
20.02.1948 - s-a nascut George Popescu
20.02.1949 - s-a nascut Lucia Olaru-Nenati
20.02.1951 - s-a nascut Petru Iamandi
20.02.1955 - s-a nascut Gelu Birau
20.02.1956 - s-a nascut Breda Francisc Ferenc
20.02.1960 - s-a nascut Sever Negrescu
20.02.1975 - a murit Nicolae Baltag (n. 1940)
20.02.2002 - a murit Ion Tugui (n. 1933)

21.02.1805 - s-a nascut Timotei Cipariu
                       (m. 1887)
21.02.1865 - s-a nascut Anton Bacalbasa
                       (m. 1899)
21.02.1887 - s-a nascut Claudia Millian
                       (m. 1961)
21.02.1939 - s-a nascut Eleonora Carcaleanu
21.02.1940 - s-a nascut Marcu Mihail Deleanu
21.02.1943 - s-a nascut Luminita Petru
21.02.1950 - s-a nascut Ovidiu Dunareanu
21.02.1995 - a murit Cristian Popescu (n. 1959)
21.02.1960 - s-a nascut Nicoleta Salcudeanu

22.02.1810 - s-a nascut Grigore Alexandrescu
                       (m. 1885)
22.02.1903 - s-a nascut B. Jordan (m. 1962)
22.02.1903 - s-a nascut Tudor Musatescu
                       (m. 1970)
22.02.1904 - s-a nascut Nagy István (m. 1977)
22.02.1928 - s-a nascut Eduard Jurist (m. 2004)
22.02.1949 - s-a nascut Dumitru Andreca
22.02.1950 - s-a nascut Pavel Lica
22.02.1961 - s-a nascut Nicolae Panea
22.02.1967 - s-a nascut Saviana Stanescu
22.02.1976 - s-a nascut Rodica Grigore
22.02.2011 - a murit Ion Hobana (n. 1931)

23.02.1888 - s-a nascut Mihail Saulescu
                       (m. 1916)
23.02.1892 - s-a nascut Const.T. Stoika
                       (m. 1916)
23.02.1892 - s-a nascut Tudor Mainescu
                       (m. 1977)
23.02.1912 - s-a nascut Romulus Vulcanescu
                        (m. 1999)
23.02.1923 - s-a nascut Eta Boeriu (m. 1984)
23.02.1937 - s-a nascut Mihail Ion Cibotaru
23.02.1943 - s-a nascut Anatol Gavrilov
23.02.1950 - s-a nascut Haralambie Moraru
23.02.1976 - a murit Florin Iordachescu
                       (n. 1899)

24.02.1870 - s-a nascut Izabela Sadoveanu                                                                                    
                        (m. 1941)
24.02.1913 - s-a nascut Stelian Paun (m. 1992)
24.02.1926 - s-a nascut Ovidiu Cotrus (m. 1977)
24.02.1927 - s-a nascut Valentin Berbecaru
                       (m. 1982)
24.02.1930 - s-a nascut Haralambie Corbu
24.02.1932 - s-a nascut Eugen Cizek (m. 2008)
24.02.1938 - s-a nascut Alexandru Surdu
24.02.1940 - s-a nascut Virgil Bulat (m. 2010)
24.02.1943 - s-a nascut Horia Badescu
24.02.1949 - s-a nascut Stefan Damian
24.02.1956 - s-a nascut Constantin Arcu
24.02.1968 - a murit Al. Duiliu Zamfirescu
                       (n. 1892)

25.02.1834- s-a nascut Al. Deparateanu
                       (m. 1865)
25.02.1881- a murit Cezar Bolliac (n. 1813)
25.02.1896- s-a nascut Iosif Cassian Matasaru
                       (m.1981)
25.02.1897- s-a nascut N.I. Popa (m. 1982)
25.02.1899- s-a nascut Erwin Wittstock
                       (m. 1962)
25.02.1901- s-a nascut Al. Tudor-Miu (m. 1961)
25.02.1925- s-a nascut Eugenia Busuioceanu
25.02.1928- s-a nascut Benkö Samu
25.02.1934- s-a nascut Nicolae Radu
25.02.1937- s-a nascut Corneliu Buzinschi
                       (m. 2001)
25.02.1939- s-a nascut Virgil Duda
25.02.1941- s-a nascut Mihai Elin (m. 2010)
25.02.1946- s-a nascut Iulia Cublesan
25.02.1948- s-a nascut Irina Grigorescu
25.02.1951- s-a nascut Ioan Gabudean

26.02.1907- s-a nascut Constantin Papastate
                       (m. 1992)
26.02.1938- s-a nascut Bogdan Petriceicu
                       Hasdeu (m. 1907)
26.02.1942- s-a nascut Alexandru Zotta
26.02.1946- s-a nascut Nicolae Babalau
26.02.1948- s-a nascut Nicolae Rusu
26.02.1948- s-a nascut Valeria Victoria Cioban
26.02.1949- s-a nascut Dan Petrescu
26.02.1951- s-a nascut Stefan Amaritei
26.02.1952- s-a nascut Kiss Janos
26.02.1953- s-a nascut Viorel Sâmpetrean
26.02.1955- s-a nascut Martin Culcea
26.02.1956- s-a nascut Aurelian Zisu

27.021907- s-a nascut V. Benes (m. 1960)
27.02.1920- a murit A.D. Xenopol (n. 1847)
27.02.1943- a murit Salamon Ernö (n. 1912)
27.02.1955- a murit Alexandru Marcu (n. 1894)
27.02.1960- s-a nascut George Achim
27.02.1975- a murit Eugen Constant (n. 1890)
27.02.1982- a murit Mihail Drumes (n. 1901)
27.02.1990- a murit Al. Rosetti (n. 1895)

28.02.1754- s-a nascut Gheorghe Sincai
                       (m. 1816)
28.02.1880- a murit Costache Balacescu
                       (n. 1800)
28.02.1881- a murit A.T. Laurian (n. 1810)
28.02.1893- a murit Grigore Gradisteanu
                       (n. 1816)
28.02.1919- s-a nascut Melania Livada
                       (m. 1988)
28.02.1937- s-a nascut Magdalena Brauch
28.02.1941- s-a nascut Mircea Stefan Belu
                       (m. 2002)
28.02.1944- s-a nascut Elena
                       Gronov- Marinescu
28.02.1947- s-a nascut Vasile Bardan
28.02.1949- a murit C. Sateanu (n. 1878)
28.02.1950- a murit Stefan Ciobanu (n. 1883)
28.02.2003- a murit Romulus Diaconescu
                       (n. 1942)

29.02.1928- s-a nascut Albert Kovács
martie

1.03.1788- s-a nascut Gheorghe Asachi (m. 1869)
1.03.1837- s-a nascut Ion Creanga (m. 1889)
1.03.1904- s-a nascut Horia Robeanu (m.1985)
1.03.1913-s-a nascut Emil Zegreanu (m. 1987)
1.03.1923- s-a nascut Arcadie Donos (m. 2000)
1.03.1925- s-a nascut Solomon Marcus
1.03.1926- s-a nascut Viniciu Gafita (m. 2005)
1.03.1930- s-a nascut Alecu Ivan Ghilia
1.03.1943- s-a nascut Magdalena Popescu
                        Bedrosian
1.03.1946- s-a nascut Iuliana Petrian
1.03.1947- s-a nascut Valeriu Veliman
1.03.1951- s-a nascut Ion Machidon
1.03.1951- s-a nascut George Vulturescu
1.03.1954- s-a nascut Nicolae Panaite
1.03.1955 - s-a nascut Dusan Baiski
1.03.1968 - s-a nascut Stefan Daniel Pocovnicu

2.03.1881- s-a nascut Eugeniu Stefanescu-Est
                       (m.1980)
2.03.1905- s-a nascut Radu Gyr (m. 1975)
2.03.1905- s-a nascut Mircea Mancas (m. 1995)
2.03.1932- s-a nascut Petre Ghelmez (m. 2001)
2.03.1936- a murit Alexandru Ciura (n. 1876)
2.03.1940- s-a nascut Iulia Schif
2.03.1940- s-a nascut Sanda Golopentia
2.03.1943- s-a nascut Vasile Tapovet
2.03.1952- s-a nascut Vlad Neagoe
2.03.1960- s-a nascut Liana Alecu
2.03.1963- s-a nascut Iulian Boldea
2.03.2002- a murit Dinu Zarifopol (n. 1921)

3.03.1863- a murit Iancu Vacarescu (n. 1792)
3.03.1902- a murit Samson Bodnarescu (n. 1840)
3.03.1904- s-a nascut Mircea Vulcanescu
                       (m. 1952)
3.03.1922- s-a nascut Alexandru Vona (m. 2004)
3.03.1925- s-a nascut Florian Potra (m. 1998)
3.03.1936- s-a nascut Simon Ajarescu
3.03.1941- s-a nascut Radu Mares
3.03.1950- s-a nascut Dumitru Vladut
3.03.1992- a murit Emil Giurgiuca (n. 1906)

4.03.1798- s-a nascut Gheorghe Saulescu
                       (m. 1864)
4.03.1919- s-a nascut Mihai Stanescu (m. 2005)
4.03.1921- s-a nascut Lucian Valea (m. 1992)
4.03.1921- s-a nascut Mihai Calmâcu
4.03.1927- s-a nascut Virgil Bradateanu
4.03.1928- s-a nascut Nina Stanculescu
4.03.1942- a murit Gheorghe Adamescu (n. 1869)
4.03.1942- s-a nascut Gloria Lacatusu
4.03.1942- s-a nascut Maria Baciu
4.03.1944- s-a nascut Vasile Igna
4.03.1949- s-a nascut Lucia Verona
4.03.1952- s-a nascut Gabriel Gafita
4.03.1956- s-a nascut Dumitru Ungureanu
4.03.1960- a murit Asztalos István (n. 1909)
4.03.1977- a murit Alexandru Ivasiuc (n. 1933)
4.03.1977- a murit Veronica Porumbacu (n. 1921)
4.03.1977- a murit Mihai Petroveanu (n. 1923)
4.03.1977- a murit Daniela Caurea (n. 1951)
4.03.1977- a murit Mihai Gafita (n. 1923)
4.03.1977- a murit A. E. Baconsky (n. 1925)
4.03.1977- a murit Savin Bratu (n. 1925)
4.03.1977- a murit Ioan Siadbei (n. 1903)
4.03.1991- a murit Ion Lancranjan (n. 1928)

5.03. 1897 - s-a nascut Barbu Solacolu (m. 1976)
5.03. 1902 - s-a nascut Pius Servien (m. 1959)
5.03. 1920 - s-a nascut Radu Stanca (m. 1962)
5.03.1936 - s-a nascut Constantin Paiu
5.03.1939 - s-a nascut Ion Budescu
5.03.1943 - s-a nascut Virginia Carianopol
5.03.1951 - s-a nascut Stefan Munteanu
5.03. 1955 - a murit Hortensia Papadat-Bengescu
                        (n. 1876)

6.03. 1924 - s-a nascut Ben Corlaciu (m. 1981)
6.03. 1934 - s-a nascut Dimitrie Rachici (m. 1999)
6.03.1938 - s-a nascut Genoveva Logan
6.03.1942 - s-a nascut Ion Filipciuc
6.03. 1946 - s-a nascut Vári Attila
6.03.1950 - s-a nascut Adrian Fratila
6.03.1955 - s-a nascut Aurel Maria Baros
6.03.1957 - a murit C. Radulescu- Motru (n. 1868)

7.03.1845 - a murit Costache Faca (n. 1800)
7. 03.1905 - s-a nascut Frida Papadache
                       (m. 1989)
7. 03.1929 - s-a nascut Székely János (m. 1992)
7.03.1939 - s-a nascut Valentin Chifor
7.03.1942 - s-a nascut Grigore Scarlat
7.03.1948 - s-a nascut Ion Deaconescu
7. 03.1950 - s-a nascut Valeriu Bârgau (m. 2006)
7.03.1951 - s-a nascut Marian Dopcea
7.03. 1973 - a murit Ovidiu Hotinceanu (n. 1942)
7.03. 1977 - a murit Virgil Gheorghiu (n. 1903)
7.03. 2002 - a murit Alexandru Balaci (n. 1916)

8.03.1895 - s-a nascut Agatha
                       Grigorescu-Bacovia (m. 1981)
8.03.1910 - s-a nascut Radu Tudoran (m. 1992)
8.03.1917 - s-a nascut Dimitrie Stelaru (m. 1971)
8.03.1935 - s-a nascut Radu Ciobanu
8.03.1937 - s-a nascut Corneliu Serban
8.03. 1952 - a murit Horia Furtuna (n. 1888)
8.03. 1961 - a murit Gala Galaction (n. 1879)
8.03. 2010 - a murit George Gana (n. 1935)

9.03.1823 - s-a nascut Iraclie Porumbescu
                       (m. 1896)
9.03.1837 - a murit Alexandru Hrisoverghi
                       (n. 1811)
9.03.1906 - s-a nascut Radu Boureanu (m. 1997)
9.03.1907 - s-a nascut Mircea Eliade (m. 1986)
9.03.1913 - s-a nascut Bozodi Gyorgy (m. 1990)
9.03.1925 - s-a nascut Dimitrie Pacurariu
                       (m. 2002)
9.03.1930 - s-a nascut Adela Rodica Ioan
9.03.1941 - s-a nascut Vasile Iancu
9.03.1942 - s-a nascut Ion Noja
9.03.1946 - s-a nascut Gabriela Leoveanu
9.03.1947 - s-a nascut Serafim Belicov
9.03.1953 - s-a nascut Petre Rau
9.03. 1961 - a murit Cezar Petrescu (n. 1892)
9.03. 2001 - a murit Petre Ghelmez (n. 1932)

10.03.1856 - s-a nascut Petre Dulfu (m. 1953)
10.03.1879 - s-a nascut D. Caracostea (m. 1964)
10.03.1920 - s-a nascut Traian Lalescu (m. 1976)
10.03.1935 - s-a nascut Bokor Katalin (m. 1976)
10.03.1936 - s-a nascut Constantin Popa
10.03.1940 - s-a nascut Slavco Almajan
10.03.1950 - s-a nascut Marin Iancu
10.03.1951 - s-a nascut Maria Bâgiu Marino
10.03.1952 - s-a nascut Aurel Pantea
10.03.1952 - s-a nascut Liviu Pendefunda
10.03.1953 - s-a nascut Slavomir Gvozdenovici
10.03.1971 - s-a nascut Laura Poanta
10.03. 1993 - a murit Dan Simonescu (n. 1903)
10.03. 2004 - a murit Mihai Ursachi (n. 1941)
10.03. 2010 - a murit Alexandru Mirodan (n. 1927)

11.03.1920 - s-a nascut Radu Bogdan (m. 2011)
11.03.1932 - s-a nascut Iosif Naghiu (m. 2003)
11.03.1933 - s-a nascut Stefan Goanta
11.03. 1936 - a murit Garabet Ibraileanu (n. 1871)
11.03.1943 - s-a nascut Adam Puslojic
11.03.1951 - s-a nascut Ion Cozmei
11.03.1957 - s-a nascut Ion Bogdan Lefter
11.03.1958 - s-a nascut Ioan Milea
11.03.1960 - s-a nascut Vlad Scutelnicu
11.03. 1991 - a murit Octav Sargetiu (n. 1908)
11.03. 1992 - a murit Nicolae Tic (n. 1929)
11.03. 1999 - a murit Vlaicu Bârna (n. 1913)

12.03.1885 - s-a nascut Mateiu I. Caragiale
                       (m. 1936)
12.03.1925 - s-a nascut Constantin Chirita
                       (m. 1991)
12.03.1925 - s-a nascut Rodica Sfintescu
                       (m. 2008)
12.03.1929 - s-a nascut N. Tertulian
12.03.1935 - s-a nascut Maia Cristea Vieru
12.03.1940 - s-a nascut Virgil Nemoianu
12.03.1941 - s-a nascut Mircea Anghelescu
12.03. 1965 - a murit G. Calinescu (n. 1899)
12.03. 1980 - a murit Eugeniu Stefanescu-Est
                        (n.1881)
12.03. 1995 - a murit Dumitru Almas (n.1908)
12.03. 2009 - a murit Mihai Ungheanu (n. 1939)

13. 03.1891 - s-a nascut Felix Aderca (m. 1962)
13.03.1935 - s-a nascut Romulus Rusan
13.03.1935 - s-a nascut Stela Covaci
13. 03.1936 - s-a nascut Alexandra Indries
                       (m. 1993)
13.03.1940 - s-a nascut Dragomir Horomnea
13.03.1952 - s-a nascut Florin Slapac
13. 03.1976 - a murit Sergiu Dan (n. 1903)
13. 03.1991 - a murit Dan Constantinescu
                       (n. 1921)
13. 03.2001 - a murit Robotos Imre (n. 1911)
13. 03.2005 - a murit Dumitru D. Ifrim (n. 1937)

14.03.1854 - s-a nascut Alexandru Macedonski
                        (m.1920)
14.03.1857 - a murit Alexandru Sihleanu (n. 1834)
14.03.1888 - s-a nascut Al. Mateevici (m. 1916)
14.03.1899 - s-a nascut Mircea Damian (m. 1948)
14.03.1911 - s-a nascut George Drumur (m. 1992)
14.03.1919 - s-a nascut Alexandru Paleologu
                       (m. 2005)
14.03.1924 - s-a nascut George Munteanu
                       (m. 2001)
14.03.1945 - s-a nascut Maria Toma
14.03.1951 - s-a nascut Constantin Gherghinoiu
14.03.1955 - s-a nascut Marta Petreu
14.03.1970 - s-a nascut Angela Baciu Moise
14.03.2003 - a murit H. Gramescu (n. 1926)
14.03.2004 - a murit Al. I. Zainescu (n. 1939)

15.03.1831 - s-a nascut Pantazi Ghica (m. 1882)
15.03.1905 - s-a nascut Ernest Bernea (m. 1990)
15.03.1936 - s-a nascut Ion Faiter
15.03.1937 - s-a nascut Valer Gligan
15.03.1942 - s-a nascut Ildico Achimescu
15.03.1945 - s-a nascut Gheorghe Danisor
15.03.1949 - a murit Gheorghe Braescu (n. 1871)
15.03.1964 - a murit Al. O. Teodoreanu (n. 1894)
15.03.1968 - a murit Claude Sernet (n. 1902)
15.03.1971 - s-a nascut Marius Gabriel Lazurca
15.03.1977 - a murit Tudor Mainescu (n. 1892)

16.03.1883 - s-a nascut Carol Ardeleanu
                       (m. 1949)
16.03.1897 - s-a nascut Margareta Sterian
                       (m. 1991)
16.03.1933 - s-a nascut Tiberiu Avramescu
16.03.1933 - s-a nascut Ion Bodunescu
16.03.1935 - s-a nascut Serafim Saka
16.03.1936 - s-a nascut Bujor Nedelcovici
16.03.1938 - s-a nascut Andrei Serban Velescu
16.03.1946 - s-a nascut Sabin Opreanu
16.03.1947 - s-a nascut Stefan Ion Ghilimescu
16.03.1979 - s-a nascut Raveca Constantina
                       Buleu

17.03.1819 - s-a nascut Alecu Russo (m. 1859)
17.03.1883 - s-a nascut Urmuz (m. 1923)
17.03.1929 - s-a nascut Micaela Slavescu
                       (m. 2009)
17.03.1939 - s-a nascut Mihai Ungheanu
                       (m. 2009)
17.03.1944 - s-a nascut Paul Cornel Chitic
                       (m. 2007)
17.03.1946 - s-a nascut Alexandru Deal
17.03.1948 - s-a nascut Virginia Musat
17.03.1950 - s-a nascut Smaranda Vultur
17.03.1950 - s-a nascut Costica Oanca
17.03.1955 - s-a nascut Ileana Sandu
17.03.1960 - s-a nascut Miladin Simonivici
17.03.1979 - a murit Emil Vora (n. 1906)
17.03.1994 - a murit Liviu Calin (n. 1930)
17.03.2005 - a murit Adrian Marino (n. 1921)
17.03.2011 - a murit Romul Munteanu (n. 1926)

18.03.1823 - s-a nascut C. D. Aricescu (m. 1886)
18.03.1874 - s-a nascut Nicolae Batzaria
                       (m. 1952)
18.03.1883 - s-a nascut Carol Ardeleanu
                       (m. 1949)
18.03.1896 - s-a nascut Alexandru Colorian
                       (m. 1971)
18.03.1909 - s-a nascut Barbu Brezianu (m. 2007)
18.03.1910 - s-a nascut Ioana Postelnicu
                       (m. 2004)
18.03.1917 - s-a nascut Mircea I.Ionescu-Quintus
18.03.1921 - s-a nascut Valeriu Anania (m. 2011)
18.03.1926 - s-a nascut Romul Munteanu
                       (m. 2011)
18.03.1936 - s-a nascut Paul Sân-Petru
18.03.1942 - s-a nascut Eugen Dorcescu
18.03.1947 - s-a nascut Emil Nicolae
18.03.1972 - s-a nascut Diana Câmpan
18.03.1973 - a murit Demostene Botez (n. 1893)
18.03.1993 - a murit Ionel Jianu (n. 1905)

19.03.1865 - a murit Nicolae Filimon (n. 1819)
19.03.1890 - s-a nascut I. M. Rascu (m. 1971)
19.03.1895 - s-a nascut Ion Barbu (m. 1961)
19.03.1918 - s-a nascut George Cioranescu
                       (m. 1993)
19.03.1927 - s-a nascut Alecu Popovici (m. 1997)
19.03.1939 - s-a nascut Iurii Pavlis
19.03.1941 - s-a nascut Eszteró István
19.03.1945 - s-a nascut Viorel Grecu
19.03.1948 - s-a nascut Corneliu Filip
19.03.1951 - s-a nascut Carolina Ilica
19.03.1951 - a murit Artur Gorovei (n. 1864)
19.03.1979 - a murit Al. Dima (n. 1905)

20.03.1830 - s-a nascut Atanasie M. Marienescu
                       (m. 1915)
20.03.1886 - s-a nascut George Topârceanu
                       (m. 1937 )
20.03.1929 - s-a nascut Gina Amza- Argintescu
20.03.1940 - s-a nascut Mihai Ispirescu
20.03.1941 - s-a nascut Sonia Cuciureanu
20.03.1943 - s-a nascut Marius Robescu
                       (m. 1985)
20.03.1956 - s-a nascut Maria Chirtoaca
20.03.1962 - s-a nascut Alexandru Uiuiu
20.03.1966 - s-a nascut Ion Buzera
20.03.1967 - s-a nascut Leonid Dragomir

21.03.1849 - s-a nascut D. Ollanescu- Ascanio
                       (m. 1908)
21.03.1927 - a murit C. Sandu Aldea (n. 1874)
21.03.1929 - s-a nascut Ioan Chereches
21.03.1932 - s-a nascut Gioca Jupunski
21.03.1951 - s-a nascut Virgil Ratiu
21.03.1952 - s-a nascut Ioan Moldovan
21.03.1957 - s-a nascut Florica Bud
21.03.1975 - a murit Constantin Fântâneru
                       (n. 1907)
21.03.1986 - a murit Horia Panaitescu (n. 1921)
21.03.2000 - a murit Mircea Zaciu (n. 1928)

22.03.1868 - s-a nascut Mihail Dragomirescu
                       (m. 1942)
22.03. 1903 - s-a nascut Virgil Gheorghiu
                       (m. 1977)
22.03. 1905 - s-a nascut Romulus Dianu (m. 1975)
22.03. 1921 - s-a nascut Cornelia Pillat (m. 2005)
22.03.1938 - s-a nascut Anaís Nersesian
22.03.1950 - s-a nascut Nicolae Stelea
22.03.1950 - s-a nascut Mircea Mot
22.03.1954 - s-a nascut Gabriel Chifu
22.03.1983 - s-a nascut Petra Curescu
22.03. 1999 - a murit Valeriu Cristea (n. 1937)

23.03.1847 - s-a nascut A.D. Xenopol (m. 1920)
23.03.1882 - s-a nascut Romulus Cioflec
                       (m. 1955)
23.03.1894 - a murit Theodor Codrescu (n. 1819)
23.03.1920 - s-a nascut Radu Lupan
23.03.1943 - s-a nascut Valentin Ciuca
23.03.1945 - s-a nascut Tudor Nedelcea
23.03.1958 - s-a nascut Dina Hrenciuc
23.03.1961 - a murit Alexandru Busuioceanu
                       (n. 1896)
23.03.2011 - a murit Ion Pecie (n. 1951)

24.03.1921 - s-a nascut Traian Cosovei (m. 1993)
24.03.1925 - s-a nascut Dinu Ianculescu
24.03.1930 - s-a nascut Maria Marian
24.03.1941 - s-a nascut Ion Monafu
24.03.1941 - s-a nascut Dumitru Tiganiuc
24.03.1949 - s-a nascut Constantin Zarnescu
24.03.1953 - s-a nascut Mircea Motrici
24.03.1960 - s-a nascut Dan Giosu (m. 2012)

25.03.1813 - s-a nascut Cezar Bolliac (m. 1881)
25.03.1885 - s-a nascut Mateiu I. Caragiale
                       (m. 1936)
25.03.1902 - s-a nascut George Lesnea (m. 1979)
25.03.1936 - s-a nascut Victor Iancu
25.03.1939 - s-a nascut Lazar Ladariu
25.03.1942 - s-a nascut Ana Blandiana
25.03.1942 - s-a nascut Basarab Nicolescu
25.03.1950 - a murit Ion Sân-Giorgiu (n. 1892)
25.03.1953 - s-a nascut Marius Iosif
25.03.1954 - a murit Emil Isac (n. 1886)
25.03.1999 - a murit Valentin Lipatti (n. 1923)

26.03.1923 - s-a nascut Valentin Lipatti (m. 1999)
26.03.1931 - s-a nascut Mircea Ivanescu
                       (m. 2011)
26.03.1935 - s-a nascut Ion Burcin
26.03.1948 - s-a nascut Marian Moscu
26.03.1954 - s-a nascut Rodica Stefan
26.03.1958 - s-a nascut Ioana Craciun
26.03.1985 - a murit Pompiliu Marcea (n. 1928)
26.03.2002 - a murit Dumitru Corbea (n. 1910)
26.03.2011 - a murit Ioan Grigorescu (n. 1930)
26.03.2012 - a murit Ioan Tepelea (n. 1949)
26.03.2012 - a murit Aurel Turcus (n. 1943)

27.03.1926 - s-a nascut Elis Busneag
27.03.1937 - s-a nascut Nicolae
                       Dumitrescu-Sinesti
27.03.1939 - s-a nascut Ovidiu Vasilescu
27.03.1947 - s-a nascut Al. Papilian
27.03.1947 - s-a nascut Cornel Udrea
27.03.1950 - s-a nascut Gheorghe Simon
27.03.1952 - a murit I. A. Bassarabescu (n. 1870)
27.03.1957 - s-a nascut David Darian
27.03.1958 - s-a nascut Ioan Es. Pop
27.03.1959 - s-a nascut Liviu Malita
27.03.1960 - s-a nascut Anca Maria Rusu
27.03.1969 - s-a nascut Camil Moisa
27.03.2008 - a murit George Pruteanu (n. 1947)

28.03.1888 - s-a nascut Alexandru Kiritescu
                       (m. 1961)
28.03.1914 - s-a nascut Ovidiu Constantinescu
                       (m. 1993)
28.03.1922 - s-a nascut Verona Brates (m. 1991)
28.03.1926 - s-a nascut Ion Ioanid (m. 2003)
28.03.1937 - s-a nascut Ion Crânguleanu
                       (m. 2003)
28.03.1934 - s-a nascut Lica Rugina
28.03.1934 - s-a nascut Mihai Caranfil
28.03.1937 - s-a nascut Sanda Apostolescu
28.03.1946 - s-a nascut Emil Lazarescu
28.03.1948 - s-a nascut Stefan Sienerth
28.03.1950 - s-a nascut Nicolae Rotaru
28.03.1952 - s-a nascut Lucian Ionica
28.03.1963 - s-a nascut Dan Silviu Boerescu
28.03.1979 - a murit Daniel Turcea (n. 1945)
28.03.1993 - a murit Victor Felea (n. 1923)
28.03.1994 - a murit Eugen Ionescu (n. 1909)
28.03.1997 - a murit Gheorghe Tomozei (n. 1936)
28.03.2012 - a murit Stefan Radof (n. 1934)

29.03.1815 - s-a nascut Costache Caragiali
                       (m. 1877)
29.03.1878 - s-a nascut Elena Farago (m. 1954)
29.03.1908 - s-a nascut Virgil Carianopol
                       (m. 1984)
29.03.1939 - s-a nascut Florin Banescu (m. 2003)
29.03.1941 - s-a nascut Constanta Buzea
                       (m. 2012)
29.03.1948 - s-a nascut Ion Caliman
29.03.1971 - a murit Perpessicius (n. 1891)

30.03.1928 - a murit Ion Gorun (n. 1863)
30.03.1946 - a murit Victor Ion Popa (n. 1895)
30.03.1965 - a murit Ticu Archip (n. 1891)
30.03.1965 - s-a nascut Horia Muntenus
30.03.1967 - s-a nascut Corina Matei Gherman
30.03.1989 - a murit N. Steinhardt (n. 1912)
30.03.1991 - a murit Ion Iancu Lefter (n. 1940)
30.03.1993 - a murit Edgar Papu (n. 1908)

31.03.1841 - s-a nascut Iosif Vulcan (m. 1907)
31.03.1890 - s-a nascut I. M. Rascu (m. 1971)
31.03.1891 - s-a nascut Ion Pillat (m. 1945)
31.03.1929 - s-a nascut Arnold Hauser (m. 1988)
31.03.1933 - s-a nascut Nichita Stanescu
                       (m. 1983)
31.03.1946 - s-a nascut Rodica Pop Lascu
31.03.1948 - s-a nascut Iosif Caraiman
31.03.1954 - s-a nascut Dan Sandu
31.03.1959 - s-a nascut Cristina Felea
31.03.1959 - s-a nascut Valeriu Matei
31.03.1965 - a murit Alexandru Sahighian
                       (n. 1901)
31.03.2003 - a murit Mariana Marin (n. 1956)
31.03.2012 - a murit Ion Lucian (n. 1924)
sursa : România literara. Calendar realizat de scriitorul Nicolae Oprea.