BUCURESTI
PROZA
aprilie

1.04.1881 - s-a nascut Octavian Goga (m.1938)
1.04.1900 - s-a nascut Alexandru Al. Philippide
                       (m. 1979)
1.04.1927 - s-a nascut Leonard Gavriliu
1.04.1940 - s-a nascut Gheorghe Pitut (m. 1991)
1.04.1942 - s-a nascut Gabriela Adamesteanu
1.04.1943 - s-a nascut Anda Teodorescu
1.04.1945 - s-a nascut Theodor Codreanu
1.04.1953 - s-a nascut Viorel Muresan
1.04.1956 - s-a nascut Monica Rohan

2.04.1851 - s-a nascut Matilda Cugler- Poni (m.
                       1931)
2.04.1939 - s-a nascut Alexandra Medrea
2.04.1943 - s-a nascut A. I. Brumaru
2.04.1954 - s-a nascut Radu Saplacan (m. 2002)
2.04.1964 - s-a nascut Ghenadie Postolache
2.04.1969 - s-a nascut Liubinca Perinat-Stancov
2.04.1970 - s-a nascut Dan Ionescu

3.04.1893 - s-a nascut Damian Stanoiu (m. 1956)
3.04.1905 - a murit Ion Pop- Reteganul (n. 1853)
3.04.1934 - s-a nascut Tiberiu Iovan
3.04.1944 - s-a nascut Farkas Arpád
3.04.1945 - s-a nascut Florentin Popescu
3.04.1950 - s-a nascut Soril Miavoe
3.04.1956 - s-a nascut Eleonora Pascu
3.04.1959 - s-a nascut Eugen Curta (m. 2008)
3.04.1974 - s-a nascut Mihai Adrian Bumb
3.04.1977 - a murit Florin Mihai Petrescu (n. 1930)
3.04.1996 - a murit Rodica Toth (n. 1927)
3.04.2011 - a murit Petru Cârdu (n. 1952)

4.04.1901 - s-a nascut Ioan Breazu (m. 1958)
4.04.1915 - s-a nascut Vasile Florescu (m. 1982)
4.04.1917 - s-a nascut Gall Ernö (m. 2000)
4.04.1917 - s-a nascut Valeriu Ciobanu (m. 1966)
4.04.1920 - a murit Dimitrie Teleor (n. 1858)
4.04.1931 - s-a nascut Petru Anghel
4.04.1937 - s-a nascut Dimitrie Roman
4.04.1938 - s-a nascut Gligor Sava
4.04.1941 - s-a nascut Toma Pavel
4.04.1941 - s-a nascut Viorel Savin
4.04.1946 - s-a nascut Ionel Funeriu
4.04.1956 - s-a nascut Lucian P. Petrescu
4.04.1961 - a murit Alice Voinescu (n. 1885)
4.04.1967 - a murit Mariana Dumitrescu (n. 1924)
4.04.1991 - a murit Ion Lancranjan (n. 1928)
4.04.1992 - a murit Vintila Horia (n. 1915)
4.04.1992 - a murit Lucian Valea (n. 1924)

5.04.1926 - s-a nascut V. András János (m. 2006)
5.04.1928 - s-a nascut Mircea Saucan (m. 2003)
5.04.1931 - s-a nascut Corneliu Barborica
5.04.1932 - s-a nascut Fanus Neagu (m. 2011)
5.04.1933 - s-a nascut Romulus Vulpescu (m.
                       2012)
5.04.1934 - s-a nascut Vasile Fanache
5.04.1946 - a murit Ilarie Voronca (n. 1903)
5.04.1946 - s-a nascut George Arion
5.04.1952 - s-a nascut Tudor Cicu

6.04.1907 - s-a nascut Bogdan Amaru (m. 1936)
6.04.1908 - s-a nascut Emilia St. Milicescu (m.
                       1990)
6.04.1930 - s-a nascut Alexandru George (m.
                       2012)
6.04.1933 - s-a nascut Mária Tóth
6.04.1940 - s-a nascut Draga Marianovici
6.04.1951 - s-a nascut Miomir Todorov
6.04.1953 - s-a nascut Vlad Pohila
6.04.1954 - s-a nascut Egyed Péter
6.04.1973 - s-a nascut Cristina Rhea
6.04.1975 - s-a nascut Adrian Lacatus
6.04.1984 - a murit Virgil Carianopol (n. 1908)
6.04. 2002 - a murit Petru Dumitriu (n. 1924)

7.04.1871 - a murit Nicolae Nicoleanu (n. 1835)
7.04.1903 - s-a nascut Grigore Cugler (m. 1972)
7.04.1942 - s-a nascut Ileana Verzea
7.04.1947 - s-a nascut Petru Poanta
7.04.1951 - s-a nascut Ana Bantos
7.04.1952 - s-a nascut Anamaria Pop
7.04.1952 - s-a nascut Nichita Danilov
7.04.1953 - s-a nascut Daniel Corbu
7.04.1954 - s-a nascut Ruxandra Radulescu
7.04.1958 - s-a nascut Liviu Georgescu
7.04.1965 - s-a nascut Fekete Vince

8.04.1898 - s-a nascut Al. Claudian (m. 1962)
8.04.1908 - s-a nascut Gheorghe Vrabie
                       (m. 1991)
8.04.1911 - s-a nascut Emil Cioran (m. 1995)
8.04.1928 - s-a nascut Alexandru D. Lungu
8.04.1929 - s-a nascut Virgiliu Ene (m. 1997)
8.04.1929 - s-a nascut Liviu Leonte
8.04.1942 - s-a nascut Victor Mitocaru
8.04.1944 - s-a nascut Janos Oberten
8.04.1952 - s-a nascut Mozes Attila
8.04. 2011 - a murit Alex. Leo Serban (n. 1959)

9.04.1894 - s-a nascut Camil Petrescu (m. 1957)
9.04.1924 - s-a nascut Francisc Munteanu
                       (m. 1993)
9.04.1939 - s-a nascut Iosif Cheie Pantea
9.04.1941 - s-a nascut Gheorghe Sasarman
9.04.1943 - s-a nascut Gheorghe Dragan
9.04.1950 - s-a nascut Cassian Maria Spiridon
9.04.1954 - s-a nascut Doru Paul Chinezu
9.04.1956 - s-a nascut Cornel Munteanu
9.04. 1961 - a murit Al. Kiritescu (n. 1888)

10.04.1907 - s-a nascut Rosa del Conte (m.2011)
10.04.1912 - s-a nascut Anton Breitenhofer
                       (m.1989)
10.04.1914 - s-a nascut Maria Banus (m. 1999)
10.04.1926 - s-a nascut Virgil Chiriac
10.04.1936 - s-a nascut Horia Gane (m. 2004)
10.04.1948 - s-a nascut Elena Stefanescu
10.04.1949 - s-a nascut Elena Lazar
10.04.1951 - s-a nascut Mircea Scarlat (m. 1987)
10.04.1952 - s-a nascut Aurora Dumitrescu
10.04.1952 - s-a nascut Richard Wagner

11.04.1858 - s-a nascut Barbu Stefanescu Delavrancea (m. 1918)
11.04.1898 - s-a nascut Mircea Stefanescu
                       (m. 1982)
11.04.1907 - a murit Simion Florea Marian
                       (n. 1847)
11.04.1936 - s-a nascut Aurel Buiciuc
11.04.1942 - s-a nascut Virgil Mazilescu
                       (m. 1984)
11.04.1943 - s-a nascut Ion Buzasi
11.04.1944 - a murit Ion Minulescu (n. 1881)
11.04.1946 - a murit Dem Theodorescu (n. 1888)
11.04.1967 - s-a nascut Nicolae Borlovan

12.04.1929 - s-a nascut Dan Mihailescu
12.04.1929 - s-a nascut Mircea Handoca
12.04.1931 - s-a nascut Paul Miclau
12.04.1939 - s-a nascut Alexei Rudeanu
                       (m. 2013)
12.04.1940 - s-a nascut Mircea Martin
12.04.1944 - s-a nascut Gheorghe Anca
12.04.1952 - s-a nascut Daniel Dragomirescu
12.04.1975 - s-a nascut Ionut Caragea
12.04. 2002 - a murit Platon Pardau (n. 1934)
12.04. 2012 - a murit Gabriel Tepelea (n. 1916)

13.04.1889 - s-a nascut Ion Trivale (m. 1916)
13.04.1914 - s-a nascut Bogdan Istru (m. 1993)
13.04.1924 - s-a nascut Alexandru Lungu
                       (m. 2008)
13.04.1930 - s-a nascut Marcel Petrisor
13.04.1936 - s-a nascut Nicolae Velea (m. 1987)
13.04.1935 - s-a nascut C. D. Zeletin
13.04.1940 - s-a nascut Marcel Turcu
13.04.1944 - s-a nascut Mira Lupeanu (m. 2007)
13.04.1944 - s-a nascut Doru Kalmuschi
13.04.1949 - s-a nascut George Holobâca
13.04.1951 - s-a nascut Ruxandra Berindei
13.04.1952 - s-a nascut Sorin Moise
13.04.1956 - s-a nascut Ioan T. Morar
13.04.1957 - s-a nascut Viscky András
13.04.1963 - s-a nascut Ovidiu Verdes
13.04.1976 - s-a nascut Loretta Persem
                       Brediceanu
13.04.1987 - a murit Marcel Constantin Runcanu
                       (n. 1947)
13.04.1993 - a murit Francisc Munteanu
                       (n. 1924)

14.04.1924 - s-a nascut George Munteanu
                       (m. 2001)
14.04.1943 - s-a nascut Florin Faifer
14.04. 1950 - s-a nascut Daniela Crasnaru
14.04.1950 - s-a nascut Viorel Varga
14.04.1954 - s-a nascut Gheorghe Iorga
14.04.1954 - s-a nascut Traian Furnea (m. 2003)
14.04.1998 - a murit Francisc Pacurariu (n. 1920)
14.04.2004 - a murit Al. I. Zainescu (n. 1939)

15.04.1927 - s-a nascut Petre Luscalov
15.04.1929 - s-a nascut Huszár Sándor
15.04.1934 - s-a nascut Ion Vianu
15.04.1944 - s-a nascut Ion Gh. Pricop
15.04.1947 - s-a nascut Mihaela Desliu
15.04.1947 - s-a nascut Aura Musat
15.04.1951 - s-a nascut Patrel Berceanu
                       (m. 2006)
15.04.1957 - s-a nascut Dumitru Scortanu
15.04.1962 - s-a nascut Liviu Lungu
15.04.1964 - s-a nascut Anca Raluca Buzinschi
                       (m. 1983)
15.04.1988 - a murit Modest Morariu (n. 1929)
15.04.1997 - a murit Petru Cretia (n. 1927)

16.04.1879 - s-a nascut Gala Galaction (m. 1961)
16.04.1896 - s-a nascut Tristan Tzara (m. 1936)
16.04.1916 - a murit Nicolae Gane (n. 1838)
16.04.1926 - s-a nascut Lucia Olteanu
16.04.1926 - s-a nascut George Iaru
16.04.1931 - s-a nascut Alec N. Hanta
16.04.1935 - a murit Panait Istrati (n. 1884)
16.04.1936 - s-a nascut Gheorghe Grigurcu
16.04.1937 - s-a nascut Stelian Gruia (m. 1996)
16.04.1941 - s-a nascut Peter Puskel
16.04.1944 - s-a nascut Oláh István
16.04.1951 - s-a nascut Ion Mihai Cochinescu
16.04.1958 - s-a nascut Stefan Melancu
16.04.1958 - s-a nascut Oana Salisteanu Cristea
16.04.1959 - s-a nascut Grigore Chiper
16.04.1984 - a murit Georgeta Mircea Cancicov
                       (n. 1899)
16.04.1994 - a murit Mihail Crama (n. 1923)

17.04.1895 - s-a nascut Ion Vinea (m. 1964)
17.04.1896 - a murit Traian Demetrescu (n. 1866)
17.04.1916 - s-a nascut Magda Isanos (m. 1944)
17.04.1925 - s-a nascut Simion Barbulescu
                       (m. 2009)
17.04.1929 - s-a nascut Dan Platon
17.04.1935 - s-a nascut George Balaita
17.04.1938 - s-a nascut Nicolae Dobrisan
17.04.1940 - s-a nascut Ionel Oprisan
17.04.1945 - a murit Ion Pillat (n. 1891)
17.04.1951 - s-a nascut Mihail Gheorghe
17.04.1953 - s-a nascut Maria Mailat
17.04.1953 - s-a nascut Paul Balahur
17.04.1955 - s-a nascut Valeriu Butnaru
17.04.1957 - s-a nascut Catalin Bursaci (m. 1975)
17.04. 1966 - a murit Petre V. Hanes (n. 1879)
17.04. 2008 - a murit Paul Miron (n. 1926)

18.04.1880 - a murit Costache Aristia (n.1800)
18.04.1894 - s-a nascut Pamfil Seicaru (m. 1980)
18.04.1937 - s-a nascut Doru Scarlatescu
18.04.1938 - s-a nascut Nicolae Mares
18.04.1940 - s-a nascut Gheorghe Lupascu
18.04.1940 - s-a nascut Ion Pitoiu- Dragomir
18.04.1942 - s-a nascut Victor Mitocaru
18.04.1943 - s-a nascut Florentina Florescu
18.04.1943 - s-a nascut Florin Gabrea
18.04.1943 - s-a nascut George Ghidrigan
18.04.1945 - s-a nascut Marius Tupan (m. 2007)
18.04.1949 - s-a nascut Stefan Ioanid (m. 2009)
18.04.1956 - s-a nascut Cristina Tache
18.04. 1971 - a murit Marin Sârbulescu (n.1921)
18.04. 2003 - a murit Emil Loteanu (n.1936)
18.04. 2005 - a murit Cornelia Pillat (n.1921)

19.04.1848 - s-a nascut Calistrat Hogas
                       (m. 1917)
19.04.1895 - a murit Raicu Ionescu- Rion
                       (n. 1872)
19.04.1921 - s-a nascut Adrian Rogoz (m. 1996)
19.04.1924 - s-a nascut Vladimir Drimba
19.04.1929 - s-a nascut Ileana Vrancea
19.04.1940 - s-a nascut Ana-Maria Tupan
19.04.1940 - s-a nascut Ion Taranu
19.04.1944 - s-a nascut Ioan Gliga
19.04.1948 - s-a nascut Olga Alexandra Diaconu
19.04.1951 - s-a nascut Ion Floricel
19.04.1951 - s-a nascut Patrel Berceanu
                       (m. 2006)
19.04.1954 - s-a nascut Radu G. Teposu
                       (m. 1999)
19.04.1956 - s-a nascut Smaranda Cosmin
19.04.1958 - s-a nascut Marie Jeanne Jutea
19.04.1959 - s-a nascut Lacramioara Berechet
19.04.1972 - s-a nascut Gratiela Benga
19.04.1980 - a murit Henri Jacquier (n. 1900)
19.04.1992 - a murit Vasile Nicorovici (n. 1924)

20.04.1903 - s-a nascut Andrei Ion Deleanu
                       (m. 1980)
20.04.1934 - s-a nascut Pusztai János
20.04.1940 - s-a nascut Gheorghe Lupascu
20.04.1942 - s-a nascut Nicolaie Lazar
20.04.1943 - s-a nascut Dan Horia Mazilu
                       (m. 2008)
20.04.1949 - s-a nascut Mircea Florin Sandru
20.04.1949 - s-a nascut Vasile Barbu
20.04.1956 - s-a nascut Elena Abrudan
20.04.1962 - s-a nascut Leonard Ciureanu
20.04.1968 - a murit Adrian Maniu (n. 1891 )
20.04.1970 - a murit Paul Celan (n. 1920 )
20.04.1989 - a murit Doru Davidovici (n. 1945 )

21.04.1923 - s-a nascut Mircea Popovici
21.04.1932 - s-a nascut Gioca Jupunski
21.04.1935 - s-a nascut Anghel Gâdea
21.04.1936 - s-a nascut Oana Orlea
21.04.1938 - s-a nascut Gabriela Csire
21.04.1941 - s-a nascut Vasile Datcu
21.04.1951 - s-a nascut William Totok
21.04.1985 - a murit Andrei A. Lilin (n. 1915)
21.04.2005 - a murit Deliu Petroiu (n. 1924)
21.04.2008 - a murit Adi Cusin (n. 1941)
21.04.2008 - a murit Monica Lovinescu (n. 1923)

22.04.1850 - s-a nascut Veronica Micle (m. 1889)
22.04.1897 - a murit Ion Ghica (n. 1816)
22.04.1922 - s-a nascut Ionel Bandrabur
22.04.1924 - s-a nascut Ion Lucian (m. 2012)
22.04.1925 - s-a nascut Teodor Tanco
22.04.1937 - s-a nascut Eugen Lumezianu
                       (m. 1990)
22.04.1944 - s-a nascut Ion Dragomir
22.04.1952 - s-a nascut Ion Cristofor
22.04.1960 - a murit V. Benes (n. 1907)
22.04.1968 - a murit Virgil Birou (n. 1903)
22.04.1968 - a murit George Ciprian (n. 1914)
22.04.1986 - a murit Mircea Eliade (n. 1907)
22.04.1996 - a murit Mircea Ciobanu (n. 1940)

23.04.1859 - s-a nascut Lazar Saineanu
                       (m. 1934)
23.04.1894 - s-a nascut Gib I. Mihaescu (m. 1935)
23.04.1903 - s-a nascut George Buznea
                       (m. 1976)
23.04.1922 - s-a nascut Pavel Chihaia
23.04.1940 - s-a nascut Andrei Fischof
23.04.1943 - s-a nascut Simion Danila
23.04.1948 - s-a nascut Gheorghe Lazarescu
23.04.1951 - s-a nascut Paul Dugneanu
23.04.1954 - s-a nascut Octavian Soviany
23.04.1977 - a murit Nagy Istvan (n. 1904)
23.04. 1987 - a murit Sandu Tzigara- Samurcas
                       (n. 1903)

24.04.1886 - s-a nascut Stefan Bezdechi (m.
                       1958)
24.04.1911 - s-a nascut Eugen Jebeleanu (m.
                       1991)
24.04.1935 - s-a nascut Lendvay Éva Szemlér
24.04.1937 - s-a nascut Iosif Lupulescu
24.04.1944 - s-a nascut Nemes László
24.04.1951 - s-a nascut Mihaela Minulescu
24.04.1952 - s-a nascut Magdalena Maria
                        Anghelescu
24.04.1989 - a murit M. Nitescu (n. 1927)
24.04.2008 - a murit Cezar Ivanescu (n. 1941)

25.04.1909 - s-a nascut Aurel Marin (m. 1944)
25.04.1929 - s-a nascut Andrei Benedek
25.04.1929 - s-a nascut Sanda Râpeanu
25.04.1940 - s-a nascut Gheorghe Macarie
25.04.1953 - s-a nascut Liviu Antonesei
25.04.1954 - s-a nascut Mioara Caragea
25.04.1957 - s-a nascut Cristina Chiprian
25.04.1959 - s-a nascut Tudor Vlad
25.04.1993 - a murit Valentin Desliu (n. 1927)


26.04.1920 - s-a nascut Al. Husar
26.04.1922 - s-a nascut Stefan Aug. Doinas
                       (m. 2002)
26.04.1936 - s-a nascut Aurel Gh. Ardeleanu
26.04.1938 - s-a nascut Dan Claudiu Tanasescu
26.04.1937 - s-a nascut Ieronim Tataru
26.04.1957 - s-a nascut Diana Adamek
26.04.1963 - a murit Vasile Voiculescu (n. 1884)

27.04.1872 - a murit Ion Heliade Radulescu
                       (n. 1802)
27.04.1893 - s-a nascut Endre Karoly (m. 1988)
27.04.1948 - s-a nascut Iolanda Malamen
27.04.1950 - s-a nascut Gheorghe Pârja
27.04.1950 - a murit H. Bonciu (n. 1893)
27.04.1954 - s-a nascut Adi Cristi
27.04.1965 - s-a nascut Andrei Bodiu
27.04.1977 - s-a nascut Karácsonyi Zsolt
27.04.1977 - a murit Camil Baltazar (n. 1902)

28.04.1764 - s-a nascut Paul Iorgovici (m. 1808)
28.04.1940 - s-a nascut Ioan Marinescu
28.04.1942 - s-a nascut Galfalvi Gyorgy
28.04.1950 - s-a nascut Rodica Binder
28.04.1953 - s-a nascut Ioan Mânascurta
28.04. 1996 - a murit Alexandru Jebeleanu
                       (n. 1923)
28.04. 2000 - a murit Ovid S. Crohmalniceanu
                       (n. 1916)

29.04.1918 - a murit Barbu Stefanescu Delavrancea (n. 1858)
29.04.1931 - s-a nascut Ilie Tanasache
29.04.1935 - s-a nascut Vasile Vetisanu
29.04.1936 - s-a nascut Gheorghe Tomozei
                       (m. 1997)
29.04.1940 - s-a nascut Dehel Gábor
29.04.1951 - s-a nascut Bogdan Ulmu
29.04.1960 - a murit I. Valjan (n. 1881)
29.04.1975 - a murit Radu Gyr (n. 1905)
29.04.2008 - a murit Fanus Bailesteanu (n. 1947)

30.04.1906 - s-a nascut Matei Alexandrescu
                       (m. 1979)
30.04.1933 - a murit Anna de Noailles (n. 1876)
30.04.1945 - s-a nascut Alexandru Dan Popescu
30.04.1946 - s-a nascut Passionaria Stoicescu
30.04.1953 - s-a nascut Calina Trifan
30.04.1955 - s-a nascut Radu Calin Cristea
30.04.1958 - s-a nascut Adrian Otoiu
30.04.1967 - s-a nascut Rodica Frentiu
30.04.1985 - a murit Mihai Murgu (n. 1928)
30.04.2003 - a murit Alexandru Pintescu (n. 1947)
mai

1.05.1895 - s-a nascut Ury Benador (m. 1971)
1.05.1896 - s-a nascut Mihai Ralea (m. 1964)
1.05.1904 - s-a nascut Paul Sterian (m. 1984)
1.05.1921 - s-a nascut Vladimir Colin (m. 1991)
1.05.1927 - s-a nascut Annie Bentoiu
1.05.1928 - s-a nascut Ion Ianosi
1.05.1932 - s-a nascut Bucur Chiriac
1.05.1933 - s-a nascut Miron Scorobete
1.05.1933 - s-a nascut Ion Hurjui
1.05.1934 - a murit Paul Zarifopol (n. 1874)
1.05.1938 - s-a nascut Marin Tarangul
1.05.1942 - s-a nascut Titu Popescu
1.05.1946 - s-a nascut Anda Hristu
1.05.1946 - s-a nascut Nicolae Rosieanu
1.05.1952 - s-a nascut Tatiana Covor
1.05.1958 - s-a nascut Valeriu Mardare

2.05.1893 - a murit George Baritiu (n. 1812)
2.05.1928 - a murit George Ranetti (n. 1875)
2.05.1932 - s-a nascut Henri Zalis
2.05.1937 - s-a nascut Rodica Dumitrescu
2.05.1939 - s-a nascut Leonida Maniu
2.05.1940 - s-a nascut Ion Lotreanu (m. 1985)
2.05.1944 - s-a nascut Alexandru Pascu
2.05.1945 - s-a nascut Dan Anghelescu
2.05.1951 - s-a nascut Mihai Antonescu
2.05.1953 - s-a nascut Ion Georgescu
2.05.1970 - s-a nascut Costel Stancu
2.05.1979 - a murit Letitia Papu (n. 1912)
2.05.1991 - a murit Virgiliu Monda (n. 1898)
2.05.2003 - a murit George Tarnea (n. 1945)
2.05.2006 - a murit Patrel Berceanu (n. 1951)

3.05.1876 - s-a nascut N. I. Apostolescu (m. 1918)
3.05.1906 - s-a nascut Paul B. Marian (m. 1998)
3.05.1915 - s-a nascut Corneliu Barbulescu
                       (m. 2007)
3.05.1925 - s-a nascut Dan Orghidan
3.05.1942 - s-a nascut Ana Delea
3.05.1943 - s-a nascut Marta Lipcsei
3.05.1954 - s-a nascut Silvia Chitimia
3.05.1961 - s-a nascut Leon-Iosif Grapini
3.05.1964 - s-a nascut Ioana Bot
3.05.1971 - a murit Sidonia Dragusanu (n. 1908)
3.05.1977 - s-a nascut Kirmály Zoltan
3.05.1987 - a murit Elvira Bogdan (n. 1904)
3.05.1992 - a murit Emil Giurgiuca (n. 1906)

4.05.1893 - s-a nascut Endre Karoli (m. 1988)
4.05.1896 - s-a nascut Iosif Cassian- Matasaru
                       (m. 1981)
4.05.1922 - s-a nascut Vlad Musatescu (m. 1999)
4.05.1925 - s-a nascut Inna Cristea
4.05.1928 - s-a nascut Leon Baconski
4.05.1938 - s-a nascut Gherasim Rusu Togan
4.05.1940 - s-a nascut Anton Cosma (m. 1991)
4.05.1950 - s-a nascut Ada Cruceanu
4.05.1964 - s-a nascut Vitalie Ciobanu
4.05.1968 - s-a nascut Veronica D. Niculescu
4.05.1977 - a murit Dragos Vrânceanu (n. 1907)


5.05.1912 - s-a nascut George Uscatescu
                       (m. 1995)
5.05.1919 - s-a nascut Mihnea Gheorghiu (m. 2011)
5.05.1922 - s-a nascut Dumitru Hâncu
5.05.1927 - s-a nascut Vicu Mîndra (m. 2010)
5.05.1928 - a murit Ion Dragoslav (n. 1875)
5.05.1933 - s-a nascut Gheorghe Zarafu
5.05.1940 - s-a nascut Toma Grigorie
5.05.1948 - a murit Sextil Puscariu (n. 1877)
5.05.1993 - a murit Dumitru Staniloae (n. 1903)
5.05.2004 - a murit Paul Schuster (n. 1930)
5.05.2006 - a murit Zoe DumitrescuBusulenga
                       (n. 1920)

6.05.1908 - s-a nascut Ion Vlasiu (m. 1997)
6.05.1922 - s-a nascut George Lazarescu
6.05.1930 - s-a nascut Dorel Dorian
6.05.1938 - amuritOctavianGoga (n.1881)
6.05.1941 - s-a nascut Paul Tutungiu
6.05.1943 - s-a nascut Laurentiu Ulici (m. 2000)
6.05.1945 - s-a nascut Ovidiu Somesan
6.05.1950 - s-a nascut Nicolae Marian Tomi
6.05.1951 - s-a nascut Victor Gh. Stan
6.05.1961 - a murit Lucian Blaga (n. 1895)
6.05.1962 - s-a nascut Ioan Vieru

7.05.1920 - a murit C. DobrogeanuGherea (n. 1855)
7.05.1925 - s-a nascut G. I. Tohaneanu (m. 2004)
7.05.1931 - s-a nascut Stefan Iures
7.05.1933 - s-a nascut Goldenberg Mosari
7.05.1937 - a murit George Topîrceanu (n. 1886)
7.05.1947 - s-a nascut George Stanca
7.05.1950 - s-a nascut Constantin Oprica
7.05.1968 - a murit G. Ciprian (n. 1883)
7.05.1997 - a murit Ioana Cretulescu (n. 1943)
7.05.2007 - a murit Octavian Paler (n. 1926)

8.05.1908 - s-a nascut Ion Vlasiu (m. 1997)
8.05.1923 - s-a anascutPetruDumitriu (m.2002)
8.05.1923 - s-a nascut Traian Iancu (m.1997)
8.05.1933 - a murit Spiridon Popescu (n. 1864)
8.05.1937 - s-a nascut Darie Novaceanu
8.05.1948 - s-a nascut Ilie Vodaian
8.05.1948 - s-a nascut Mircea M. Pop
8.05.1948 - s-a nascut Vasile Dan
8.05.1950 - s-a nascut Gheorghe Craciun
                       (m. 2007)
8.05.1956 - s-a nascut Pascu Balaci

9.05.1885 - s-a nascut Al.T.Stamatiad (m. 1956)
9.05.1895 - s-a nascut Lucian Blaga (m. 1961)
9.05.1918 - a murit George Cosbuc (n. 1866)
9.05.1936 - s-a nascut Traian Oancea
9.05.1937 - s-a nascut Ion Iovan
9.05.1943 - s-a nascut Ernesto Mihailescu
9.05.1945 - s-a nascut Sterian Vicol
9.05.1946 - a murit Pompiliu Constantinescu
                       (n. 1901)
9.05.1954 - s-a nascut Anca Maniutiu
9.05.1955 - s-a nascut Andrei Ileni
9.05.1960 - s-a nascut Victor Tarina
9.05.1970 - s-a nascut Cristina Cîrstea
9.05.2011 - a murit Gheorghe Ene (n. 1950)

10.05.1858 - s-a nascut D. Teleor (m.1920)
10.05.1928 - a murit Artur Stavri (n. 1868)
10.05.1929 - s-a nascut Ion Horea
10.05.1929 - s-a nascut Kányády Sándor
10.05.1945 - s-a nascut Serban Codrin
10.05.1956 - s-a nascut Lucian Cristea
10.05.1958 - s-a nascut Nicolae Tzone
10.05.1988 - s-a nascut Darie Ducan
10.05.1994 - a murit Radu Albala (n. 1924)

11.05.1903 - s-a nascut Virgil Birou (m. 1968)
11.05.1924 - s-a nascut Aurel Gurghianu (m. 1987)
11.05.1928 - s-a nascut Constantin Romanescu
11.05.1929 - s-a nascut Eugenia Zaimu
11.05.1931 - s-a nascut Laurentiu Cernet (m. 2008)
11.05.1939 - s-a nascut Vasile Dâncu
11.05.1940 - s-a nascut Gheorghe Istrate
11.05.1941 - s-a nascut Crisu Dascalu
11.05.1942 - s-a nascut Florin Contrea
11.05.1955 - s-a nascut Dumitru Cerna
11.05.1956 - s-a nascut Romulus Bucur
11.05.1958 - s-a nascut Vasile Todi
11.05.1958 - a murit Ioan Breazu (n. 1901)
11.05.1984 - a murit Virgil Tempeanu (n. 1888)
11.05.1990 - a murit Theodor Manescu (n. 1930)
11.05.2001 - a murit Paul Lahovary (n. 1909)

12.05.1916 - s-a nascut Constantin Ciopraga
                       (m. 2009 )
12.05.1933 - a murit Jean Bart (n. 1874)
12.05.1934 - s-a nascut Lucian Raicu (m.2006)
12.05.1940 - s-a nascut Ionel Necula
12.05.1944 - s-a nascut Mioara Apolzan
12.05.1946 - s-a nascut Maria Elena Cusnir
12.05.1956 - s-a nascut Virgil Panait
12.05.2001 - a murit Corneliu Omescu (n. 1936)
12.05.2002 - a murit Florica Mitroi (n. 1944)

13.05.1889 - s-a nascut Ion Trivale (m.1916)
13.05.1924 - s-a nascut Iv Martinovici (m. 2005)
13.05.1927 - s-a nascut Gheorghe Vlad (m.1992)
13.05.1931 - s-a nascut Dan Grigorescu (m. 2008)
13.05.1936 - s-a nascut Bárány Ferencz
13.05.1937 - s-a nascut George Sanda
13.05.1940 - s-a nascut Mircea Ciobanu (m.1996)
13.05.1956 - s-a nascut Vasile Popovici
13.05.1957 - s-a nascut Alina Pamfil
13.05.1957 - s-a nascut Eugeniu Nistor
13.05.1964 - a murit Tompa László (n. 1883)
13.05.1971 - s-a nascut Flavia Teoc
13.05.1974 - a murit Stefan Roll (n. 1903)
13.05.2010 - a murit Alexandru Sever (n. 1921)

14.05.1871 - s-a nascut Caton Theodorian
                       (m. 1939)
14.05.1947 - s-a nascut Olimpia Radu (m. 1973)
14.05.1948 - s-a nascut Florin Logresteanu
14.05.1950 - s-a nascut Constantin Hârlav
14.05.1957 - a murit Camil Petrescu (n. 1894)
14.05.1964 - s-a nascut Ana Rau Lehotska
14.05.1976 - s-a nascut Dana Percec Chetrinescu

15.05.1881 - s-a nascut Nicolae N. Beldiceanu
                       (m. 1923)
15.05.1884 - s-a nascut Octav Botez (m. 1943)
15.05.1907 - s-a nascut Emil Gulian (m. 1942)
15.05.1912 - s-a nascut Salamon Ernö (m. 1943)
15.05.1922 - s-a nascut Savin Bratu (m. 1977)
15.05.1925 - s-a nascut Alexandru Mircescu
15.05.1926 - s-a nascut Venera Antonescu
15.05.1926 - s-a nascut Aurel Martin (m. 1993)
15.05.1931 - s-a nascut Petru Ursache
15.05.1938 - s-a nascut Horia Patrascu
15.05.1938 - s-a nascut Ioan Barbu
15.05.1943 - s-a nascut Ilse Hehn
15.05.1953 - s-a nascut Valentin Talpalaru
15.05.1960 - s-a nascut Dumitru Pana
15.05.1967 - s-a nascut Ioan Pavel Azap

16.05.1864 - a murit Simion Barnutiu (n. 1808)
16.05.1887 - s-a nascut Constantin Ignatescu
                       (m. 1968)
16.05.1922 - s-a nascut Gavril Scridon (m. 1996)
16.05.1925 - s-a nascut Lucia Olteanu
16.05.1930 - s-a nascut Titus Popovici (m. 1994)
16.05.1934 - s-a nascut Dorin Almasanu
16.05.1936 - s-a nascut Angela Cismas
16.05.1938 - s-a nascut Florin Costinescu
16.05.1939 - s-a nascut Constantin Cublesan
16.05.1954 - s-a nascut Marian Odangiu
16.05.1980 - a murit Marin Preda (n. 1922)
16.05.1982 - a murit Iosif Pervain (n. 1915)

17.05.1886 - s-a nascut Emil Isac (m. 1954)
17.05.1901 - s-a nascut Pompiliu Constantinescu
                       m. 1946)
17.05.1920 - s-a nascut Geo Dumitrescu (m. 2004)
17.05.1944 - s-a nascut Efim Tarlapan
17.05.1945 - s-a nascut Nicolae Mecu
17.05.1952 - s-a nascut Paul Grigore (m. 1989)
17.05.1958 - s-a nascut Ioana Ruxandra Balan
17.05.2008 - a murit Pop Simion (n. 1931)

18.05.1822 - s-a nascut G. Sion (m. 1892)
18.05.1888 - s-a nascut Eugeniu Sperantia
                       (m. 1972)
18.05.1928 - s-a nascut Domokos Géza (m. 2007)
18.05.1963 - s-a nascut Ileana Marin
18.05.1968 - a murit Oscar Lemnaru (n.1907)
18.05.1976 - a murit George Boitor (n.1934)
18.05.1983 - a murit Alexandru Badauta (n.1901)
18.05.1991 - a murit Areta Sandru (n. 1952)
18.05.1993 - a murit Aurel Covaci (n.1932)
18.05.2011 - a murit Mircea Horia Simionescu
                       (n.1928)

19.05.1893 - s-a nascut H. Bonciu (m. 1950)
19.05.1937 - s-a nascut Sanda Nitescu
19.05.1939 - s-a nascut Vasile Galaicu
19.05.1943 - s-a nascut Stefan Cucu
19.05.1944 - s-a nascut Ioan Gliga

20.05.1930 - s-a nascut Geo Serban
20.05.1935 - s-a nascut Ion Diordiev
20.05.1938 - s-a nascut Dan Manuca
20.05.1946 - s-a nascut Mihai-Aurel Bruma
20.05.1949 - s-a nascut Ioan Bolos
20.05.1958 - s-a nascut Ionatan Pirosca
20.05.1959 - s-a nascut Ion Marcel Fandarac
20.05.1982 - s-a nascut Rita Chiran

21.05.1855 - s-a nascut C. Dobrogeanu-Gherea
                       (m. 1920)
21.05.1880 - s-a nascut Tudor Arghezi (m. 1967)
21.05.1906 - s-a nascut Profira Sadoveanu
                       (m. 1967)
21.05.1914 - s-a nascut Franz Johannes Bulhardt
                       (m. 1998)
21.05.1933 - s-a nascut Horia Zilieru
21.05.1937 - s-a nascut Constantin Eretescu
21.05.1939 - s-a nascut Lászlöffy Csaba
21.05.1945 - s-a nascut Constantin Gh. Rusu
21.05. 1946 - s-a nascut Balogh Laszlo (m. 2003)
21.05.1950 - s-a nascut Constanta Marcu
21.05.1953 - s-a nascut Calin Vlasie
21.05.1956 - s-a nascut Sorin Paliga
21.05.1959 - s-a nascut Irhazy Ianos
21.05. 1964 - a murit Tudor Vianu (n. 1897)
21.05. 1991 - a murit Ioan Petru Culianu (n. 1950)

22.05.1816 - s-a nascut Andrei Muresanu (m. 1863)
22.05.1822 - s-a nascut G. Sion (m. 1892)
22.05.1908 - s-a nascut I. C. Chitimia (m. 1995)
22.05.1925 - s-a nascut Lidia Fülöp
22.05.1926 - s-a nascut Maya Belciu (m. 2012)
22.05.1927 - s-a nascut Ilie Maduta (m. 1989)
22.05.1931 - s-a nascut George Puscariu
22.05.1935 - s-a nascut Romulus Lal
22.05.1939 - s-a nascut Miron Tic
22.05.1942 - s-a nascut Vasile Andru
22.05.1944 - s-a nascut Dan Mutascu
22.05.1944 - s-a nascut Danut Munteanu
22.05.1949 - s-a nascut Mihai Barbulescu
22.05.1951 - s-a nascut Constantin Mircea Buiciuc
22.05.1955 - s-a nascut Radu Niciporuc
22.05. 1956 - a murit Ion Calugaru (n. 1902)
22.05. 1957 - a murit George Bacovia (n. 1881)
22.05.1965 - s-a nascut Laurentiu Nistorescu
22.05.1975 - s-a nascut Farkas Wellman Endre
22.05.1985 - a murit Ion Lotreanu (n. 1940)
22.05.2006 - a murit Alexandru Vaduva (n. 1948)
22.05.2008 - a murit Matei Gavril (n. 1943)
22.05.2012 - a murit Irina Mavrodin (n. 1929)

23.05.1871 - s-a nascut G. Ibraileanu (m. 1936)
23.05.1902 - s-a nascut Vladimir Streinu (m. 1970)
23.05.1913 - s-a nascut Olga Caba (m. 1995)
23.05.1936 - s-a nascut Valeriu Mihaila
23.05.1937 - s-a nascut Octavian Georgescu
23.05.1942 - s-a nascut Gabriel Liiceanu
23.05.1946 - s-a nascut Valeriu Armeanu
23.05.1953 - s-a nascut Anastasia Popa
23.05.2003 - a murit Ion Draganoiu (n. 1943)
23.05.2006 - a murit Iordan Chimet (n. 1924)

24.05.1812 - s-a nascut George Baritiu (m. 1893)
24.05.1902 - s-a nascut Claude Sernet (m. 1968)
24.05.1923 - s-a nascut Ion Caraion (m. 1986)
24.05.1923 - s-a nascut Victor Felea (m. 1993)
24.05.1924 - s-a nascut Antoaneta Ralian
24.05.1939 - s-a nascut Christian Maurer
24.05.1943 - s-a nascut Viorica Constantinescu
24.05.1947 - s-a nascut Adrian Popescu
24.05.1951 - s-a nascut Doru Eugen Popin
24.05.1953 - s-a nascut Andrei Grigor
24.05.1954 - s-a nascut Florin Iaru
24.05.1962 - s-a nascut Dan Bogdan Hanu
24.05.1966 - a murit Alexandru Cazaban (n. 1872)
24.05.1974 - s-a nascut Alexander Gerdanovitz
24.05. 2011 - a murit Fanus Neagu (n. 1932)

25.05.1898 - s-a nascut Constantin Balmus
                       (m. 1957)
25.05.1909 - s-a nascut Dorina Radulescu
                       (m. 1982)
25.05.1933 - s-a nascut Eugen Simion
25.05.1946 - s-a nascut Liliana Ardelean
25.05.1948 - s-a nascut Doina Oprita
25.05.1959 - s-a nascut Tudor Vlad
25.05.1967 - s-a nascut Ancelin Roseti
25.05.1984 - a murit Henriette Yvonne Stahl
                       (n. 1900)
25.05.1998 - a murit Stefan Banulescu (1926)
25.05.2002 - a murit Stefan Aug. Doinas (n. 1922)

26.05.1911 - s-a nascut G. C. Nicolescu (m. 1967)
26.05.1916 - s-a nascut Vintila Corbul (m. 2008)
26.05.1917 - s-a nascut Mariana Sora (m. 2011)
26.05.1929 - s-a nascut Nicolae Holban
26.05.1939 - s-a nascut Sergiu Celac
26.05.1941 - s-a nascut Doina Chisalita Talaz
26.05.1943 - s-a nascut Liviu Grasoiu
26.05.1947 - s-a nascut Ion Scorobete
26.05.1950 - s-a nascut Ion Dur
26.05.1996 - a murit Ovidiu Papadima (n. 1909)
26.05.1997 - a murit Cezar Baltag (n. 1939)

27.05.1886 - s-a nascut Emil Isac (m. 1954)
27.05.1899 - s-a nascut Petre Strihan (m. 1990)
27.05.1905 - s-a nascut Ioan I. Cioranescu
                       (m. 1926)
27.05.1928 - s-a nascut Tudor Topa (m. 2008)
27.05.1951 - s-a nascut Virgil Podoaba
27.05.1952 - s-a nascut Gelu Bogdan Marin
27.05.1957 - s-a nascut Iulia Baran
27.05.2000 - a murit Viorel Alecu (n. 1917)
27.05.2001 - a murit Corneliu Buzinschi (n. 1937)

28.05.1912 - s-a nascut Anisoara Odeanu
                       (m. 1972)
28.05.1913 - s-a nascut George Macovescu
                       (m. 2002)
28.05.1921 - s-a nascut Mirko Jivcovici
28.05.1948 - s-a nascut Petru Novac Dolânga
28.05.1951 - s-a nascut Constantin Gurau
28.05.1956 - s-a nascut George Valentin Volceanov
28.05.1956 - s-a nascut Marcel Tolcea
28.05.1963 - a murit Ion Agârbiceanu (n. 1882)
28.05.2011 - a murit Ion Zubascu (n. 1948)

29.05.1899 - s-a nascut Georgeta Mircea Cancicov
                       (m. 1984)
29.05.1933 - s-a nascut Stan Velea (m. 2007)
29.05.1939 - s-a nascut Mircea Lutic
29.05.1945 - a murit Mihail Sebastian (n. 1907)
29.05.1949 - s-a nascut Paul Aretzu
29.05.1954 - a murit D. V. Barnovschi (n. 1884)
29.05.1956 - s-a nascut Teo Chiriac

30.05.1882 - s-a nascut Marcu Beza (m. 1949)
30.05.1935 - s-a nascut Ovidiu Zotta (m. 1996)
30.05.1950 - s-a nascut George Achim
30.05.1956 - s-a nascut Lucretia Bârladeanu
30.05.1966 - a murit Oscar Walter Cisek (n. 1897)
30.05.1979 - a murit George Suru (n. 1940)
30.05.1993 - a murit Ion Sofia Manolescu (n. 1909)

31.05.1883 - s-a nascut Onisifor Ghibu (m. 1972)
31.05.1921 - s-a nascut Jacob Popper (m. 1996)
31.05.1927 - s-a nascut Mircea Aristide
31.05.1938 - s-a nascut Adriana Iliescu
31.05.1938 - a murit Max Blecher (n. 1909)
31.05.1946 - s-a nascut Adriana Bittel
31.05.1950 - s-a nascut Mihai Moldovan
31.05.1990 - a murit Vasile Nicolescu (n. 1929)
iunie

1.06.1865 - s-a nascut Constantin Stere (m.1936)
1.06.1944 - s-a nascut Rodica Marian
1.06.1950 - s-a nascut Tudorica Mihalache
1.06.1950 - s-a nascut Nicolae Mihai
1.06.1955 - s-a nascut Aurel Sibiceanu
1.06.1956 - s-a nascut Mircea Cartarescu
1.06.1956 - s-a nascut Laurentiu Oprea
1.06.1958 - s-a nascut Gheorghe Truta
1.06.1959 - s-a nascut Cristian Popescu (m. 1995)
1.06.1963 - s-a nascut Claudiu T. Ariesan
1.06.1974 - s-a nascut Ioana Nicolaie
1.06.2004 - a murit George Muntean (n. 1932)

2.06.1816 - s-a nascut C. A. Rosetti (m. 1885)
2.06.1910 - s-a nascut Dan Petrasincu /Angelo
                       Moretta (m.1997)
2.06.1939 - s-a nascut Romulus Guga (m. 1983)
2.06.1946 - s-a nascut Teodor Pracsiu
2.06.1964 - a murit D. Caracostea (n. 1879)

3.06.1922 - a murit Duiliu Zamfirescu (n. 1858)
3.06.1934 - s-a nascut Andi Andries
3.06.1938 - s-a nascut Mircea Colosenco
3.06.1940 - s-a nascut Anatol Ciocanu
3.06.1943 - s-a nascut Petruta Spânu
3.06.1944 - a murit Nicolae G. Radulescu- Niger
                       (n. 1861)
3.06.1949 - s-a nascut Ioan Tepelea (m. 2012)
3.06.1952 - s-a nascut Ioan Buduca
3.06.1972 - a murit Neagu Radulescu (n. 1912)
3.06.1973 - s-a nascut Vasile Leac
3.06.1989 - a murit Paul Grigore (n. 1952)

4.06.1937 - s-a nascut Gheorghe Peagu
4.06.1938 - s-a nascut Dinu Grigorescu
4.06.1941 - s-a nascut Vasile Vlad
4.06.1942 - s-a nascut Ioan Ardelean
4.06.1944 - s-a nascut Mircea Pora
4.06.1948 - s-a nascut Paul Drogeanu
4.06.1955 - s-a nascut Alexandru Dohi
4.06.1957 - s-a nascut Viorel Cernica
4.06.1961 - a murit Alice Voinescu (n. 1885)

5.06.1779 - s-a nascut Gheorghe Lazar (m. 1823)
5.06.1871 - s-a nascut Nicolae Iorga (m. 1940)
5.06.1903 - s-a nascut Stefan Roll (m. 1974)
5.06.1914 - s-a nascut Ion Siugariu (m. 1945)
5.06.1927 - s-a nascut Alexandru Mirodan
                       (m. 2010)
5.06.1933 - s-a nascut Olimpia Berca
5.06.1948 - s-a nascut Aureliu Goci
5.06.1953 - s-a nascut Gheorghe Mocuta
5.06.1975 - s-a nascut Jean Lorin Sterian

6.06.1834 - s-a nascut Al. Sihleanu (m.1854)
6.06.1899 - s-a nascut Franz Liebhard (m.1989)
6.06.1931 - s-a nascut Miron Georgescu
6.06.1937 - s-a nascut Marta Barbulescu
6.06.1940 - s-a nascut Gheorghe Pitut (m.1991)
6.06.1944 - s-a nascut Mariana Vartic
6.06.1946 - a murit Mircea Dem. Radulescu
                       (n. 1889)
6.06.1948 - a murit Mircea Damian (n. 1899)
6.06.1949 - s-a nascut Felix Sima
6.06.1956 - s-a nascut George Popovici
6.06.1965 - s-a nascut Valentin F. Busuioc

7.06.1716 - a murit stolnicul Constantin
                       Cantacuzino (n. 1640)
7.06.1921 - a murit Luca Ion Caragiale (n. 1893)
7.06.1939 - s-a nascut Marin Besteliu (m. 2010)
7.06.1939 - s-a nascut Vasile Gurau
7.06.1951 - s-a nascut Daniela Caurea (m. 1977)
7.06. 2011 - a murit Mircea Iorgulescu (n. 1943)

8.06.1885 - a murit C.A. Rosetti (n. 1816)
8.06.1933 - s-a nascut Cristina Tacoi (m. 2010)
8.06.1934 - s-a nascut Ion Petrica
8.06.1935 - s-a nascut Victor Frunza (m. 2007)
8.06.1937 - s-a nascut Gelu Ionescu
8.06.1938 - a murit Ovid Densusianu (n. 1873)
8.06.1942 - s-a nascut Florin Sindrilaru
8.06.1954 - s-a nascut Alexandru Burlacu

9.06.1909 - s-a nascut Marius Mircu (m. 2008)
9.06.1923 - a murit Nicolae N. Beldiceanu (n. 1881)
9.06.1938 - s-a nascut Elena Zaharia- Filipas
9.06.1939 - s-a nascut Mariana Filimon
9.06.1949 - s-a nascut Teodor Bulza
9.06.1950 - s-a nascut Nicolae Firuleasa
9.06.1954 - s-a nascut Ileana Ursu
9.06.1962 - s-a nascut Radu Andriescu
9.06.1969 - s-a nascut Luminita Urs

10.06.1853 - s-a nascut Ion Pop- Reteganul
                       (m.1905)
10.06.1896 - s-a nascut Alexandru Busuioceanu
                        (m. 1961)
10.06.1921 - s-a nascut Virginia Serbanescu
10.06.1933 - s-a nascut Iordan Datcu
10.06.1935 - s-a nascut Adrian Beldeanu (m. 1994)
10.06.1935 - s-a nascut Octavian Simu
10.06.1939 - s-a nascut Ion Lica Vulpesti
10.06.1947 - s-a nascut Mihaela Albu
10.06.1955 - s-a nascut Dumitru Pacuraru
10.06.1956 - s-a nascut Anamaria Kinde
10.06.1963 - s-a nascut Marius Daniel Popescu
10.06.1956 - a murit Sorana Gurian (n. 1913)
10.06.1979 - a murit Vasile Bancila (n. 1897)
10.06.1979 - a murit Aurel Baranga (n. 1913)

11.06.1883 - s-a nascut Tudor Pamfile (m. 1921)
11.06.1932 - s-a nascut Mircea Palaghiu (m. 1978)
11.06.1939 - s-a nascut Ion Andreita
11.06.1942 - s-a nascut Ilie Cristescu
11.06.1943 - s-a nascut Grigore Arbore
11.06.1946 - a murit Sofia Nadejde (n. 1856)
11.06.1954 - a murit Constantin Beldie (n. 1887)
11.06.1957 - s-a nascut Liviu Papadima
11.06.1968 - s-a nascut Laura Gheorghiu
11.06.1976 - s-a nascut Laura Ceica
11.06.1995 - a murit George Uscatescu (n. 1919)

12.06.1916 - s-a nascut Alexandru Balaci (m. 2002)
12.06.1922 - s-a nascut Petru Vintila (m. 2002)
12.06.1929 - s-a nascut Irina Mavrodin (m. 2012)
12.06.1940 - s-a nascut Gheorghe Dancila
12.06.1954 - a murit N. Davidescu (n. 1886)
12.06.1956 - a murit Ioachim Botez (n. 1884)
12.06.1977 - a murit F. Brunea-Fox (n. 1898)

13.06.1883 - s-a nascut I. I. Mironescu (m.1939)
13.06.1884 - s-a nascut Ioachim Botez (m.1956)
13.06.1926 - s-a nascut Paul Miron (m. 2008)
13.06.1929 - s-a nascut Al. Sandulescu
13.06.1949 - s-a nascut Ilie Zegrea
13. 06.1951 - s-a nascut Ion Pecie (m. 2011)
13.06.1980 - s-a nascut Tudor Cretu
13.06.1999 - a murit Nicolae Crisan (n. 1923)
13.06. 2002 - a murit Horia Stanca (n. 1909)
13.06. 2012 - a murit Dan Giosu (n. 1960)

14.06.1818 - s-a nascut Vasile Alecsandri
                       (m. 1890)
14.06.1882 - s-a nascut Ion Petrovici (m. 1972)
14.06.1883 - s-a nascut G. Ciprian (m. 1968)
14.06.1901 - s-a nascut Alexandru Badauta
                       (m. 1983)
14.06.1937 - s-a nascut Arpad Nicolits
14.06.1939 - s-a nascut Mircea Filip
14.06.1947 - s-a nascut Florian Hutanu
14.06.1954 - s-a nascut Ioan Petras
14.06.1955 - s-a nascut Claudia Partole
14.06.1961 - s-a nascut Radu Florescu
14.06.2002 - a murit Maria-Luiza Cristescu
                       (n. 1943)

15.06.1889 - a murit Mihai Eminescu (n. 1850)
15.06.1893 - s-a nascut Ion Marin Sadoveanu
                       (m. 1964)
15.06.1909 - s-a nascut Virgil Teodorescu
                       (m. 1988)
15.06.1930 - s-a nascut Elisabeta Chisa
15.06.1934 - s-a nascut Silvia Cinca
15.06.1934 - s-a nascut Matei Calinescu (m. 2009)
15.06.1939 - a murit N. M. Condiescu (n. 1880)
15.06.1941 - s-a nascut Dan Culcer
15.06.1947 - s-a nascut Ion Ghera
15.06.1957 - s-a nascut Petru Scutelnicu
15.06.1964 - s-a nascut Anton Jurebie
15.06.2010 - a murit Ion Davideanu (n. 1938)

16.06.1835 - s-a nascut Nicolae Nicoleanu
                       (m. 1871)
16.06.1882 - s-a nascut I. U. Soricu (m. 1957)
16.06.1925 - s-a nascut A. E. Baconky (m. 1977)
16.06.1930 - s-a nascut Lidia Ciuca
16.06.1937 - s-a nascut Fábián Sándor
16.06.1944 - s-a nascut Viorel Dianu
16.06.1947 - s-a nascut Mariana Bojan
16.06.1947 - s-a nascut Stefan Agopian
16.06.1951 - s-a nascut Gheorghe Geafir
16.06.1952 - s-a nascut Eugen Mihaescu
16.06.1954 - s-a nascut Marian Constandache
16.06.1976 - a murit Isaiia Racaciuni (n. 1900)
16.06.1978 - a murit Teodor Pâca (n. 1928)
16.06.1981 - a murit Ben Corlaciu (n. 1924)

17.06.1888 - s-a nascut Victor Papilian (m. 1956)
17.06.1888 - s-a nascut I. E. Toroutiu (m. 1953)
17.06.1913 - s-a nascut Petronela Negosanu
                       (m. 2001)
17.06.1927 - s-a nascut Sutö András (m. 2006)
17.06.1934 - s-a nascut Valeriu Bucuroiu (m. 1980)
17.06.1960 - s-a nascut Catalin Mihuleac
17.06.1962 - s-a nascut Sorin Gârjan
17.06.1975 - s-a nascut Lucian Dan Teodorovici

18.06.1886 - s-a nascut Dinu Nicodin (m. 1948)
18.06.1909 - s-a nascut Lena Constante (m. 2005)
18.06.1914 - s-a nascut Al. Raicu (m. 1991)
18.06.1917 - a murit Titu Maiorescu (n. 1840)
18.06.1921 - s-a nascut Ion Lungu (m. 2001)
18.06.1937 - s-a nascut Bárány Ildikó
18.06.1948 - s-a nascut Adrian Fratila
18.06.1948 - s-a nascut Ion Zubascu (m. 2011)
18.06.1960 - s-a nascut Vlad Zografi
18.06. 1978 - a murit Corneliu Popel (n. 1950)
18.06. 2008 - a murit Nae Antonescu (n. 1921)

19.06.1899 - s-a nascut G. Calinescu (m. 1965)
19.06.1925 - s-a nascut Vitalie Cliuc
19.06.1947 - s-a nascut Vasile Sevastre Ghican
19.06.1953 - s-a nascut Vasilian Dobos
19.06.1957 - s-a nascut Angela Furtuna

20.06.1891 - a murit Mihail Kogalniceanu (n. 1817)
20.06.1913 - s-a nascut Aurel Baranga (m. 1979)
20.06.1919 - a murit Petre P. Carp (n. 1837)
20.06.1925 - s-a nascut Csávössy Gyorgy
20.06.1938 - s-a nascut Mihai Merticaru
20.06.1954 - s-a nascut Daniel Piscu
20.06.1995 - a murit Emil Cioran (n. 1911)

21.06.1942 - s-a nascut Geo Vasile
21.06.1888 - s-a nascut Horia Furtuna (m. 1952)
21.06.1921 - s-a nascut Eugen B. Marian (m. 2012)
21.06.1942 - s-a nascut Lucian Teodosiu
21.06.1946 - s-a nascut Galina Furdui
21.06.1988 - a murit George Ivascu (n. 1911)
21.06.2008 - a murit Victor Iancu (n. 1936)

22.06. 1905 - s-a nascut Nicolae Margineanu
                       (m. 1980)
22.06.1912 - a murit Ion Luca Caragiale (n. 1852)
22.06.1913 - a murit St. O. Iosif (n. 1875)
22.06.1916 - s-a nascut Jeni Acterian (m. 1958)
22.06.1930 - s-a nascut Oltea Alexandru (m. 1991)
22.06.1940 - s-a nascut Constantin Calin
22.06.1943 - s-a nascut George Banu
22.06.1946 - s-a nascut Melania Cuc
22.06.1947 - s-a nascut Alexandru Sfârlea
22.06.1950 - s-a nascut Valeria Grosu
22.06.1951 - s-a nascut Bucur Demetrian
22.06.1951 - s-a nascut Stefan Vida Marinescu
22.06.1952 - s-a nascut Bianca Marcovici
22.06.1964 - s-a nascut Emilian Galaicu- Paun
22.06.1974 - s-a nascut Amelia Stanescu
22.06.1992 - a murit Constantin Virgil Gheorghiu
                       (n. 1916)

23.06.1834 - s-a nascut Alexandru Odobescu
                       (m. 1895)
23.06.1909 - s-a nascut Ovidiu Papadima
                       (m. 1996)
23.06.1913 - a murit Ilarie Chendi (n. 1871)
23.06.1935 - s-a nascut Horvat Saluc
23.06.1943 - s-a nascut Viola Vancea
23.06.1944 - s-a nascut Petru Pistol
23.06.1954 - s-a nascut Traian Stef
23.06.1957 - s-a nascut George Lisandru
23.06.1996 - a murit Aurel Chirescu (n. 1911)

24.06.1939 - s-a nascut Sânziana Pop
24.06.1945 - s-a nascut Constantin Voinea Bujor
24.06.1947 - s-a nascut Dinu Flamând
24.06.1950 - s-a nascut Ivan Miroslav Ambrus
24.06.1973 - a murit Olimpia Radu (n. 1947)
24.06.1987 - a murit Virgil Teodorescu (n. 1909)
24.06.1988 - a murit Mihai Beniuc (n. 1907)
24.06.2008 - a murit Alexandru Lungu (n. 1924)
24.06.2009 - a murit Matei Calinescu (n. 1934)

25.06.1937 - s-a nascut Dorel Visan
25.06.1938 - s-a nascut Stelian Oancea
25.06.1957 - s-a nascut Razvan Ducan
25.06.1975 - s-a nascut Paul Sârbu
25.06.1980 - a murit G. G. Ursu (n. 1911)
25.06.1988 - a murit Serban Cioculescu (n. 1902)

26.06.1904 - s-a nascut Petre Pandrea (m. 1968)
26.06.1936 - a murit Constantin Stere (n. 1865)
26.06.1940 - s-a nascut Ion V. Stratescu
26.06.1950 - s-a nascut Marius Jucan
26.06.1950 - s-a nascut Paul Spirescu
26.06.1951 - s-a nascut Vasile Popa Homiceanu
26.06.1973 - a murit Olimpia Radu (n. 1947)
26.06.1995 - a murit Emil Cioran (n. 1911)
26.06.2009 - a murit Stefan J. Fay (n. 1919)

27.06.1840 - s-a nascut Samson Bodnarescu
                       (m. 1902)
27.06.1887 - s-a nascut Emanoil Bucuta (m. 1946)
27.06.1936 - s-a nascut Sergiu Pavel Dan

28.06.1873 - a murit Andrei Saguna (n. 1809)
28.06.1919 - s-a nascut Ion D. Sârbu (m. 1989)
28.06.1951 - s-a nascut Virgil Mihaiu
28.06.1952 - s-a nascut Florian Copcea
28.06.1959 - s-a nascut Alex. Leo Serban
                       (m. 2011)
28.06.2006 - a murit Romulus Zaharia (n. 1930)

29.06.1819 - s-a nascut Nicolae Balcescu
                       (m. 1852)
29.06.1837 - s-a nascut P.P. Carp (m. 1919)
29.06.1893 - s-a nascut Demostene Botez
                       (m. 1973)
29.06.1946 - s-a nascut Dora Pavel
29.06.1954 - s-a nascut Radu Aldulescu
29.06.1991 - a murit Vasile Zamfir (n. 1932)

30.06.1882 - s-a nascut Marcu Beza (m. 1949)
30.06.1933 - s-a nascut Marin Radu Ene
30.06.1938 - s-a nascut Constantin Cioroiu
30.06.1945 - s-a nascut Dorin Tudoran
30.06.1946 - s-a nascut Dora Pavel
30.06.1948 - s-a nascut Aquilina Biraescu
30.06.1948 - s-a nascut Eugenia Balteanu
30.06.1962 - a murit B. Jordan (n. 1903)
30.06.1981 - a murit Alexandru Grigore (n. 1940)
30.06. 2007 - a murit Stan Velea (n. 1933)
sursa : România literara. Calendar realizat de scriitorul Nicolae Oprea.
sursa : România literara. Calendar realizat de scriitorul Nicolae Oprea.