BUCURESTI
PROZA
iulie

1.07.1925 - s-a nascut Ion Maxim (m. 1980)
1.07.1926 - s-a nascut Gheorghe Ursu (m. 1985)
1.07.1929 - s-a nascut Costache Olareanu
                       (m. 2000)
1.07.1941 - s-a nascut Ion Pop
1.07.1944 - s-a nascut Vasile Musca
1.07.1950 - s-a nascut Ioan Nesu
1.07.1950 - s-a nascut Radu Tataruca
1.07.1954 - s-a nascut Alexandru Musina
1.07.1960 - s-a nascut Radu Ciobotea
1.07.1965 - s-a nascut Nicolae Corlat
1.07.1972 - a murit Basil Munteanu (n. 1897)
1.07.1983 - s-a nascut Andrei Novac
1.07.2006 - a murit Georgeta Horodinca (n. 1930)

2.07.1893 - s-a nascut Demostene Botez
                       (m. 1973)
2.07.1895 - s-a nascut Mihai Tican- Rumano
                       (m. 1967)
2.07.1914 - a murit Emil Gârleanu (n. 1878)
2.07.1919 - s-a nascut Stefan Fay (m. 2009)
2.07.1926 - s-a nascut Octavian Paler (m. 2007)
2.07.1938 - s-a nascut Szilágyi Domokos
                       (m. 1976)
2.07.1947 - s-a nascut Dan Verona
2.07.1951 - s-a nascut Isabela Vasiliu Scraba
2.07.1954 - s-a nascut Ioan Holban

3.07.1923 - s-a nascut Paul Nicolae Mihail
3.07.1929 - s-a nascut Zeno Ghitulescu
3.07.1942 - s-a nascut Victor Rusu
3.07.1950 - s-a nascut Ioana Dinulescu
3.07.1950 - s-a nascut Nicolae Oprea
3.07.1953 - s-a nascut Mircea Brenciu
3.07.1967 - s-a nascut Letitia Ilea
3.07.1976 - a murit Alexandru Bistritianu (n. 1911)
3.07.1992 - a murit Gheorghe Vlad (n. 1927)

4.07.1923 - s-a nascut Haralamb Zinca (m. 2008)
4.07.1931 - s-a nascut Hans Just Mattias
4.07.1951 - s-a nascut Vladimir Tismaneanu
4.07.1971 - s-a nascut Laura Badescu

5.07.1920 - s-a nascut Iulia Soare (m. 1971)
5.07.1931 - s-a nascut Al. Oprea (m. 1983)
5.07.1953 - s-a nascut Dan Negrescu
5.07.1957 - s-a nascut Egyed Emese
5.07.1958 - s-a nascut Bogdan Ghiu
5.07.1999 - a murit Liviu Petrescu (n. 1941)

6.07.1924 - s-a nascut Alexandru Sen
6.07.1936 - s-a nascut Mircea Vasiliu
6.07.1937 - s-a nascut Shaul Carmel
6.07.1940 - s-a nascut Horia Vasilescu
6.07.1944 - s-a nascut George Alboiu
6.07.1945 - s-a nascut Doru Davidovici (m. 1989)
6.07.1947 - s-a nascut Gabriela Negreanu
                       (m. 1995)
6.07.1950 - s-a nascut Liviu Papuc
6.07.1958 - s-a nascut Adrian Alui Gheorghe
6.07.1964 - a murit Ion Vinea (n. 1895)
6.07.1979 - a murit George Lesnea (n. 1902)
6.07.2004 - a murit Horia Gane (n. 1936)

7.07.1939 - s-a nascut Voicu Bugariu
7.07.1946 - s-a nascut Peter Motzan
7.07.1947 - s-a nascut Lidia Vianu
7.07.1948 - s-a nascut Liviu Popescu
7.07.1951 - s-a nascut Dan Ion Nasta
7.07.1960 - s-a nascut Peter Sragher
7.07.1975 - s-a nascut Sorina Munteanu
7.07.1988 - a murit Mihail Cruceanu (n. 1887)

8.07.1938 - s-a nascut Georgeta Iliescu
8.07.1941 - s-a nascut Angela Marinescu
8.07.1942 - s-a nascut Serban Foarta
8.07.1946 - s-a nascut Eliza Roha
8.07.1946 - s-a nascut Nicolae Mocanu
8.07.1949 - s-a nascut Olimpiu Nusfelean
8.07.1952 - s-a nascut Luminita Varlam
8.07.1956 - a murit Damian Stanoiu (n. 1893)
8.07.1962 - s-a nascut Iuliana Modoi
8.07.1968 - a murit Petre Pandrea (n. 1904)
8.07.1989 - a murit Horia Stamatu (n. 1912)

9.07.1900 - s-a nascut Al. Graur (m. 1988)
9.07.1940 - s-a nascut Ileana Oancea
9.07.1944 - s-a nascut Aurel Bodiu
9.07.1959 - s-a nascut Leon Dura
9.07.1963 - s-a nascut Mircea Malut
9.07.1965 - s-a nascut Iulian Grigoriu

10.07.1929 - s-a nascut Marin Ionita
10.07.1942 - s-a nascut Nicolae Pîrvulescu
10.07.1947 - s-a nascut Petru M. Has
10.07.1951 - s-a nascut Gavril Ciuban
10.07.1957 - s-a nascut Mirela Stanciulescu
10.07.1965 - s-a nascut Iulia Pana
10.07.1978 - s-a nascut Ana Karolina Dovaly

11.07.1797 - a murit Ienachita Vacarescu
                       (n. 1740)
11.07.1936 - s-a nascut Nicolae Radulescu
                        Botica
11.07.1943 - s-a nascut Radu F. Alexandru
11.07.1949 - s-a nascut Liliana Ursu

12.07.1925 - s-a nascut Radu Enescu (m. 1994)
12.07.1930 - s-a nascut Janina Ianosi
12.07.1933 - s-a nascut Alexandru Ivasiuc
                       (m. 1977)
12.07.1939 - s-a nascut Doru Motoc
12.07.1946 - s-a nascut Luminita Niculescu
12.07.1999 - a murit Mircea Nedelciu (n. 1950)

13.07.1916 - s-a nascut Bucur Stanescu
13.07.1921 - s-a nascut L. M. Arcade (m. 2001)
13.07.1928 - s-a nascut Stefan Berciu (m. 2000)
13.07.1937 - s-a nascut Edith Cobilanschi
13.07.1941 - s-a nascut George Anania
13.07.1944 - s-a nascut Al. Monciu-Sudinschi
13.07.1947 - s-a nascut Emil Dreptate
13.07.1948 - s-a nascut Dumitru Spataru
13.07.1950 - s-a nascut Anghel Mânastire
13.07.1951 - s-a nascut Petre Bucinschi
13.07.1983 - a murit Liviu Bratoloveanu (n. 1912)

14.07.1916 - s-a nascut Bucur Stanescu
14.07.1927 - s-a nascut Szász János (m. 2006)
14.07.1937 - s-a nascut Virgil Cutitaru
14.07.1939 - s-a nascut Traian Diaconescu
14.07.1965 - a murit Matila C. Ghyka (n. 1881)
14.07.1967 - a murit Tudor Arghezi (n. 1880)
14.07.1987 - a murit Mihail Villara (n. 1907)
14.07.1999 - a murit Maria Banus (n. 1914)
14.07.1999 - a murit Cornel Regman (n. 1919)

15.07.1948 - s-a nascut Claudiu Iordache
15.07.1948 - s-a nascut Alexandru Jurcan
15.07.1948 - s-a nascut Nicolae Dabija
15.07.1953 - s-a nascut Laurian Lodoaba
15.07.1955 - s-a nascut Dorin Popa

16.07.1872 - s-a nascut Dimitrie Anghel (m. 1914)
16.07.1936 - s-a nascut Sergiu Adam
16.07.1938 - s-a nascut Ion Velican
16.07.1940 - s-a nascut Elena Luminita Braileanu
16.07.1942 - s-a nascut Virgil Lefter
16.07.1943 - a murit E. Lovinescu (n. 1881)
16.07.1945 - s-a nascut Virgil Tanase
16.07.1955 - s-a nascut Petre Tanasoaica
16.07.1963 - s-a nascut Marius Dan Dragan
16.07.1993 - a murit Traian Cosovei (n. 1921)

17.07.1810 - s-a nascut A. T. Laurian (m. 1881)
17.07.1882 - a murit Pantazi Ghica (n. 1831)
17.07.1936 - s-a nascut George Almosnino
                       (m. 1994)
17.07.1945 - s-a nascut Daniel Dimitriu
17.07.1949 - s-a nascut Dumitru Ion Dinca
17.07.1987 - a murit Sandra Cotovu (n. 1898)

18.07.1931 - s-a nascut Nicolae Neagu (m. 2009)
18.07. 1931 - s-a nascut Balogh József (m. 2006)
18.07.1931 - s-a nascut Micaela Ghitescu
18.07.1933 - s-a nascut Magdalena Popescu
18.07.1941 - s-a nascut Virgil Tiganus
18.07.1943 - s-a nascut Ioana Cretulescu
                       (m. 1996)
18.07.1945 - s-a nascut Mircea Constantinescu
18.07.1954 - s-a nascut Lidia Codreanca
18.07.1981 - s-a nascut Victor Constantin
                       Marutoiu

19.07.1891 - s-a nascut Teodor Murasanu
                       (m. 1966)
19.07.1924 - s-a nascut Traian Liviu Biraescu
                       (m. 1998)
19.07.1923 - s-a nascut Constantin Toiu
19.07.1936 - s-a nascut Norman Manea
19.07.1943 - s-a nascut Maria Luiza Cristescu
                       (m. 2002)
19.07.1949 - s-a nascut Conita Lena
19.07.1954 - s-a nascut Iulian Talianu
19.07.1955 - s-a nascut Leo Bordeianu
19.07.1962 - s-a nascut Ovidiu Nimigean
19.07.1979 - s-a nascut Goran Mrakitsch
19.07.1980 - a murit Grigore Salceanu (n. 1901)
19.07.1989 - a murit Mihai Tunaru (n. 1949)

20.07.1905 - s-a nascut N. Carandino (m. 1996)
20.07.1912 - s-a nascut Stefan Popescu
                       (m. 1995)
20.07.1927 - s-a nascut Matilda Caragiu
                       Marioteanu (m. 2009)
20.07.1934 - s-a nascut Valentin Serbu (m. 1994)
20.07.1939 - s-a nascut Ilie Gutan (m. 2010)
20.07.1942 - s-a nascut Nicolae I. Stanescu
20.07.1943 - s-a nascut Adrian Paunescu
                       (m. 2010)
20.07.1944 - s-a nascut Alexandru Ruja
20.07.1944 - s-a nascut Ileana Cantuniari
20.07.1948 - s-a nascut Liliana Popescu
20.07.1962 - s-a nascut Otilia Hedesan
20.07.1963 - s-a nascut Nicolae Leahu
20.07.1974 - s-a nascut Ciprian Manolache
20.07.1986 - a murit Liviu Damian (n. 1935)

21.07.1808 - s-a nascut Simion Barnutiu
                       (m. 1864)
21.07.1904 - s-a nascut Ion Biberi (m. 1990)
21.07.1906 - s-a nascut Traian Chelariu (m. 1966)
21.07.1921 - s-a nascut Violeta Zamfirescu
                       (m. 2006)
21.07.1932 - s-a nascut Corneliu Leu
21.07.1938 - s-a nascut Mircea Cojocaru
                       (m. 1995)
21.07.1941 - s-a nascut Vasile Clem
21.07.1943 - s-a nascut Aurel Sasu
21.07.1947 - s-a nascut Fanus Bailesteanu
                       (m. 2008)
21.07.1950 - s-a nascut Ilie Gorjan
21.07.1951 - s-a nascut Ion St. Diaconu
21.07.1959 - s-a nascut Dorin Ploscaru
21.07.1979 - a murit Ion Pascadi (n. 1932)
21.07.1986 - a murit Ion Caraion (n. 1923)
21.07.2011 - a murit Mircea Ivanescu (n. 1931)

22.07.1911 - s-a nascut George Ivascu (m. 1988)
22.07.1939 - a murit I. I. Mironescu (n. 1883)
22.07.1945 - s-a nascut Daniel Turcea (m. 1979)


23.07.1869 - s-a nascut Gheorghe Adamescu
                       (m. 1942)
23.07.1913 - s-a nascut Gherasim Luca
                       (m. 1994)
23.07.1922 - a murit Ion Scurtu (n. 1877)
23.07.1939 - s-a nascut Gheorghe Azap
23.07.1944 - s-a nascut Nicolae Havriliuc
23.07.1948 - s-a nascut Mircea Goga
23.07.1950 - s-a nascut Lucian Strochi
23.07.1990 - a murit Ada Orleanu (n. 1916)
23.07.1994 - a murit Radu Enescu (n. 1925)

24.07.1909 - s-a nascut Constantin Noica
                       (m. 1987)
24.07.1929 - s-a nascut Nicolae Itu
24.07.1937 - s-a nascut Iosif Lupulescu
24.07.1948 - s-a nascut Aurelia Lapusan
24.07.1957 - s-a nascut Gheorghe Sechesan
24.07.1972 - s-a nascut Demeny Peter
24.07.1977 - a murit Emil Botta (n. 1911)

25.07.1876 - s-a nascut Mihai Codreanu
                       (m. 1957)
25.07.1931 - s-a nascut Vladimir Besleaga
25.07.1941 - s-a nascut Ioan Maris
25.07.1949 - s-a nascut Dana Anghel
25.07.1950 - s-a nascut Gheorghe Manafu
25.07.1958 - s-a nascut Varujan Vosganian
25.07.1970 - s-a nascut Sânziana Muresanu
25.07.1975 - s-a nascut Amalia Constantinescu
25.07.1978 - s-a nascut Adara Captrulan

26.07.1932 - s-a nascut Elena Loghinovschi
26.07.1939 - s-a nascut Cezar Baltag (m. 1997)
26.07.1951 - s-a nascut Ianos Turcanu
26.07.1957 - s-a nascut Liviu Mircea
26.07.1970 - s-a nascut Mihai Firica
26.07.1976 - a murit Dominic Stanca (n. 1926)
26.07.2005 - a murit Nicolae Diaconu (n. 1947)

27.07.1881 - a murit Alexandru Pelimon (n. 1822)
27.07.1921 - s-a nascut Eugen Coseriu (m. 2002)
27.07.1925 - s-a nascut Marcel Gafton (m. 1987)
27.07.1930 - s-a nascut Costache Anton
27.07.1937 - s-a nascut Pan Izverna
27.07.1938 - s-a nascut Eugen Zehan
27.07.1944 - s-a nascut Adrian Costache
27.07.1949 - s-a nascut Iulian Damacus
27.07.1949 - s-a nascut Emil Mladin
27.07.1950 - s-a nascut Victor Nicolae
27.07.1951 - s-a nascut Sergiu Miculescu
27.07.1953 - s-a nascut Gheorghe Vidican
27.07.1966 - a murit Ion Muslea (n. 1899)
27.07.1978 - s-a nascut Sorin Stoica (m. 2006)
27.07.1983 - a murit Teodor Bals (n. 1924)

28.07.1946 - s-a nascut Eugen Axinte
28.07.1947 - s-a nascut Corneliu Vasile
28.07.1948 - s-a nascut Bodó Barna
28.07.1951 - s-a nascut Constantin Stan
                       (m. 2011)
28.07.1954 - s-a nascut Dan Danila
28.07.1966 - s-a nascut Silviu Lupascu
28.07.1967 - s-a nascut Sergiu Ailenei
28.07.1973 - s-a nascut Niadi Cernica
28.07.1991 - a murit Oltea Alexandru (n. 1930)
28.07.2005 - a murit Nicolae Diaconu (n. 1947)
28.07. 2010 - a murit Cornelia Stefanescu
                       (n. 1928)

29.07.1851 - a murit Ioan Catina (n. 1828)
29.07.1895 - s-a nascut Victor Ion Popa (m. 1946)
29.07.1912 - s-a nascut N. Steinhardt (m. 1989)
29.07.1937 - s-a nascut Alexa Beuca
29.07.1949 - s-a nascut Marina Ionescu Muresanu
29.07.1992 - a murit Lucia Demetrius (n. 1910)

30.07.1887 - s-a nascut Franió Zoltan (m. 1978)
30.07.1893 - s-a nascut Mihail Celarianu
                       (m. 1985)
30.07.1894 - s-a nascut Al. O. Teodoreanu
                       (m. 1964)
30.07.1934 - s-a nascut Tita Chiper-Ivasiuc
                       (m. 2002)
30.07.1935 - s-a nascut Traian Dorgosan
30.07.1940 - s-a nascut Constantin Vremulet
30.07.1958 - s-a nascut Dan Pavel
30.07. 2007 - a murit Victor Frunza (n. 1935)

31.07.1910 - s-a nascut Grigore Popa (m. 1994)
31.07.1936 - s-a nascut Sigmond István
31.07.1950 - s-a nascut Alexandru Vlad

1.08.1913 - s-a nascut Coca Farago (m. 1974)
1.08.1915 - s-a nascut Gellu Naum (m. 2001)
1.08.1933 - s-a nascut Constantin Turturica
1.08.1936 - s-a nascut Szilágyi Júlia
1.08.1939 - s-a nascut Gheorghe Suciu (m. 1995)
1.08.1943 - s-a nascut Radu Cange
1.08.1947 - s-a nascut Valeriu Pricina
1.08.1948 - s-a nascut Titus Vâjeu
1.08.1948 - s-a nascut Horia Ursu
1.08.1949 - s-a nascut Ymeri Baki
august

2.08.1928 - s-a nascut Szöcs Istvan
2.08.1933 - s-a nascut Mihail Nasta
2.08.1937 - a murit Pavel Dan (n. 1907)
2.08.1941 - s-a nascut Oana Catina
2.08.1946 - s-a nascut Ilie Danilov
2.08.1950 - s-a nascut Val. Condurache (m. 2007)
2.08.1952 - s-a nascut George Badarau
2.08.1954 - s-a nascut Emilia Dabu
2.08.1864 - a murit Ioan Maiorescu (n. 1811)
2.08.1966 - s-a nascut Sanda Cordos
2.08.1994 - a murit Leonida Teodorescu (n. 1932)
2.08.2005 - a murit Sanda Stolojan (n. 1919)

3.08.1889 - a murit Veronica Micle (n. 1850)
3.08.1927 - s-a nascut Beke György
3.08.1932 - s-a nascut Ion Pascadi (m. 1979)
3.08.1940 - s-a nascut Ioan Popa
3.08.1943 - s-a nascut Aurel Turcus (m.2012)
3.08.1943 - s-a nascut Cornel Ungureanu
3.08.1943 - s-a nascut Nicolae Petre Vrânceanu

4.08.1908 - s-a nascut Sidonia Dragusanu
                       (m.1971)
4.08 1929 - s-a nascut Edgar Reichmann
4.08 1931 - s-a nascut Nicolae Ciobanu (m.1987)
4.08.1941 - s-a nascut Constantin Lupeanu
4.08.1942 - s-a nascut Elisabeta Donca-Kirchmajer
4.08.1942 - s-a nascut Sorin Teodorescu
4.08.1947 - s-a nascut Anca- Gabriela Sîrbu
4.08.1948 - s-a nascut Zina Cenusa
4.08.1948 - s-a nascut Eugen Cioclea
4.08.1954 - s-a nascut Paul Daian
4.08.2011 - a murit Rosa del Conte (n.1907)

5.08.1922 - s-a nascut Marin Preda (m. 1980)
5.08.1929 - s-a nascut Hajdu Gyözo
5.08.1937 - s-a nascut Viorel Cacoveanu
5.08.1945 - s-a nascut Titi Damian
5.08.1951 - s-a nascut Floarea Tutuianu
5.08.1960 - s-a nascut Daniela Oprita
5.08.1961 - s-a nascut Ion Munteanu
5.08.1972 - s-a nascut Paul Cernat

6.08.1912 - s-a nascut Ion Marin Iovescu (m. 1977)
6.08.1935 - a murit George Vâlsan (n. 1885)
6.08.1938 - s-a nascut Serafim Duicu (m. 1996)
6.08.1939 - s-a nascut Cornel Nistea
6.08.1941 - s-a nascut Cezar Ivanescu (m. 2008)
6.08.1941 - a murit Izabela Sadoveanu (n. 1870)
6.08.1941 - s-a nascut Bogdan Badulescu
6.08.1943 - s-a nascut Marian Drumur
6.08.1949 - s-a nascut Vasile Mizdrea
6.08.1950 - s-a nascut Carmen Focsa
6.08.1953 - s-a nascut Constantin Padureanu
6.08.1981 - s-a nascut Linda Maria Baros

7.08.1890 - a murit T. N. Orasanu (n. 1833)
7.08.1907 - s-a nascut Ion Zamfirescu (m. 2001)
7.08.1937 - s-a nascut Kántor Lajos
7.08.1948 - s-a nascut Helliana Ianculescu
7.08.1949 - s-a nascut Ion Hadârca
7.08.1953 - s-a nascut Vasile Gogea
7.08.1974 - s-a nascut Valentin Mic
7.08. 1998 - a murit George Damian (n. 1927)
7.08. 2002 - a murit Petru Vintila (n. 1922)

8.08.1892 - s-a nascut Mihail Sevastos (m. 1967)
8.08.1902 - s-a nascut Sasa Pana (m. 1981)
8.08.1912 - s-a nascut Liviu Bratoloveanu (m. 1983)
8.08.1921 - s-a nascut Emil Ivanescu (m. 1943)
8.08.1926 - s-a nascut Horia Stancu (m. 1983)
8.08.1936 - s-a nascut Bianca Balota (m. 2005)
8.08.1936 - s-a nascut Maria Petra
8.08.1939 - s-a nascut Ana Ruse
8.08.1957 - s-a nascut Tompa Gábor

9.08.1934 - s-a nascut Romulus Cojocaru
                       (m. 2007)
9.08.1937 - s-a nascut Florin Mihailescu
9.08.1946 - s-a nascut Nicolae Gâlmeanu
9.08.1947 - s-a nascut Marcel Constantin Runcanu
                        (m. 1987)
9.08.1977 - a murit Ion Marin Iovescu (n. 1912)
9.08.1991 - a murit Cella Delavrancea (n. 1887)
9.08.1997 - a murit Eugen Todoran (n. 1918)
9.08. 2011 - a murit Constantin Stan (n. 1951)

10.08.1884 - s-a nascut Panait Istrati (m. 1935)
10.08.1921 - s-a nascut Ion Negoitescu (m.1993)
10.08.1927 - s-a nascut Barbu Cioculescu
10.08.1937 - s-a nascut Dan Laurentiu (m. 1998)
10.08.1938 - s-a nascut Leon Volovici (m. 2011)
10.08.1942 - s-a nascut Gabriel Plesea
10.08.1942 - s-a nascut Nicolae Prelipceanu
10.08.1943 - s-a nascut Ivo Muncian
10.08.1962 - s-a nascut Horia Gârbea
10.08.1968 - a murit Eugen Schileru (n. 1916)
10.08.1969 - s-a nascut Ioana Dragan
10.08.1972 - s-a nascut Mihai Vakulovski
10.08.1980 - a murit I. Peltz (n. 1899)
10.08.2008 - a murit Tudor Topa (n. 1928)

11.08.1900 - s-a nascut Stefan Lupascu (m. 1988)
11.08.1929 - s-a nascut Modest Morariu (m. 1988)
11.08.1930 - s-a nascut Teodor Mazilu (m. 1980)
11.08.1951 - s-a nascut Vasile Mihaescu
11.08.1961 - a murit Ion Barbu (n. 1895)

12.08.1816 - s-a nascut Ion Ghica (m. 1897)
12.08.1924 - s-a nascut Nicuta Tanase (m. 1986)
12.08.1930 - s-a nascut Veronica Bîrladeanu
12.08.1939 - s-a nascut Nicolae Busuioc
12.08.1946 - s-a nascut Jancsó Miklós
12.08.1946 - s-a nascut Tatiana Flondor Ariesanu
12.08.1947 - s-a nascut Gabriel Pârvan
12.08.1947 - s-a nascut Ion Dinvale
12.08.1963 - s-a nascut Tatiana Dragomir
12.08.1965 - a murit Constantin Kiritescu (n. 1876)
12.08.1966 - s-a nascut Ovidiu Simion

13.08.1864 - s-a nascut Spiridon Popescu
                       (m.1933)
13.08.1917 - s-a nascut Ovidiu Bârlea (m.1990)
13.08.1917 - a murit Alexie Mateevici (n.1888)
13.08.1927 - s-a nascut Silvia Andreescu
13.08.1928 - s-a nascut David Gyula
13.08.1928 - s-a nascut Ion Lancranjan (m.1991)
13.08.1937 - a murit Alexandru Sahia (n. 1908)
13.08.1940 - s-a nascut Anger Horst Schuller
13.08.1943 - s-a nascut Florin Muscalu (m. 2001)
13.08.1949 - s-a nascut Ion Muscalu
13.08.1951 - s-a nascut Ion Cepoi
13.08.1956 - a murit Victor Papilian (n. 1888)
13.08.1957 - s-a nascut Adina Keneres
13.08.1984 - a murit Virgil Mazilescu (n. 1942)

14.08.1870 - s-a nascut I. A. Radulescu-Pogoneanu
                        (m. 1945)
14.08.1937 - s-a nascut Nicolae Iliescu
14.08.1944 - s-a nascut Ion Rosioru
14.08.1945 - s-a nascut Mircea Ghitulescu
                       (m.2010)
14.08.1950 - s-a nascut Gheorghe Manolache
14.08.1950 - s-a nascut Nicolae Pogonaru
14.08.1960 - s-a nascut Radu Paraschivescu
14.08.1984 - a murit Vasile Lovinescu (n. 1925)
14.08.1991 - a murit Alfred Kittner (n. 1906)
14.08.2000 - a murit Ion Omescu (n. 1925)

15.08.1883 - s-a nascut Corneliu Moldovanu (m.
                       1952)
15.08.1894 - s-a nascut Ion Chinezu (m. 1966)
15.08.1908 - s-a nascut Constantin Miu-Lerca (m.
                       1985)
15.08.1937 - s-a nascut Constantin Novac
15.08.1937 - s-a nascut Marcel Mihalas (m. 1987)
15.08.1942 - s-a nascut Horst Fassel
15.08.1948 - s-a nascut Lucian Avramescu
15.08.1950 - s-a nascut Gavril Pompei
15.08.1951 - s-a nascut Lazar Cerescu
15.08.1967 - s-a nascut Eugenia Mihalea
15.08.2007 - a murit Dan Alexandru Condeescu
                       (n. 1950)

16.08.1920 - s-a nascut Virgil Ierunca (m. 2006)
16.08.1921 - s-a nascut Ovid S. Crohmalniceanu
                       (m. 2000)
16.08.1931 - s-a nascut Ileana Berlogea (m. 2002)
16.08.1935 - s-a nascut Ion Gheorghe
16.08.1936 - s-a nascut Natalia Cantemir
16.08.1941 - s-a nascut Doina Ceraceanu
16.08.1941 - s-a nascut Gavril Sedran
16.08.1942 - s-a nascut Gabriela Melinescu
16.08.1946 - s-a nascut Ioan Adam
16.08.1949 - s-a nascut Gabriela Lungu
16.08.1954 - s-a nascut Liviu Capsa

17.08.1903 - s-a nascut Ion Paun- Pincio (m. 1894)
17.08.1925 - a murit Ioan Slavici (n. 1848)
17.08.1940 - s-a nascut George Corbu
17.08.1949 - s-a nascut Ana Pop Sârbu
17.08.1949 - s-a nascut Ion Hadârca
17.08.1952 - a murit George Magheru (n. 1892)
17.08.1958 - s-a nascut Horia Dulvac
17.08.1963 - s-a nascut Ruxandra Cesereanu
17.08.1964 - a murit Mihai Ralea (n. 1896)

18.08.1916 - s-a nascut Neagu Djuvara
18.08.1934 - s-a nascut Mia Padurean
18.08.1931 - s-a nascut Paul Anghel (m. 1995)
18.08.1935 - s-a nascut Riri Manor
18.08.1937 - s-a nascut Sorin Alexandrescu
18.08.1948 - s-a nascut Adrian Enulescu
18.08.1949 - s-a nascut Constantin Nicusan
18.08.1950 - s-a nascut Baltazar Waitz
18.08.1953 - s-a nascut Constantin Hrehor
18.08.1955 - s-a nascut Gabriela Cenuser- Pantel
18.08.1957 - a murit G. Tutoveanu (n. 1872)
18.08.1967 - s-a nascut Eugenia Taralunga
18.08.1984 - a murit Virgil Mazilescu (n. 1942)
18.08.1999 - a murit Mircea Sântimbreanu (n. 1926)

19.08.1914 - s-a nascut I. Vitner (m. 1991)
19.08.1935 - s-a nascut Oltyán Laszló (m. 1990)
19.08.1935 - s-a nascut Dumitru Radu Popescu
19.08.1941 - s-a nascut Elena Bulai
19.08.1948 - s-a nascut Radu Anton Roman
                       (m. 2005)
19.08.1961 - a murit N.I. Herescu (n. 1906)
19.08.1963 - s-a nascut Mircea Arman

20.08.1872 - a murit Dimitrie Bolintineanu (n. 1825)
20.08.1900 - a murit G. Dem. Teodorescu (n. 1849)
20.08.1917 - s-a nascut Horia Lovinescu (m. 1983)
20.08.1920 - s-a nascut Zoe Dumitrescu-
                       Busulenga (m. 2006)
20.08.1927 - s-a nascut Ion Ochinciuc
20.08.1940 - s-a nascut Stefan Dinica
20.08.1942 - s-a nascut Mircea Valer Stanciu
20.08.1943 - s-a nascut Ion Dumbrava
20.08.1945 - s-a nascut Vasile Tarâteanu
20.08.1945 - a murit Alice Soare (n. 1891)
20.08.1946 - s-a nascut Victor Dumbraveanu
20.08.1952 - s-a nascut Mariana Pândaru
20.08.1954 - s-a nascut Nicolae Ariton
20.08.1984 - a murit Al. I. Stefanescu (n. 1915)

21.08.1723 - a murit Dimitrie Cantemir (n. 1673)
21.08.1856 - s-a nascut C. C. Bacalbasa (m. 1935)
21.08.1972 - a murit Nichifor Crainic (n. 1889)
21.08.1934 - s-a nascut Elvira Sorohan
21.08.1946 - s-a nascut Viorel Patrascu
21.08.1947 - s-a nascut Ioana Diaconescu
21.08.1952 - s-a nascut Eugen Serbanescu
21.08.1953 - s-a nascut Szöcs Géza
21.08.1960 - s-a nascut Florin Oncescu
21.08.1975 - s-a nascut Adrian Lesenciuc
21.08.1990 - a murit Al. Cerna- Radulescu (n. 1920)
21.08.1991 - a murit Eugen Jebeleanu (n. 1911)

22.08.1890 - a murit Vasile Alecsandri (n. 1818)
22.08.1914 - s-a nascut Alice Botez (m. 1985)
22.08.1917 - s-a nascut Alexandru Piru (m. 1993)
22.08.1921 - s-a nascut Alexandru Popescu
22.08.1939 - s-a nascut Ion Beldeanu
22.08.1951 - s-a nascut Vladimir Munteanu
                       (m. 1993)
22.08.1955 - s-a nascut Vasile Poenaru
22.08.1959 - a murit D. Iov (n. 1888)
22.08.1963 - s-a nascut Bogdan Teodorescu
22.08.1980 - s-a nascut Denisa Mirena Piscu
22.08.1981 - a murit Sasa Pana (n. 1902)
22.08.1998 - a murit Tudor Gherman (n. 1939)
22.08.1999 - a murit Tudor Popescu (n. 1930)

23.08.1924 - s-a nascut Paul Everac (m. 2011)
23.08.1933 - s-a nascut Corneliu Stefanache
                       (m. 2009)
23.08.1938 - s-a nascut Dusan Petrovici
23.08.1941 - s-a nascut Dumitru Tiutiuca
23.08.1943 - s-a nascut Mircea Iorgulescu
                       (m. 2011)
23.08.1948 - s-a nascut Andrei Plesu
23.08.1963 - s-a nascut Pompiliu Craciunescu
23.08.1969 - s-a nascut Ardian Kuciuk

24.08.1820 - a murit Ion Budai- Deleanu (n. 1760)
24.08.1868 - a murit Costache Negruzzi (n. 1808)
24.08.1927 - s-a nascut B. Elvin (m. 2011)
24.08.1937 - s-a nascut Corneliu Irod
24.08.1947 - s-a nascut Victor Ivanovici
24.08.1951 - s-a nascut Valeriu Birlan
24.08.1994 - a murit Wolf von Aichelburg (n. 1912)

25.08.1849 - s-a nascut G. Dem. Teodorescu
                       (m. 1900)
25.08.1902 - s-a nascut Camil Baltazar (m. 1977)
25.08.1907 - a murit Bogdan Petriceicu Hasdeu
                       (n. 1838)
25.08.1925 - s-a nascut M. Nitescu (m. 1989)
25.08.1935 - s-a nascut Mihail Sabin (m. 1975)
25.08.1952 - a murit Tiberiu Crudu (n. 1882)
25.08.1955 - s-a nascut Ilie Chelaru
25.08.1975 - a murit Romulus Dianu (n. 1905)
25.08.1977 - s-a nascut Paul Blaj
25.08.1977 - a murit Kós Károly (n. 1883)
25.08.1980 - a murit D. D. Rosca (n. 1895)
25.08.2010 - a murit Barutu T. Arghezi (n. 1925)

26.08.1913 - a murit Panait Cerna (n. 1881)
26.08.1938 - s-a nascut Adrian Voica
26.08.1946 - s-a nascut Vasile Bogdan
26.08.1947 - s-a nascut Mariana Ionescu
26.08.1953 - s-a nascut Ion Simut
26.08.1955 - s-a nascut Emil Hurezeanu
26.08.1960 - s-a nascut Nicu Ciobanu
26.08.1968 - s-a nascut Florina Ilis
26.08.1997 - a murit Val. Condurache (n. 1950)

27.08.1897 - s-a nascut Tomcsa Sándor (m. 1963)
27.08.1905 - s-a nascut Pimen Constantinescu
                       (m. 1973)
27.08.1917 - a murit Anton Naum (n. 1829)
27.08.1918 - s-a nascut Leon Levitchi (m. 1991)
27.08.1924 - s-a nascut Mariana Dumitrescu
                       (m. 1967)
27.08.1928 - s-a nascut Mircea Zaciu (m. 2000)
27.08.1930 - s-a nascut Z. Ornea (m. 2001)
27.08.1937 - s-a nascut Ion Dumitru
27.08.1938 - s-a nascut Mircea Braga
27.08.1942 - s-a nascut Dumitru Dinulescu
27.08.1942 - s-a nascut Ovidiu Ghidirmic
27.08.1949 - s-a nascut Ion Ariesescu
27.08.1950 - s-a nascut Valeriu Stancu
27.08.1965 - a murit Eusebiu Camilar (n. 1910)

28.08.1909 - s-a nascut Astalos István (m. 1960)
28.08.1917 - s-a nascut Horia Lovinescu (m. 1983)
28.08.1917 - a murit Calistrat Hogas (n. 1847)
28.08.1919 - s-a nascut Mikó Erwin (m. 1997)
28.08.1924 - s-a nascut Viorica Nicoară
28.08.1934 - s-a nascut Ion Balan
28.08.1938 - s-a nascut Ion Nete
28.08.1939 - s-a nascut Rodica Ojog-Brasoveanu
                       (m. 2002)
28.08.1943 - a murit George Ulieru (n. 1884)
28.08.1944 - s-a nascut Marin Mincu (m. 2010)
28.08.1952 - s-a nascut Aurel Stefanache

29.08.1881 - s-a nascut N. Dunareanu (m. 1973)
29.08.1946 - s-a nascut Ioan Chelaru
29.08.1946 - s-a nascut Ivan Covaci
29.08.1946 - s-a nascut Ilie Salceanu
29.08.1950 - s-a nascut Fatma Sadâc
29.08.1951 - s-a nascut Corina Margineanu
29.08.1953 - s-a nascut Dumitru Augustin Doman
29.08.1953 - s-a nascut Paulina Popa
29.08.1954 - s-a nascut Gheorghe Remete
29.08.1961 - a murit George Margarit (n. 1910)
29.08.1965 - s-a nascut Magda Grigore
29.08.1975 - a murit Theodor Constantin (n. 1910)
29.08.2005 - a murit Radu Anton Roman (n. 1948)

30.08.1910 - s-a nascut Augustin Z. N. Pop
                       (m. 1988)
30.08.1940 - s-a nascut Nicolae Rotund
30.08.1942 - s-a nascut Alexandru Protopopescu
                       (m. 1994)
30.08.1961 - s-a nascut Marius Chelaru
30.08.1966 - s-a nascut Gelu Vlasin
30.08.1968 - s-a nascut Rodica Bodistean

31.08.1870 - s-a nascut Victor Vlad- Delamarina
                       (m. 1896)
31.08.1874 - s-a nascut Eugen Herovanu (m. 1956)
31.08.1907 - s-a nascut Andrei Tudor (m. 1959)
31.08.1927 - s-a nascut Radu Petrescu (m. 1982)
31.08.1927 - s-a nascut Dan Desliu (m. 1992)
31.08.1933 - s-a nascut George Genoiu
31.08.1941 - s-a nascut Cristina Haulica
31.08.1947 - s-a nascut Ana Maria Crisan
31.08.1960 - s-a nascut Daniel Banulescu
31.08.2004 - a murit Vlad Sorianu (n. 1931)
septembrie

1.09.1847 - s-a nascut Simion Florea Marian
                       (m. 1907)
1.09.1939 - s-a nascut Maria Cogalniceanu
1.09.1940 - s-a nascut Alexandru Grigore (m. 1981)
1.09.1943 - s-a nascut Constantin M. Popa
1.09.1944 - a murit Liviu Rebreanu (n. 1885)
1.09.1948 - s-a nascut Ioan Dumitru Denciu
1.09.1948 - s-a nascut Dumitru M. Ion
1.09.1948 - s-a nascut Andrei Turcanu
1.09.1948 - s-a nascut Simion Gociu
1.09.1952 - s-a nascut Ion Zimbru
1.09.1972 - a murit Anisoara Odeanu (n. 1912)
1.09.1974 - a murit Coca Farago (n. 1913)

2.09.1895 - s-a nascut D. I. Suchianu (m. 1985)
2.09.1900 - a murit Aron Densusianu (n.1837)
2.09.1928 - s-a nascut Alexandru Dutu (m. 1999)
2.09.1944 - s-a nascut Viorel Marineasa
2.09.1950 - s-a nascut Traian Draganescu
2.09.1952 - a murit Corneliu Moldovanu (n. 1883)
2.09.1953 - s-a nascut Mihai Posada
2.09.1959 - s-a nascut Elena Prus
2.09.1962 - a murit Natalia Negru (n. 1882)
2.09.1966 - a murit Teodor Murasanu (n. 1891)
2.09.1972 - s-a nascut Gabriela Chiciudean
2.09.2002 - a murit Rodica Ojog- Brasoveanu
                       (n. 1939)
2.09.2005 - a murit Alexandru Paleologu (n. 1919)

3.09.1716 - a murit Antim Ivireanul (n. 1660)
3.09.1887 - a murit Timotei Cipariu (n. 1805)
3.09.1907 - s-a nascut Pavel Dan (m. 1937)
3.09.1919 - s-a nascut Ovidiu Drimba
3.09.1928 - s-a nascut Ion Druta
3.09.1928 - s-a nascut Silvia Obreja-Cernichievici
3.09.1939 - s-a nascut Horia Ungureanu
3.09.1942 - s-a nascut Mihai Cimpoi
3.09.1943 - s-a nascut Valeriu Oisteanu
3.09.1973 - s-a nascut Iulian Tanase
3.09.2003 - a murit Vasile Sav (n. 1949)

4.09.1881 - s-a nascut George Bacovia (m. 1957)
4.09.1946 - s-a nascut Gheorghe Zincescu
4.09.1949 - s-a nascut Gheorghe Neagu
4.09.1952 - s-a nascut Spiridon Popescu
4.09.1954 - s-a nascut Cornelia Maria Savu
4.09.1963 - s-a nascut Alexa Gavril Bâle
4.09.1992 - a murit Dan Desliu (n. 1927)
4.09.2001 - a murit L. M. Arcade (n. 1921)

5.09.1858 - s-a nascut Alexandru VlahuTa
                       (m. 1919)
5.09.1910 - s-a nascut Victor Valeriu Martinescu
                       (m. 1994)
5.09.1921 - s-a nascut Adrian Marino (m. 2005)
5.09.1929 - s-a nascut Catinca Ralea (m. 1981)
5.09.1939 - s-a nascut Emilian Balanoiu
5.09.1944 - s-a nascut Ioan Culita Usurelu
5.09.1947 - s-a nascut Alexandru Dobrescu
5.09.1947 - s-a nascut Alexandru Dumitru
5.09.1948 - s-a nascut Grigore Grigore
5.09.1952 - s-a nascut Király István V. Stefan
5.09.1957 - s-a nascut Ionel Ciupureanu
5.09.1986 - a murit Nicuta Tanase (n. 1924)
5.09.1997 - a murit Radu Boureanu (n. 1906)

6.09.1817 - s-a nascut Mihail Kogalniceanu (m. 1891)
6.09.1819 - s-a nascut Nicolae Filimon (m. 1865)
6.09.1910 - s-a nascut Dumitru Corbea (m. 2002)
6.09.1923 - s-a nascut Mioara Cremene
6.09.1942 - s-a nascut Dorin Baciu
6.09.1950 - s-a nascut Nicolae Georgescu
6.09.1996 - a murit Gavril Scridon (n. 1922)
6.09.2009 - a murit Damian Necula (n. 1937)

7.09.1902 - s-a nascut Serban Cioculescu
                       (m. 1988)
7.09.1930 - s-a nascut Gheorghe Mihaila (m. 2011)
7.09.1930 - s-a nascut Ion Ariesanu
7.09.1944 - s-a nascut Teodor Tihan
7.09.1946 - s-a nascut Petru Livius Bercea
7.09.1951 - s-a nascut Markó Béla
7.09.1972 - s-a nascut Dan Mircea Cipariu
7.09.1973 - a murit N. Argintescu- Amza (n. 1904)
7.09.1993 - a murit Eugen Barbu (n. 1924)
7.09.2008 - a murit Vintila Ivanceanu (n. 1940)

8.09.1884 - s-a nascut George Ulieru (m. 1943)
8.09.1887 - s-a nascut Constantin Beldie (m. 1954)
8.09.1907 - a murit Iosif Vulcan (n. 1841)
8.09.1909 - s-a nascut M. Blecher (m. 1938)
8.09.1926 - a murit Vasile Bogrea (n. 1841)
8.09.1926 - s-a nascut Stefan Banulescu (m. 1998)
8.09.1930 - s-a nascut Tudor Popescu (m. 1999)
8.09.1930 - s-a nascut Petre Salcudeanu (m. 2005)
8.09.1935 - s-a nascut Gheorghe Izbasescu
8.09.1940 - s-a nascut Dionisie Duma
8.09.1946 - s-a nascut Aurel Sorobetea

9.09.1888 - s-a nascut Lucia Mantu (m. 1971)
9.09.1912 - s-a nascut Horia Stamatu (m. 1989)
9.09.1943 - s-a nascut Dana Dumitriu (m. 1987)
9.09.1944 - s-a nascut Lucia Negoita
9.09.1951 - s-a nascut Gabriel Stanescu (m. 2010)
9.09.1958 - s-a nascut Viorel Mirea
9.09.1999 - a murit Romulus Vulcanescu (n. 1912)
9.09.2002 - a murit Victor Ernest Masek (n. 1937)

10.09.1708 - s-a nascut Antioh Cantemir (m. 1744)
10.09.1916 - s-a nascut Paul Paun (m. 1994)
10.09.1930 - s-a nascut Liviu Calin (m. 1994)
10.09.1944 - s-a nascut Eugen Evu
10.09.1946 - s-a nascut Doru Munteanu
10.09.1950 - s-a nascut Marius Stanila
10.09.1978 - a murit Mihail Sabin (n. 1935)

11.09.1911 - s-a nascut Aurel Chirescu (m. 1996)
11.09.1924 - s-a nascut Franz Storch (m. 1982)
11.09.1924 - s-a nascut Ion Rotaru (m. 2007 )
11.09.1930 - s-a nascut Szabo Gyulla
11.09.1938 - s-a nascut Ilie Dan
11.09.1945 - s-a nascut Gyimesi Cseke Éva
11.09.1946 - s-a nascut Miroslava Metleaeva
11.09.1963 - s-a nascut Mihail Galatanu
11.09.1985 - a murit Ion Frunzetti (n. 1918)

12.09.1869 - a murit Constantin Stamati (n. 1786)
12.09.1882 - s-a nascut Ion Agârbiceanu (m. 1963)
12.09.1941 - s-a nascut Daniel Tei
12.09.1951 - s-a nascut Petru Iliesu
12.09.1952 - s-a nascut Manolita Filimonescu
12.09.1977 - a murit Ovidiu Cotrus (n. 1926)
12.09.1986 - s-a nascut Victor Blaga

13.09.1881 - s-a nascut Matila C. Ghyka (m. 1965)
13.09.1904 - s-a nascut Elvira Bogdan (m. 1987)
13.09.1908 - s-a nascut Edgar Papu (m. 1993)
13.09.1911 - s-a nascut Aurel Leon (m. 1996)
13.09.1912 - s-a nascut Kiss Jenö (m. 1995)
13.09.1916 - s-a nascut Eugen Schileru (m. 1968)
13.09.1922 - s-a nascut Sergiu Al- George
                       (m. 1981)
13.09.1923 - s-a nascut Ioanichie Olteanu
                       (m. 1997)
13.09.1934 - s-a nascut Ion Popescu-Sireteanu
13.09.1940 - s-a nascut Noemi Bomher
13.09.1952 - s-a nascut Andrei Zanca
13.09.1952 - s-a nascut Augustin Pop (m. 1998)
13.09.1970 - a murit Sanda Movila (n. 1900)
13.09.1973 - a murit Vasile Vaduva (n. 1940)
13.09.1976 - a murit George Buznea (n. 1903)
13.09.2005 - a murit Mihai Stoian (n. 1927)

14.09.1778 - s-a nascut Costache Conachi
                       (m. 1849)
14.09.1853 - s-a nascut Radu Rosetti (m. 1926)
14.09.1856 - s-a nascut Sofia Nadejde (m. 1946)
14.09.1906 - s-a nascut Emil Vora (m. 1979)
14.09.1942 - s-a nascut Gabriela Gentiana Groza
14.09.1948 - s-a nascut Iacob Roman
14.09.1949 - s-a nascut Elisabeta Bogatan
14.09.1993 - a murit Geo Bogza (n. 1908)
14.09.2004 - a murit Ion Chichere (n. 1954)

15.09.1823 - a murit Gheorghe Lazar (n. 1779)
15.09.1911 - s-a nascut Emil Botta (m. 1977)
15.09.1916 - s-a nascut Constantin Virgil Gheorghiu
                       (m. 1992)
15.09.1935 - s-a nascut Vistian Goia
15.09.1938 - s-a nascut Marian Popa
15.09.1945 - s-a nascut Lucretia Rodica
                       Chiriacescu
15.09.1947 - s-a nascut Traian Vedinas
15.09.1948 - s-a nascut Ioan Lacusta (m. 2009)
15.09.1949 - s-a nascut Adrian Dinu Rachieru
15.09.1950 - a murit I. A. Candrea (n. 1872)
15.09.1950 - s-a nascut Victor Teisanu
15.09.1969 - s-a nascut Dan Lungu
15.09.1984 - a murit Paul Sterian (n. 1904)

16.09.1910 - s-a nascut Victor Valeriu Martinescu
                       (m. 1994)
16.09.1910 - s-a nascut Lucia Demetrius (m. 1992)
16.09.1937 - s-a nascut Marin Codreanu
16.09.1937 - s-a nascut Victoria Ana Tausan
                       (m. 2011)
16.09.1945 - s-a nascut Gheorghe Schwartz
16.09.1949 - s-a nascut Ion Cuzuioc
16.09.1957 - s-a nascut Doru Burlacu
16.09.1983 - a murit Horia Lovinescu (n. 1917)
16.09.1990 - a murit Aurel Dumitrascu (n. 1955 )
16.09.2000 - a murit Ioan Alexandru (n. 1941)
16.09.2008 - a murit Dan Horia Mazilu (n. 1943)

17.09.1888 - a murit Iulia Hasdeu (n. 1869)
17.09.1892 - s-a nascut Constantin Argesanu
                       (m. 1964)
17.09.1921 - s-a nascut Gica Iutes
17.09.1939 - s-a nascut Valentina Curticeanu
17.09.1939 - s-a nascut Nicolae Ioana (m.2000)
17.09.1948 - s-a nascut Maria Urbanovici
17.09.1953 - s-a nascut Herta Müller
17.09.1953 - s-a nascut Dorin Stefanescu
17.09.1954 - s-a nascut Valerian Topa
17.09.1976 - s-a nascut Emanuela Ilie
17.09.1989 - a murit Ion D. Sârbu (n. 1919)

18.09.1875 - s-a nascut Victor Anestin (m. 1918)
18.09.1907 - s-a nascut Arsavir Acterian (m. 1997)
18.09.1931 - a murit Vasile Cârlova (n. 1809)
18.09.1937 - s-a nascut Mircea Moisa (m. 2012)
18.09.1942 - s-a nascut Nicolae Dolânga
18.09.1948 - s-a nascut Andrei Oisteanu
18.09.1949 - s-a nascut Georgeta Delia Hajdu
18.09.1953 - s-a nascut Lucian Pop
18.09.1967 - a murit Tudor Soimaru (n. 1898)
18.09.2011 - a murit B. Elvin (n. 1927)

19.09.1873 - s-a nascut Laurentiu Daus (m. 1954)
19.09.1922 - s-a nascut Majtenyi Erik (m. 1982)
19.09.1956 - s-a nascut Eugenia Bulat
19.09.1961 - s-a nascut Iosef Erwin Tigla
19.09.1973 - a murit George Popa (n. 1912)
19.09.1992 - a murit Cella Serghi (n. 1907)
19.09.1994 - a murit Damian Ureche (n. 1935)
19.09.2005 - a murit Emil Manu (n. 1922)

20.09.1866 - s-a nascut George Cosbuc (m. 1918)
20.09.1910 - s-a nascut Tascu Gheorghiu
                       (m. 1981)
20.09.1937 - s-a nascut Petre Got
20.09.1938 - s-a nascut Cornel Robu
20.09.1940 - s-a nascut Aurel Hâncu
20.09.1942 - s-a nascut Stefan Pârvu
20.09.1945 - s-a nascut Mircea Sandulescu
20.09.1956 - s-a nascut Razvan Petrescu
20.09.1986 - a murit Iorgu Iordan (n. 1888)

21.09.1864 - s-a nascut Elena Vacarescu
                       (m. 1947)
21.09.1875 - s-a nascut H. Sanielevici (m. 1951)
21.09.1884 - s-a nascut D. Barnoschi (m. 1954)
21.09.1934 - a murit G. Bogdan- Duica (n. 1866)
21.09.1938 - s-a nascut Ioan Constantinescu
                       (m. 2002)
21.09.1942 - s-a nascut Ion Serban Drincea
21.09.1945 - s-a nascut Nicolae Sârbu
21.09.1948 - s-a nascut Ion Istrate
21.09.1949 - s-a nascut Eduard Huidan
21.09.1956 - s-a nascut Victor Stir
21.09.1957 - s-a nascut Octavia Nedelcu
21.09.1961 - a murit Claudia Millian (n. 1887)
21.09.1966 - s-a nascut Stefania Hanescu
21.09.1992 - a murit Ion Baiesu (n. 1933)

22.09.1866 - s-a nascut Iuliu Cezar Savescu
                       (m. 1903)
22.09.1914 - s-a nascut Alice Botez (m. 1985)
22.09.1930 - s-a nascut Eugenia Tudor-Anton
                       (m. 2011)
22.09.1935 - s-a nascut Nicolae Penes
22.09.1938 - s-a nascut Augustin Buzura
22.09.1940 - s-a nascut Elena Siupur
22.09.1947 - s-a nascut Dinu Patulea
22.09.1954 - s-a nascut Stefan Dincescu
22.09.1960 - s-a nascut Marina Vazaca
22.09.1960 - s-a nascut Margareta Curtescu

23.09.1898 - s-a nascut Alfred Margul-Sperber
                       (m. 1967)
23.09.1927 - s-a nascut George Sorescu
23.09.1952 - s-a nascut Alexandru Cristian Milos
23.09.1962 - s-a nascut Nicolae Coande
23.09.2000 - a murit Costache Olareanu (n. 1929)
23.09.2001 - a murit Florin Vasiliu (n. 1929)

24.09.1927 - s-a nascut Nicu Dascalu
24.09.1930 - s-a nascut Victor Nistea (m. 2005)
24.09.1936 - s-a nascut Corneliu Omescu
                       (m. 2001)
24.09.1948 - s-a nascut Mircea Dinutz
24.09.1967 - a murit Mihail Sevastos (n. 1892)
24.09.1968 - s-a nascut Sorin Vidan
24.09.1981 - a murit Lotte Berg (n. 1907)
24.09.1989 - a murit Paul Georgescu (n. 1923)
24.09.1989 - a murit Sergiu Filerot (n. 1921)
24.09.1994 - a murit Grigore Popa (n. 1910)
24.09.1998 - a murit Irina Eliade (n. 1920)

25.09.1881 - s-a nascut Panait Cerna (m. 1913)
25.09.1914 - s-a nascut Marcel Marcian (m. 2000)
25.09.1920 - s-a nascut Dimitrie Vatamaniuc
25.09.1927 - s-a nascut Mihai Stoian (m. 2005)
25.09.1929 - s-a nascut Mihail Giugariu
25.09.1939 - s-a nascut Stevan Bugarschi
25.09.1943 - a murit Octav Botez (n. 1884)
25.09.1971 - s-a nascut Mihaela Ursa

26.09.1907 - s-a nascut Dan Botta (m. 1958)
26.09.1932 - s-a nascut Stefan Oprea
26.09.1939 - s-a nascut Iustin Ceuca
26.09.1943 - s-a nascut Aurica Bradeanu
26.09.1947 - s-a nascut Dumitru M. Ion
26.09.1951 - s-a nascut Florica Madritsch Marin
26.09.1975 - s-a nascut Nicoleta Clivet
26.09.1992 - a murit Dan Dutescu (n. 1918)

27.09.2011 - a murit B. Elvin (n. 1927)
27.09.1827 - s-a nascut Alexandru Papiu-Ilarian
                       (m. 1877)
27.09.1923 - s-a nascut Ariadna Salari
27.09.1933 - s-a nascut Grigore Hagiu (m. 1985)
27.09.1934 - s-a nascut Ilarie Hinoveanu
27.09.1941 - s-a nascut Crina Bocsan Decusara
27.09.1944 - s-a nascut Franz Hodjak
27.09.1945 - s-a nascut Vasile Tarâteanu
27.09.1966 - s-a nascut Gabriel Tanasescu
27.09.1969 - s-a nascut Bogdan Suceava
27.09.1976 - s-a nascut Cristiana Eso
27.09.1990 - a murit Ion Biberi (n. 1904)
27.09.2001 - a murit Iustin Panta (n. 1964)
27.09.2001 - a murit Traian Olteanu (n. 1941)
27.09.2001 - a murit Florin Muscalu (n. 1943)

28.09.1876 - a murit Costache Negri (n. 1812)
28.09.1882 - s-a nascut Vasile Pârvan (m. 1927)
28.09.1931 - s-a nascut Valeriu Râpeanu
28.09.1932 - s-a nascut Leonida Teodorescu
                       (m. 1994)
28.09.1934 - s-a nascut Sina Danciulescu
28.09.1950 - s-a nascut Emilian Marcu
28.09.1952 - s-a nascut Viorel Lica
28.09.1953 - s-a nascut Georg Aescht
28.09.1987 - a murit Aurel Gurghianu (n. 1924)
28.09.1993 - a murit Otilia Nicolescu (n. 1932)
28.09.2004 - a murit Geo Dumitrescu (n. 1920)
28.09.2005 - a murit Bianca Balota (n. 1936)
28.09.2006 - a murit Virgil Ierunca (n. 1920)

29.09.1812 - s-a nascut Eudoxiu Hurmuzachi
                       (m. 1874)
29.09.1888 - s-a nascut Iorgu Iordan (m. 1986)
29.09.1936 - s-a nascut Miron Kiropol
29.09.1939 - s-a nascut Marian Barbu
29.09.2001 - a murit Gellu Naum (n. 1915)
29.09.2003 - a murit Ernest Verzea (n. 1917)

30.09.1882 - a murit Mihai Pascaly (n. 1830)
30.09.1916 - s-a nascut Mihail Saulescu (n. 1888)
30.09.1932 - s-a nascut Ovidia Babu Buznea
30.09.1933 - s-a nascut Negoita Irimie (m. 2000)
30.09.1943 - s-a nascut Serban Chelariu
30.09.1955 - s-a nascut Dan Stanca
30.09.1972 - a murit Grigore Cugler (n. 1903)
30.09.2005 - a murit Ion Vasile serban (n. 1942)
30.09.2006 - a murit Sütö András (n. 1927)
sursa : România literara. Calendar realizat de scriitorul Nicolae Oprea.
sursa : România literara. Calendar realizat de scriitorul Nicolae Oprea.