conceptie grafica  ©  Aurel Maria Baros
PROZA
Filiala  Bucuresti - Proza 
Uniunea Scriitorilor din România
Filiala Bucuresti Proza - Uniunii Scriitorilor din România - 
Prozatori  din Bucuresti -
Premii
Regulamentul de acordare a premiilor literare ale Filialei Bucuresti Proza
..
Prozatori din Bucuresti - Biblioteca de proza

Clubul de Proza

Literatura româna în lectura autorilor

Premii FBP ; Premiul NOBEL

Conducerea USR si a filialelor

Scurt istoric USR

Informatii utile


Actualitate
Art. 1. Premiile literare acordate de Filiala Bucuresti Proza sunt stabilite de un juriu format din 5 membri ai Uniunii Scriitorilor din România. Acest juriu, care are un mandat de un an, este ales de Comitetul de Conducere al Filialei Bucuresti Proza dintre membrii filialei.

Art. 2. Juriul Filialei Bucuresti Proza stabileste prin vot volumele/autorii carora li se acorda premii literare pentru proza.
Pot fi premiati membrii Uniunii Scriitorilor din România, precum si autori care nu fac parte din Uniunea Scriitorilor.

Art. 3. Categoriile de premii care pot fi acordate sunt urmatoarele : doua premii Cartea anului si doua premii speciale.
Premiile Cartea anului vor fi acordate numai unor membri ai Filialei.
Între premiile speciale, Juriul poate sa stabileasca un premiu de debut, un premiu Opera Omnia, precum si premii pentru un volum scris în limba româna de un autor care locuieste în strainatate, pentru un volum care se remarca prin ilustrarea unei anumite teme sau care se distinge printr-o noua abordare stilistica, un premiu pentru traducerea prozei române de astazi. În cazul premiului pentru traducerea prozei române de astazi, Comitetul Filialei va întocmi un Regulament special al juriului care va atribui aceasta distinctie literara.
Premiile pot fi stabilite de Juriu pentru una sau mai multe dintre categoriile de premii mentionate în aliniatul de mai sus numai în functie de resursele financiare de care dispune Filiala.
Nu pot fi premiate decât volumele care se afla la prima editie. De asemenea, nu vor fi premiate volumele autorilor care au beneficiat deja de premiile Filialei Bucuresti Proza.
Pot fi acordate si alte premii literare în conformitate cu prevederile Statutului Uniunii Scriitorilor din Anexa 9 - Regulamentul Juriilor de Premiere, art. 7.
Regulamentul de acordare
a premiilor literare
ale Filialei Bucuresti Proza
Art. 4. Juriul stabileste premiile pentru volumele de proza aparute în anul precedent celui în care are loc jurizarea. Pot fi supuse jurizarii numai volumele depuse în cel putin doua exemplare de autori, de edituri sau de oricare dintre membri juriului pâna la data de 30 septembrie a fiecarui an. În anul 2013, data limita pentru depunerea volumelor care vor fi jurizate este 10 noiembrie 2013.

Art. 5. Comitetul de conducere al Filialei Bucuresti Proza stabileste anual sumele care vor fi oferite celor premiati de Filiala. Aceste sume pot fi  acordate sub forma de contract de sponsorizare sau sub forma unor simple premieri.
De la data transferarii sumei corespunzatoare premiului catre câstigatorul acestuia, toate eventualele obligatii banesti aferente premiului revin câstigatorului.

Art. 6. Premiile anuale ale Filialei Bucuresti Proza sunt înmânate de presedintele acesteia în cadrul unei ceremonii desfasurate în comun cu celelalte filialele din Bucuresti care acorda premii literare conform prevederilor art. 11 al Statutului Uniunii Scriitorilor din România.

Acest regulament a fost adoptat de Comitetul de Conducere al Filialei Bucuresti Proza în data de 21 noiembrie 2013.


Presedintele
             Filialei Bucuresti Proza 
Aurel Maria Baros 
              
Comitetul de Conducere
Filialei
Mariana Sipos
Valentin Hossu-Longin
Stefan Mitroi
Emil Lungeanu