conceptie grafica  ©  Aurel Maria Baros
Sediul Filialei
tel.: 021. 311.25.23 (vodafone)
       021  367 31 94 (romtelecom)


Program - secretariat
         Luni - Vineri: 10h - 14h

Presedinte
       Aurel Maria BAROS
       aurelmb@yahoo.fr
Marti:  12h - 14h
Cele mai frecvente întrebari
privind :


dosarul de intrare în Uniunea Scriitorilor

membrii stagiari

calitatea de membru USR
PROZA
Filiala Bucuresti - Proza (FBP
Uniunea Scriitorilor din România
Prozatori din Bucuresti - Biblioteca

Actualitate

despre traduceri, burse, rezidente,
                   festivaluri, concursuri etc.


Clubul de Proza

Literatura româna în lectura autorilor

Premii FBP ; Premiul NOBEL

Conducerea USR si a filialelor

Scurt istoric USR ; Informatii utile
Statutul
Uniunii Scriitorilor din România
indemnizatia de pensie
     Cum pot sa devin membru al Uniunii Scriitorilor din România ?

Acordarea calitatii de membru U.S.R. este reglementata de Regulamentul Comisiei de Validare (Anexa 2 a Statutului USR).

Regulamentul, la Art. 4, mentioneaza : Comisia de Validare propune acordarea calitatii de membru U.S.R. în urmatoarele conditii:

a) pe baza propunerilor Filialelor ;
b) pe baza
dosarului solicitantului care cuprinde:
    -
cerere individuala de primire;
    - câte un exemplar din
cartile publicate,
în numar de
cel putin trei (poezie, proza, teatru, inclusiv reprezentat, literatura pentru copii si tineret, eseu, istorie, critica sau teorie literara si traduceri în si din limba româna). În cazul autorilor detinatori ai premiului U.S.R., admiterea se poate face cu o singura carte;
    - copii dupa cel putin
doua cronici / recenzii pentru fiecare volum publicat, aparute în reviste literare prestigioase (de preferinta, revistele editate de U.S.R.) si sa fi fost semnate de critici literari de valoare recunoscuta pe plan national.
Comitetul Director al U.S.R. va vota anual
lista revistelor ce vor conta în evaluarea dosarelor de candidatura si va face publica aceasta lista pe pagina web a U.S.R. si a Filialelor. În cazul dramaturgilor, volumele pot fi înlocuite cu piese reprezentate pe scena unor teatre. În cazul traducatorilor, cronicile pot fi înlocuite cu doua referate, pentru fiecare volum, solicitate unor personalitati importante din domeniul traducerilor. De asemenea, pentru traducatori, vor fi decisive editurile unde sunt publicate volumele, importanta autorului tradus si dificultatea filologica a textelor respective. Criteriul pentru volumele propuse de candidati este sa apartina genurilor literare: poezie, proza, critica si istorie literara, literatura pentru copii, dramaturgie sau traduceri literare.


     Este necesara întocmirea unei cereri pentru a intra în Uniunea Scriitorilor ?

Dosarul care trebuie depus va contine si documentele mentionate la rubrica
« Informatii privind validarea dosarelor de intrare în Uniunea Scriitorilor din România » si anume :
formular-cerere-pt-validare
formular-fisa-candidatului
De asemenea, va fi depusa si o
Lista sintetica

asa cum este indicat pe pagina aceasta.


    
De câte volume am nevoie pentru a deveni membru al Filialei PROZA ?

Statul USR - în Anexa, Art. 4, punctul b - prevede : solicitantul trebuie sa depuna în dosar cel putin trei volume publicate. Pentru a deveni membru al Filialei PROZA volumele propuse de candidat trebuie sa apartina neaparat genului literar proza.


    
Care sunt acele reviste literare în care ar trebui publicate cronicile pentru a fi luate în considerare de comisia de validare ?

În legatura cu importanta revistelor în care ar trebui publicate cronicile literare, Comunicatul Comitetului Director al USR din data de 24 ianuarie 2014 precizeaza :
« vor fi luate în considerare, în primul rând, articolele si cronicile semnate de critici literari de autoritate recunoscuta si mai putin, sau în al doilea rând, titlurile revistelor unde sunt publicate aceste articole. »

     Ce trebuie sa faca un membru stagiar pentru a deveni membru titular ?

Pentru a deveni titulari, membrii stagiari trebuie sa întruneasca toate conditiile necesare pentru acordarea calitatii de membru USR conform noului Statut al Uniunii.

Conditiile prevazute de noul Statut USR sunt prezentate în coloana alaturata, la întrebarea : «
Cum pot sa devin membru al Uniunii Scriitorilor din România ? »


     Membrii stagiari trebuie sa depuna un nou dosar pentru a deveni membri titulari ?

     Nu este necesar un nou dosar.
Membrii stagiari vor completa dosarul pe baza caruia au intrat în Uniune.

    
    
Cât timp poti fi membru stagiar ?

Statutul USR prevede la Cap. 8, Art. 46
« Membrii care, la data intrarii în vigoare a prezentului Statut, aveau calitatea de membri stagiari, daca, într-o perioada de 5 ani, nu îndeplinesc conditiile pentru intrarea în U.S.R. prevazute în actualul Statut, îsi pierd calitatea de membru U.S.R. »


    
Cine face parte din Comisia de validare a USR ?

Comisia de validare este compusa din urmatorii membri : Dan Cristea - presedinte, Mihai Zamfir, Mircea A. Diaconu, Petru Cimpoesu, Razvan Voncu, Alex Goldis, Gabriela Gheorghisor ; rezerve : Dumitru Chioaru, Radu Pavel Gheo.


     Unde pot sa ma informez cu privire la drepturile de autor ?

O informare corecta cu privire la drepturile de autor trebuie cautata în volumele publicate pe aceasta tema. Desigur, si pe internet se gasesc informatii la diferite adrese. Una dintre ele, desi mai veche, este aceasta.


      Ce lege regementeaza acordarea indemnizatiei de 50% din pensie ?

Legea nr. 8 / 2006 privind indemnizatia pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica (lege care a aparut în Monitorul Oficial din 17 ianuarie 2006).
     Citeste !     Ce
se întâmpla daca un membru nu plateste cotizatia ?

În conformitate cu 
Statutul USR, pentru neplata cotizatiei timp de un an sau mai mult se aplica suspendarea din drepturile prevazute la Art 8.
Printre aceste drepturi se afla indemnizatia de
pensie si indemnizatia de merit, care pot fi suspendate pana la plata cotizatiei restante. 
Filiala Proza Bucuresti - Uniunii Scriitorilor din România
- prozatori  din Bucuresti - prozatori români contemporani - romancieri -
autori de proza scurta, povestiri, nuvele, romane
- cele mai frecvente intrebari -
2014
.